Reklama

Służba Więzienna

Więzienna szkoła bez szefa. Były rektor został prorektorem

Autor. Zespół ds. public relations SWWS

Na czele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości nie stoi już jej dotychczasowy komendant-rektor gen. dr Marcin Strzelec. Z informacji do jakich dotarła redakcja wynika, że przeszedł on na emeryturę. Co ciekawe, choć gen. Marcin Strzelec nie jest już rektorem SWWS, kilka dni temu na stronie internetowej szkoły pojawił się – już bez stopnia generalskiego poprzedzającego nazwisko – w roli prorektora ds. zawodowych i współpracy międzynarodowej. 

Reklama

Pierwsze informacje mówiące o tym, że generał Marcin Strzelec zdecydował się opuścić szeregi Służby Więziennej pojawiły się już pod koniec lutego. Redakcja InfoSecurity24.pl 14 marca zwróciła się do samej uczelni jak i do resortu sprawiedliwości z pytaniami m.in. o to, kto obecnie stoi na czele SWWS, czy gen. dr Marcin Strzelec odszedł ze służby, a jeśli tak, to kiedy i jakie są powody przejścia gen. Strzelca na emeryturę. Pytaliśmy również, czy gen. Strzelec jest obecnie zatrudniony w SWWS, a jeśli tak to w jakim charakterze i jaką funkcje pełni oraz kiedy stanowisko rektora SWWS zostanie obsadzone. Do momentu publikacji tego materiału żadna z wymienionych instytucji nie zajęła stanowiska w sprawach, o które pytaliśmy.

Reklama
Autor. Strona internetowa SWWS - 17.03.2023 r.
Reklama

Ponieważ nazwisko generała Strzelca zniknęło ze strony internetowej SWWS (w miejscu przeznaczonym dla komendanta-rektora nie widniało 10 marca), wysunięcie wniosku, że przestał on być szefem uczelni SW wydawało się oczywiste. Dr Strzelec – już bez stopnia generalskiego – powrócił jednak do kierownictwa SWWS (tak wynika przynajmniej z informacji zawartych na stronie internetowej SWWS) w roli prorektora ds. zawodowych i współpracy międzynarodowej. Fakt, że przed jego nazwiskiem nie widnieje już stopień służbowy może wskazywać na to, że informacje o tym, iż pożegnał się ze służbą są prawdziwe. 10 marca sam Strzelec pytany przez PAP o powody odejścia i formułę rozstania się z uczelnią odpowiedział, że nie udziela w tej sprawie informacji. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej SWWS "komisja konkursowa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości rozstrzygnęła konkurs ogłoszony w dniu 06 lutego 2023r. na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie". Na stanowisko profesora uczelni zarekomendowano zatrudnienie dr. Marcina Strzelca. Jak napisano w jednozdaniowym uzasadnieniu, "kandydat spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu".

Szkoła u progu zmian

Nie jest tajemnicą, że sama uczelnia przejdzie niebawem mały "lifting". Zmienić ma się m.in. nazwa. Jak czytamy w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie nazwy uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, a dokładnie w uzasadnieniu do dokumentu, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości przemianowana ma zostać na Akademię Wymiaru Sprawiedliwości.

Co ciekawe, zmiany idą dalej i jak czytamy, "z racji specyfiki Uczelni Służby Więziennej projektodawca zaproponował novum w postaci art. 66a ust. 3b, w którym wskazał, że w sytuacji, kiedy rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości będzie osoba niebędąca funkcjonariuszem Służby Więziennej, to Minister Sprawiedliwości powoła spośród funkcjonariuszy prorektora odpowiedzialnego za kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej". Takie rozwiązanie, jak przekonują projektodawcy, "wpisuje się w specyfikę Uczelni Służby Więziennej jako uczelni służb państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości oraz uwzględnia specyfikę Służby Więziennej jako formacji realizującej zadania z zakresu szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości". Tak sformułowany przepis ma też w optymalny sposób godzić autonomię szkoły wyższej ze specyfiką uczelni Służby Więziennej, której organem nadzorczym jest Minister Sprawiedliwości. 

Czytaj też

To jednak nie wszystko. W związku z wprowadzanymi zmianami, projekt przewiduje "zawarcie przepisu epizodycznego". Chodzi o nadanie w 2023 roku szefowi resortu sprawiedliwości jednorazowego uprawnienia "do powołania Rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2023 r.". Przepis zakłada też, że "czynności podjęte przez Senat Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie art. 66a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, a związane z powołaniem Rektora uznaje się za nieskuteczne". Zgodnie z projektem, dotychczasowy rektor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości będzie pełnił swoją funkcję do 31 sierpnia 2023 r. 

Jak na razie nie wiadomo ani kto będzie (lub jest) następcą gen. Strzelca w fotelu komendanta-rektora SWWS, ani kogo minister sprawiedliwości powoła na rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (jeśli ustawa rzecz jasna wejdzie w życie w zaproponowanym kształcie).

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze