Reklama

Służby Mundurowe

SOP na zakupach

fot. sop.gov.pl
fot. sop.gov.pl

Służba Ochrony Państwa inwestuje w wyposażenie dla swoich funkcjonariuszy. Ogłoszone zostały wyniki przetargu w ramach którego dostarczone zostaną nowe kamizelki kuloodporne oraz osłony kuloodporne (tarcze). Jednocześnie, w tym miesiącu ma nastąpić otwarcie ofert w przetargu obejmującym dostawy cyfrowych radiotelefonów przenośnych i samochodowych, a także urządzeń radiokomunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów.

Służba Ochrony Państwa poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawy kamizelek kuloodpornych oraz osłon (tarcz) kuloodpornych. Postępowanie było podzielone na trzy zdania, a w przypadku pierwszego chodziło o zakup 250 kompletów kamuflowanych kamizelek kuloodpornych.

Ostatecznie, wspomniane 250 kamizelek kuloodpornych ma dostarczyć Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., które zaproponowało cenę brutto w wysokości 338 250 zł i okres gwarancji na balistykę wynoszącym 10 lat. Oprócz tej firmy, swoje oferty w tej części przetargu złożyły również JMD Daniel Technologie z Warszawy, z ceną wynoszącą 487 387, 50 zł i gwarancją na balistykę wynoszącą 10 lat oraz LUBAWA S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego, z ceną wynoszącą 507 375 zł i gwarancją na balistykę wynoszącą 10 lat.

30 kompletów osłon kuloodpornych (tarcz) dla SOP, w ramach drugiego zdania w przetargu, ma również dostarczyć Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Zaoferowało ono tarcze kosztujące brutto 97 047 zł i gwarancję na balistykę wynoszącą 10 lat. Konkurencyjną ofertę, w tym przypadku SOP otrzymała od firmy Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański, wynosiła ona 97 785 zł i oferowała gwarancję na balistykę przez 6 lat.

W trzecim zadaniu w ramach przetargu, chodziło o pozyskanie 100 kompletów ciężkich, zintegrowanych kamizelek kuloodpornych dla funkcjonariuszy SOP. Również i w tym przypadku, za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Cena brutto kamizelek została ustalona w ofercie na poziomie 1 537 500 zł, zaś okres gwarancji na balistykę określono na 10 lat. Druga oferta należała do LUBAWY S.A. i wynosiła 1 712 160 zł oraz okres gwarancji na balistykę wynoszącą 10 lat.

Wspomniane powyżej zamówienia mają zostać zamknięte do 30 listopada bieżącego roku. Jednocześnie do 24 września SOP oczekuje ofert w innym przetargu, dotyczącym dostaw cyfrowych radiotelefonów przenośnych i samochodowych, a także urządzeń radiokomunikacyjnych oraz akcesoriów do radiotelefonów. Także w tym postępowaniu, w przypadku jego pozytywnego zakończenia, funkcjonariusze SOP nowego wyposażenie powinni otrzymać na początku listopada tego roku.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze