Reklama

Straż Graniczna

77 tys. odmów wjazdu i 52 mln odprawionych osób, czyli rok SG w liczbach

Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Fot. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Straż Graniczna podsumowała 2018 r., wskazując m.in. na fakt, że funkcjonariusze odprawili, na kierunku do i z Polski, aż 52,3 mln osób, z czego 36 mln stanowili cudzoziemcy. W zeszłym roku na tzw. zielonej granicy, rozciągającej się na odcinku granicy państwa z Rosją, Białorusią i Ukrainą, funkcjonariusze SG zatrzymali 285 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski. Natomiast na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą odnotowano 1173 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w przypadku lotnisk było ich 404. 

Straż Graniczna opublikowała podsumowanie głównych statystyk swojej aktywności za 2018 r. Wskazano, że funkcjonariusze odprawili o milion więcej podróżnych niż w roku 2017. Straż Graniczna podkreśla przy tym, iż o 20 proc. wzrosła liczba odpraw na lotniczych przejściach granicznych. Jednocześnie, w 2018 r. ponad 77 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na przekroczenie polskiej granicy.

Dokładnie, w ciągu 2018 r., funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili, na kierunku do i z Polski, aż 52,3 mln osób, z czego 36 mln to cudzoziemcy. Najwięcej pracy nasi pogranicznicy mieli w tym zakresie na granicy z Ukrainą. Wskazano bowiem, że ponad 21,6 mln odpraw przeprowadzono właśnie tam, dla porównania na granicy z Białorusią było to 8,9 mln, a na granicy z Rosją 3,5 mln. Straży Granicznej przybywa również pracy w zakresie transportu lotniczego. W 2018 r. w portach lotniczych w Polsce odprawiono w sumie ok. 18 mln podróżnych, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o ok. 20 proc.

W informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Straży Granicznej zaznaczono, że 77,2 tys. cudzoziemców, którzy stawili się do kontroli granicznej w zeszłym roku, ostatecznie nie otrzymało zgody na przekroczenie polskiej granicy. Na granicy z Ukrainą wydano 48,8 tys. odmów wjazdu, z Białorusią – prawie 26 tys. oraz na granicy z Rosją – 1,3 tys. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu do Polski, najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy – 46,7 tys., obywatele Rosji – 20,2 tys. oraz obywatele Białorusi – 5,5 tys. Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu oraz brak wymaganych środków finansowych.

W 2018 roku na tzw. zielonej granicy na odcinku z Rosją, Białorusią i Ukrainą funkcjonariusze zatrzymali 285 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę do Polski. Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą takich prób odnotowano 1173, a na lotniskach – 404. Były to głównie osoby, które posiadały fałszywe wizy, fałszywe dokumenty lub sfałszowane stemple kontroli granicznej.

Funkcjonariusze SG ujawnili w sumie 1222 sfałszowane wizy, 153 dokumenty z fałszywymi odciskami stempla kontroli granicznej, 134 fałszywe dowody osobistych i 86 fałszywych paszportów. Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było obywateli Ukrainy (1138), Rosji (145), Białorusi (52), Syrii (47), Iranu (40) oraz Wietnamu (22) i Chin (22).

Wraz ze zmianami na polskim rynku pracy coraz więcej zadań Straż Graniczna ma również w przypadku kontroli prowadzonych poza samym rejonem granic. W samym tylko 2018 r., jak podkreśla SG, znacząco wzrosła liczba działań związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Dokładniej, w zeszłym roku funkcjonariusze SG przeprowadzili ponad 19,7 tys. kontroli legalności pobytu, którymi objętych było 45,4 tys. cudzoziemców (w 2017 – 10,6 tys. kontroli obejmujących 31 tys. cudzoziemców). Nieprawidłowości dotyczyły ponad 26,5 tys. z nich. Przeprowadzono również 3,6 tys. kontroli legalności zatrudnienia, w wyniku których ustalono, że ponad 12 tys. cudzoziemców wykonuje prace niezgodnie z przepisami. Wśród osób najczęściej naruszających przepisy byli obywatele Ukrainy (10,6 tys.), Mołdawii (400), Białorusi (370) i Gruzji (246).

Straż Graniczna/JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze