Reklama

Służba Więzienna

Stary dodatek, nowe zasady. Resort sprawiedliwości chce zatrzymać mundurowych w służbie

Fot. Służba Więzienna/por. Agnieszka Dzimińska
Fot. Służba Więzienna/por. Agnieszka Dzimińska

W Służbie Więziennej zmienia się sposób naliczania dodatków za wysługę lat. Zdaniem resortu sprawiedliwości nowa regulacja wniesie „cechę motywacji do działania mechanizmu i zachęci funkcjonariuszy z dłuższym stażem, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności oraz nabywają po upływie tego okresu prawo do odejścia ze służby na zaopatrzenie emerytalne, do pozostawania w szeregach Służby Więziennej”. Niechętny nowelizacji rozporządzenia - jak się okazuje - był resort finansów, którego zdaniem proponowane rozwiązania „wydają się niezasadne”. 

Reklama

O tym, że resort sprawiedliwości zamierza dokonać korekty sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, pisaliśmy już jesienią ubiegłego roku. Zmiany zakładają, że dodatki dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli 15 lat służby, będą zwiększane co roku (od 15 lat służby) o 1 proc. uposażenia zasadniczego, aż do wysokości 35 proc. po 30 latach służby. Minimalna wartość dodatku wyniesie nie mniej niż 5 proc. – po 2 latach służby, 10 proc. – po 5 latach służby, 15 proc. – po 10 latach służby, 20 proc. – po 15 latach służby, 25 proc. uposażenia zasadniczego – po 20 latach służby, 30 proc. uposażenia zasadniczego – po 25 latach służby i 35 proc.– po 30 latach służby. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Zdaniem resortu finansów regulacje te sprawią, że funkcjonariusze SW znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych służb mundurowych. Co więcej, Ministerstwo Finansów, w trakcie procesu uzgodnień międzyresortowych, wprost wskazywało, że "należałoby odstąpić od dalszego procedowania przedmiotowego projektu we wskazanym zakresie, gdyż proponowane w nim rozwiązania wydają się niezasadne". Zgoła odmienną opinię miał w tej materii – co nie zaskakuje – resort sprawiedliwości, którego zdaniem, "akt wykonawczy (zmienione rozporządzenie – przyp. red.) nie wywołuje (...) uprzywilejowanej sytuacji płacowej w Służbie Więziennej względem pozostałych służb mundurowych". Jak czytamy, "specyfika pełnienia służby w poszczególnych formacjach jest tak zróżnicowana, że system płacowy jest do niej dostosowany i to niekiedy w pełnym zakresie". 

MS podnosi, że np. w Policji występuje szereg dodatków do uposażenia o charakterze stałym, podczas gdy w Służbie Więziennej są ich trzy: za wysługę lat, za stopień i służbowy. "W związku z powyższym należy uznać, że zgłoszona uwaga w zakresie stworzenia uprzywilejowanej sytuacji w zakresie polityki płacowej w Służbie Więziennej w stosunku do pozostałych służb mundurowych nie znajduje uzasadnienia" – czytamy w piśmie jakie pod koniec grudnia wysłał do wiceszefa resortu finansów nadzorujący SW minister Michał Woś. 

Czytaj też

Czy wprowadzone zmiany przyniosą oczekiwany efekt? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że to nie koniec rozwiązań, które w założeniu mają zatrzymać mundurowych w służbie. Służba Więzienna objęta będzie bowiem także rozwiązaniami, jakie przygotowuje MSWiA. Chodzi o dodatek antyemerytalny dla funkcjonariuszy po 15 latach służby. Zgodnie z zapowiedziami ma on zacząć obowiązywać od 1 marca. Jego wysokość rozpoczynać ma się od 5 proc. uposażenia i co roku ma rosnąć o 1 proc. aż do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na tym poziomie, a po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej dodatek ma być wliczany do podstawy wymiaru emerytury. Specjalną ustawę w tym zakresie przyjął już rząd, a niebawem zająć powinni się nią posłowie.

Warto też przypomnieć, że mundurowi z SW objęci są także specjalnym dodatkiem motywacyjnym po 25 i 28,5 latach służby, jednak w przypadku tej formacji nie ma on masowego charakteru. W całej formacji pobiera go bowiem zaledwie kilkaset osób.

Reklama

Komentarze (2)

  1. Norman

    Przecież to jest około 160zł na ręczę po 15 latach i 30-40zł za każdy kolejny rok.kogo to zachęci? Bo nikogo myślącego realnie.

  2. Wsi

    Ciekawe to ministerstwo sprawiedliwości jak inni funkcjonariusze służb mundurowych w Warszawie mają dodatek stołeczny a SW podległe pod ministerstwo NiEsprawiedliwosci takiego dodatku nie daje.

Reklama