Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna pójdzie w ślady Policji? Funkcjonariusze SW oczekują wykupienia alertu BIK

Fot. Facebook Areszt Śledczy Warszawa Służewiec
Fot. Facebook Areszt Śledczy Warszawa Służewiec

O tym, że w związku z wyciekiem danych osobowych funkcjonariuszy, komendant główny policji podjął decyzję, aby z środków budżetowych formacji zostały wykupione kody alertu BIK dla policjantów, których dane zostały opublikowane w internecie, rzecznik prasowy szefa policji poinformował już wczoraj. Jak się okazuje, analogicznych działań od kierownictwa formacji oczekują mundurowi z SW. Z apelem w tej sprawie, do szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego, zwrócili się szefowie związków zawodowych działajacych w Służbie Więziennej.

"W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach dotyczącymi wycieku danych osobowych ponad 20 tyś. funkcjonariuszy, w tym również funkcjonariuszy Służby Więziennej, zawierającymi nazwiska, numery telefonów, PESELE, e-maile służbowe i prywatne, a także dokładne adresy miejsca pracy funkcjonariuszy, których zgłoszono do szczepień, działając w interesie funkcjonariuszy, których dane zostały bezprawnie ujawnione, zwracam się w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do Pana Ministra z pilnym wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn wycieku danych" – czytamy w piśmie jakie szef NSZZ FiPW skierował dziś do Ministra Sprawiedliwości. Tuła prosi Zbigniewa Ziobrę "o niezwłoczną informację, czy w chwili obecnej dane osobowe pozostałych funkcjonariuszy Służby Więziennej są bezpieczne". Pyta też "jakie działania resort podjął by uchronić funkcjonariuszy przed bezprawnym wykorzystaniem ujawnionych danych i dalszym powielaniem ich w sieci?". Jak dodaje, jedną z reakcji, jakich oczekują związkowcy, jest "wykupienie i przekazanie dla wszystkich funkcjonariuszy, których dane znajdują się na liście kodu alertu BIK (Biura Informacji Kredytowej) w celu ochrony przed wyłudzeniem kredytu".

Z podobnym wnioskiem, skierowanym jednak do Dyrektora Generalnego SW, zwrócił się Przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność, Andrzej Kołodziejski. 

O tym, że gen. insp. Jarosław Szymczyk zdecydował o wykupieniu kodów alertu BIK dla policjantów, których dane zostały opublikowane w internecie wiemy od wczoraj. Środki na ten cel, jak informował rzecznik prasowy szefa policji, insp. Mariusz Ciarka, pochodzić będą z budżetu policji. Czy Służba Więzienna pójdzie drogą policji? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać już niebawem. Jak podkreśla w piśmie do ministra Ziobry przewodniczący NSZZ FiPW "wyciek tych danych stanowi zagrożenie nie tylko dla funkcjonariuszy, ale też dla ich najbliższych", dlatego prosi on ministra "o potraktowanie sprawy jako pilnej". 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w opublikowanym 21 kwietnia komunikacie, zapewniło, że wszystkie dane, które były opublikowane w internecie zostały ponownie i niezwłocznie zabezpieczone. RCB podkreśliło też, że prowadzi wewnętrzną procedurę wyjaśniającą. "Wspólnie z inspektorem ochrony danych osobowych natychmiast wprowadzone zostały procedury dodatkowej weryfikacji wszystkich czynności podejmowanych w systemie, za pośrednictwem którego RCB przetwarza dane osobowe. Zaplanowano także dodatkowy audyt, którego celem będzie weryfikacja i usprawnienie procedur związanych z ochroną danych osobowych" – napisano w komunikacie. Centrum poinformowało także, że zgodnie z przepisami RODO, złożone zostanie stosowne zgłoszenie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DM 

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze