Reklama

Służba Więzienna

"Szkolne" Mossbergi dla Służby Więziennej

fot. sw.gov.pl
fot. sw.gov.pl

Służba Więzienna (SW) od pewnego czasu inwestuje w modernizację wyposażenia swoich funkcjonariuszy, w tym także broni znajdującej się na ich wyposażeniu. Obecnie, w ramach jednego z przetargów planowane jest pozyskanie nowej broni szkolnej, tj. strzelb powtarzalnych oraz wyrzutników pocisków obezwładniających. Jednocześnie później niż pierwotnie zakładano, w związku z pojawiającymi się pytaniami od zainteresowanych podmiotów, poznamy oferty uczestników innego przetargu SW, tym razem na dostawę karabinków kal. 5,56 x 45 mm.

Już w tym tygodniu najprawdopodobniej poznamy chętnych na dostarczenie Służbie Więziennej broni szkolnej, w postaci strzelb powtarzalnych dwóch typów oraz wyrzutników pocisków obezwładniających. W części pierwszej przetargu SW zakłada pozyskanie 40 szt. strzelb powtarzalnych kal. 12/76 MOSSBERG model 53693 lub równoważnych w wersji szkolnej. Ich przeznaczeniem ma być bezstrzałowa nauka działania, a także nabywanie odpowiednich umiejętności w zakresie rozkładania, składania i obsługiwania przez użytkownika strzelb. Zamawiana broń ma być identycznego wzoru, typu, rodzaju i modelu, działać jak broń palna tego samego modelu, aczkolwiek będzie pozbawiona w sposób trwały możliwości oddania strzału. Analogicznie w części drugiej, dąży się do pozyskania także w wersji szkolnej 40 sztuk strzelb powtarzalnych kal. 12/76 MOSSBERG model 50673 lub równoważnych.

Oprócz dwóch typów strzelb powtarzalnych, SW chce zakupić fabrycznie nowe, wytworzone nie wcześniej niż w 2017 roku, 40 mm wyrzutniki pocisków obezwładniających typu GL-06 „szkolny” lub równoważny. W tym przypadków chodzi o pozyskanie 30 sztuk wskazanych wyrzutników. Ich przeznaczeniem również ma być bezstrzałowa nauka działania i obsługiwania przez funkcjonariuszy. Zamawiane wyrzutniki mają być identycznego wzoru, typu i rodzaju, działać jak broń palna tego samego modelu, pozbawiony jednak w sposób trwały możliwości dania strzału. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Kluczowym elementem oceny proponowanych strzelb oraz wyrzutnika ma być cena brutto za całość zamówienia (stanowiąca 60 proc.) i termin gwarancji (stanowiący 40 proc.).

Jednocześnie SW poinformowała właśnie, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert oraz zmiana miejsca przeprowadzenia sprawdzianu cech użytkowych broni w przetargu na dostawę karabinków o kal. 5,56 x 45 mm. Jak czytamy w komunikacie SW, oferty mają być składane w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, nie później niż do dnia 29 czerwca 2018 r. SW wyznaczyła także nowe miejsce przeprowadzenia sprawdzianu cech użytkowych broni, który odbędzie się w dniu następującym po dniu składania ofert i przeprowadzony zostanie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Przypomnijmy, że w tym przypadku chodzi o dostawę 350 kompletów karabinków o kal. 5,56 x 45 mm. W ramach oceny, kluczowymi czynnikami ma być cena brutto za całość zamówienia (60 proc.) oraz termin gwarancji (40 proc.). Zakłada się, że konstrukcja broni ma być modułowa, a więc gwarantować możliwość modyfikacji broni w zależności od potrzeb wynikających z wykonywanych zadań służbowych. Chodzi np. wymiany lufy, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Masa broni bez magazynka ma nie przekraczać 3,8 kg i być zasilana z magazynka dwurzędowego, 30-nabojowego, standard M16/AR15. Broń ma mieć składaną kolbę z regulacją długości, z możliwością dopasowania do strzelającego w różnej pozycji.

SW doprecyzowała w związku z zadanymi pytaniami, że amunicją wykorzystywaną do sprawdzianu broni, ma być amunicja GGG kal. 223 Remington 3,6g/55gr FMJ, rok produkcji 2017.  Wskazano także, że SW dopuści również  konstrukcje, w której można przełożyć dźwignię przeładowania z jednej strony na drugą. Jak i, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dopuszczone zostaną karabinki fabrycznie wyposażony (bez konieczności wymiany) w zespół spustu umożliwiający strzelanie ogniem ciągłym i pojedynczym, wyposażony w obustronny przełącznik rodzaju ognia. Doprecyzowano, że konstrukcje wyposażone w kolbę składaną i posiadającą regulację długości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zostaną dopuszczone do postępowania. W odpowiedzi na jedno z pytań podkreślono, że dopuszczone zostaną też karabinki z możliwością wymiany lufy przy użyciu ogólnodostępnego klucza dynamometrycznego z wykorzystaniem ogólnodostępnej nasadki.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze