Reklama

Służby Mundurowe

SOP z kamizelkami kuloodpornymi i tarczami od Maskpol

fot. sop.gov.pl
fot. sop.gov.pl

Służba Ochrony Państwa (SOP) wyłoniła dostawcę nowych kamizelek kuloodpornych oraz tarcz kuloodpornych. Zwycięzcą przetargu zostało Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Przypomnijmy, że postępowanie podzielone zostało na trzy części, obejmujące po pierwsze zakup 250 kompletów kamuflowanych kamizelek kuloodpornych, po drugie zakup 100 kompletów zintegrowanych ciężkich kamizelek kuloodpornych, a po trzecie 30 kompletów osłon kuloodpornych (tarcz). Całkowita końcowa wartość zamówień została to 1 972 797 zł.

Przy ocenie złożonych ofert, kryteriami były cena (70 proc.), ocena techniczno-użytkowa kamizelek oraz tarcz (15 proc.), okres gwarancji na balistykę (10 proc.) oraz termin dostaw (5 proc.). Ostatecznie we wszystkich trzech przypadkach tryumfowała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. i to ta firma dostarczy SOP w sumie 350 kamizelek kuloodpornych (kamuflowanych i ciężkich zintegrowanych) oraz 30 kompletów tarcz kuloodpornych.

W przypadku 250 kompletów kamuflowanych kamizelek kuloodpornych, do SOP trafiły trzy oferty. Należały one do: Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., gdzie wartość brutto oferty wyniosła 338 250 zł, gwarancja na balistykę została określona na 10 lat i nie wskazano możliwości skrócenia terminu dostawy; JMD Daniel Technologie, gdzie wartość brutto oferty wyniosła 487 387,50 zł, gwarancja na balistykę została określona na 10 lat, a firma zaproponowała skrócenie terminu dostawy o 4 dni; LUBAWA S.A. gdzie wartość brutto oferty wyniosła 507 375 zł, gwarancja na balistykę została określona na 10 lat, a firma zaproponowała skrócenie terminu dostawy o 20 dni. Ostatecznie wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. i to ono dostarczy wspomniane kamuflowane kamizelki kuloodporne do SOP.

W przypadku ciężkich, zintegrowanych kamizelek kuloodpornych, do SOP wpłynęły dwie oferty. Pierwsza należała do Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. i wynosiła 1 537 500 zł brutto, przy 10 latach gwarancji na balistykę, jednocześnie firma nie zaproponowała skrócenia terminu dostaw. Druga oferta pojawiła się ze strony firmy LUBAWA S.A. i wynosiła 1 712 160 zł, przy 10 latach gwarancji na balistykę, w tym przypadku również nie zaproponowano skrócenia terminu dostaw. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, SOP wskazał, że dostawcą ciężkich zintegrowanych kamizelek kuloodpornych będzie Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.

W kontekście 30 kompletów nowych osłon kuloodpornych (tarcz) do przetargu zgłoszone zostały także dwie oferty. Pierwsza obejmowała asortyment Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. i została wyceniona na 97 047 zł, przy 10 letniej gwarancji na balistykę oraz bez braku możliwości skrócenia terminu dostaw. Druga, pojawiła się ze strony firmy Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański i została wyceniona na 97 785 zł, przy 6 letniej gwarancji na balistykę oraz przy możliwości skrócenia terminu dostaw o 20 dni. Także i w tym przypadku SOP wybrało, jako najkorzystniejszą z perspektywy przetargu, ofertę należącą do Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.  

Reklama

Komentarze (1)

  1. Szczery

    Doposażanie, dozbrajanie...tak, to potrzebne. Tylko co z patologią rozliczania godzin? Za pracę w delegacji bez względu czy pracują 6,8 czy 18 godzin to mają liczone po 8!!! Czy to jest zgodne z prawem...

Reklama

Najnowsze