Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna poćwiczy na nowej strzelnicy

Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej podpisał umowę na zakup strzelnicy kontenerowej. W ramach przetargu „unijnego” wyłoniono kontrahenta, czyli Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., który wykona i zainstaluje strzelnicę kontenerową w OSSW w Suchej - informuje formacja.

Strzelnica została zakupiona ze środków, w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020”. Dotychczas OSSW w Suchej nie posiadał własnej strzelnicy. Kadra i słuchacze korzystali z obiektu należącego do Lasów Państwowych w Plaskoszu nieopodal Tucholi. Zakup własnej strzelnicy, jak podkreśla formacja, ma znacznie usprawnić prowadzenie zajęć w ramach szkolenia strzeleckiego organizowanego dla funkcjonariuszy – słuchaczy szkolenia podoficerskiego i nie tylko.

Umowę 23 lipca br. podpisał Komendant OSSW w Suchej ppłk Sławomir Paszkowski z prezesem zarządu Henrykiem Łabędź, któremu towarzyszył Robert Pacana, członek zarządu spółki. 

image
Fot. SW

W ramach kontraktu zakłady z Tarnowa zajmą się nie tylko dostawą, ale również montażem i uruchomieniem strzelnicy kontenerowej na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Całkowita wartość zamówienia, jak informuje SW, to 1,340 mln złotych netto (budżet na realizację dostaw formacja wyznaczyła na dokładnie 1 382 113,82 złotych). Cena stanowiła jedno z kryterium udzielenia zamówienia (60 proc., a proponowany termin realizacji - 40 proc.), a swoją ofertę w przetargu złożyła tylko spółka z Tarnowa. 

Do ośrodka w Suchej trafi strzelnica składająca się z 2 do 4 połączonych na czas użytkowania kontenerów wraz z wyposażeniem o osi strzelań w zakresie od 5 m do 25 m. Użytkowanie strzelnicy ma być możliwe także poprzez połączenie kontenerów posadowionych na przygotowanym podłożu, jak i również na naczepach podkontenerowych służących do ich transportu. Co więcej, konstrukcja strzelnicy musi zapewniać jej pełną mobilność. 

Jak zaznaczała formacja w dokumentach przetargowych, strzelnica ma umożliwiać prowadzenie treningów strzeleckich z pozycji leżącej, klęczącej oraz stojącej z broni pneumatycznej broni śrutowej; pistoletów o kalibrze do 11,43 mm; pistoletów maszynowych o kalibrze do 9 mm - ogniem pojedynczym i krótkimi seriami; rewolwerów z zastosowaniem amunicji 357 Magnum; karabinków o kalibrze 5,6 mm, karabinków o kalibrze 5,56 mm z zastosowaniem amunicji z pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim (ołowianym) oraz nabojem pośrednim 5,56x45mm, wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 2000 m/s i energią pocisku do 2000J. 7. Co więcej, strzelnica ma być konstrukcją fabrycznie nową, wyprodukowana w roku 2018. 

Strzelania w Suchej odbywać się będą z wykorzystaniem tarcz papierowych oraz multimedialnego trenażera, czyli systemu prowadzenia szkoleń strzeleckich z bronią bojową oraz jej replikami z wkładem lub nakładką laserową. System ma służyć do prowadzenia podstawowego i specjalistycznego szkolenia strzeleckiego w symulacji realistycznych warunków występujących w trakcie pełnienia służby na różnych poziomach zaawansowania szkolonego.

Zgodnie z wymaganiami Służby Więziennej, system ma być wyposażony w oprogramowanie zawierające minimum 10 programów treningowych (w polskiej wersji językowej), które powinny umożliwiać przeprowadzenie:

 1. treningu strzeleckiego do stacjonarnych tarcz typu sylwetka (min. 10), umożliwiającego ustalenie wielkości celu, limitu i kalibru amunicji, ilość celów (1-4), do których jednocześnie może być prowadzony ogień,
 2. strzelania na czas do tarcz (min. 25 wzorów tarcz), z możliwością ustawienia wielkości i czasu ukazania się celu, oraz odczytu na komputerze czasu reakcji i wyników– sesja strzelecka winna obejmować 10 kolejek dla dwóch strzelców,
 3. treningu na ruchomych celach (napastnik – zakładnik) z możliwością ustalenia czasu treningu, limitu amunicji, szybkości przemieszczania się i wielkości celów,
 4. ćwiczenia precyzyjnego strzału z oceną jego skupienia i rozrzutu pocisków,
 5. rozpoznawania celu i oddanie celnego strzału do celu wytyczonego (tarcze - cele w kolorze, sylwetki),
 6. śledzenia ruchomego celu i oddawania celnego strzału (np. oddanie zadanej ilości strzałów w jak najkrótszym czasie), 
 7. treningu szybkości, podejmowania decyzji, wybierania celu i celności (z możliwością oddawania strzałów do tarcz aktywnych pośród tarcz nieaktywnych),
 8. treningu szybkości i celności oddawanego strzału,
 9. treningu namierzania celu, podejmowania decyzji i celności (z możliwością oddawana strzałów do losowo pojawiających się tarcz).

Na zrealizowanie zamówienia spółka ma, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Najnowsze