Reklama

Służba Więzienna

Więzienni związkowcy zerwą porozumienie? NSZZ FiPW wzywa ministra do realizacji ustaleń z 2018 roku

Fot. chor. Radosław Grabowski/sw.gov.pl
Fot. chor. Radosław Grabowski/sw.gov.pl

Siedem dni dali związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ministrowi sprawiedliwości na zastosowanie się do wezwania dotyczącego realizacji porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku. Chodzi m.in o zmianę zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych MSWiA oraz o rozwiązanie kwestii art. 15a. Związkowcy zerwą podpisane z resortem sprawiedliwości porozumienie?

Jak poinformował NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, 22 września w resorcie sprawiedliwości odbyło się spotkanie dotyczące "Porozumienia zawartego w dniu 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa". O czym dyskutowano? Kością niezgody w relacjach na linii strona społeczna-strona służbowa okazała się m.in. kwestia "(…) wydarzeń jakie miały miejsce podczas prac i głosowań nad poprawką nr 73 podczas 16 posiedzenia plenarnego Sejmu wniesionej przez Senat RP, która dotyczyła uwzględnienia w ustawie o Służbie Więziennej zmian w zakresie zasad zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych MSWiA". Przypomnijmy, przyjęta w Senacie poprawka wprowadzająca do SW takie same zasady, według których wylicza się wysługę lat w innych służbach mundurowych, została ostatecznie – z poparciem Centralnego Zarządu SW – odrzucona przez parlamentarną większość. W związku z tym, związkowcy z NSZZFiPW postanowili wezwać ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę "(…) do prawidłowej realizacji porozumienia wyznaczając 7-dniowy termin do zastosowania się do wezwania". Zgodnie z porozumieniem podpisanym w lipcu 2018 roku, odpowiedni projekt ustawy w sprawie wyliczania wysługi lat powinien zostać przedstawiony przez szefa resortu sprawiedliwości do 1 stycznia 2020 roku, a więc ponad pół roku temu. 

Nie tylko wysługa

W piśmie skierowanym przez przewodniczącego zarządu głównego NSZZ FiPW do ministra sprawiedliwości czytamy, że oprócz zmian w zasadach zaliczania do dodatku za wysługę lat, okresów służby i pracy na zasadach analogicznych, jak w służbach mundurowych MSWiA, związkowcy podnoszą też kwestię art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. Rozwiązanie tego problemu – teoretycznie – miało nastąpić do 30 września tego roku, zatem – zgodnie z porozumieniem  zostało na to jedynie 6 dni. Strona związkowa przypomina też o przywróceniu pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy, co ostatecznie uregulowane miało zostać do 30 czerwca tego roku. Dodatkowo powołano się na paragraf porozumienia w myśl którego zreformowane miały zostać zasady przyznawania dodatku służbowego, co miało zahamować odpływu doświadczonej kadry (projekt noweli ustawy miał pojawić się do 30 czerwca 2019 roku). Wspomniano też o projekcie ustawy nowego wieloletniego programu rozwoju Służby Więziennej w latach 2021-2024, którego założenia jak dotąd nie zostały zaprezentowane publicznie.

Jak relacjonują związkowcy, podczas spotkania wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik miał oświadczyć, że "Porozumienie, które zostało zawarte z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uważa za nadal aktualne i chce, aby było one zrealizowane". Związkowcy stawiają jednak sprawę na ostrzu noża i w piśmie do Zbigniewa Ziobro wzywają do prawidłowej realizacji porozumienia i zastosowania się do wezwania do 29 września. W przeciwnym razie, jak czytamy, "brak zastosowania się do wezwania, w wyznaczonym terminie, skutkuje wypowiedzeniem porozumienia w trybie natychmiastowym". Czy oznacza to, że w SW szykuje się protest mundurowych? Wydaje się, że tak drastyczne kroki nie będą podejmowane jako pierwsze, jednak widać, że cierpliwość więziennego środowiska powoli się kończy, a biorąc pod uwagę wewnątrzkoalicyjne problemy, szef resortu sprawiedliwości ma teraz podwójnie ciężki orzech do zgryzienia.  

image
Fot. NSZZ FiPW

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze