Reklama

Służba Więzienna

Zmiany w Służbie Więziennej coraz bliżej. Szybkie tempo sejmowych prac

fot. sw.gov.pl
fot. sw.gov.pl

Posłowie Sejmowej Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka mają pełne ręce roboty. W Sejmie rozpatrywane są obecnie dwie ustawy nowelizujące przepisy dot. Służby Więziennej. Jedna dotyczy przekazania dozoru elektronicznego w całości w jurysdykcję SW, druga zmiany sytemu naboru, kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, w myśl której powstać ma Uczelnia Wyższa Służby Więziennej. 

Dziś Służba Więzienna, w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego, zajmuje się prowadzeniem centrali monitorowania SDE, tzn. rejestruje m.in. każde przerwanie lub nawiązanie łączności z nadajnikiem posiadanym przez skazanego i zawiadamia kuratora sądowego oraz sąd o nieprzestrzeganiu obowiązków dozoru. Z kolei firma prywatna wykonuje zadania podmiotu dozorującego, czyli np. zakłada i zdejmuje skazanemu nadajnik, instaluje rejestrator stacjonarny w domu skazanego oraz kontroluje prawidłowość działania tych urządzeń i niezwłocznie usuwa usterki. Zgodnie z przedstawioną dziś sejmowi ustawą to właśnie SW miałaby przejąć obowiązki "podmiotu dozorującego". Podczas pierwszego czytania noweli ustawy, wobec braku sprzeciwu na sali plenarnej, Marszałek Sejmu skierowała projekt do dalszych prac w komisji.

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy - Kodeks karny wykonawczy w zakresie dozoru elektronicznego zakończyło się ich przyjęciem przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, za głosowało 9 posłów, a 3 się wstrzymało.

Służbę Więzienną czekają też zmiany w kwestii prowadzenia naborów oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Drugi projekt nowelizacji ustawy przewiduje powołanie do życia Szkoły Wyższej Służby Więziennej. Projekt przewiduje też zmianę w systemie prowadzenia naborów w SW. Po jego przyjęciu będzie on prowadzony centralnie, a nie tak jak dotychczas przez okręgowe jednostki SW.

W projekcie, wskazano dwa modele naboru, wynikające z faktu, że SW chce być konkurencyjna także dla ludzi tuż po maturze. Dzięki zmianom będą oni mogli przejść 3 letnie trudne szkolenie, a następnie uzyskają możliwość pracy w zawodzie. Jednak Minister Patryk Jaki, podkreślał, że ci, którzy mają zewnętrzne wykształcenie w zakresie resocjalizacji czy bezpieczeństwa będą nadal mogli trafić do służby biorąc udział w centralnym naborze. W projekcie ze szkoły do służby przyjmowana będzie za pośrednictwem centralnego naboru.

Podczas posiedzenia komisji, posłowie przyjęli sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej dotyczące zmian w systemie kształcenie, doskonalenia zawodowego oraz naboru w SW. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 9 posłów, 3 bylo  przeciw, jedna osoba się wstrzymała się.

Teraz projekt ustawy czeka drugie czytanie. Można się spodziewać, że ustawa niedługo trafi pod głosowanie w sejmie i zostanie przekazana do rozpatrzenia w Senacie. Szybkość prac na tym projektem, a także to jak dynamicznie jest on procedowany, może świadczyć o tym, że zarówno kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości jak i Służby Więziennej zależy na tym, by przepisy weszły w życie jak najszybciej. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze