Reklama

Służba Więzienna

RPO naciska na resort. Chce szczegółowych danych na temat sytuacji osadzonych

Fot. Służba Więzienna, Facebook
Fot. Służba Więzienna, Facebook

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do wiceministra Michała Wójcika o przekazanie obowiązujących w Służbie Więziennej zasad postępowania w związku z koronawirusem oraz udzielenie szczegółowych informacji dotyczących obecnej sytuacji w jednostkach penitencjarnych - podkreśla biuro. Odpowiedź na ten temat miała nie wpłynąć do RPO od 16 kwietnia. 

Jak informuje RPO, od marca prosi o szczegółowe informacje na temat sytuacji w polskich więzieniach. Dane udostępnianie przez Ministerstwo Sprawiedliwości są szczątkowe. Co więcej, rzecznik nie mógł zapoznać się z algorytmami postępowania Służby Więziennej, a takie informacje przekazała m.in. Policja.

Najnowsze wystąpienie RPO do resortu sprawiedliwości, to już kolejne w tej sprawie. "1 kwietnia 2020 r. RPO otrzymał od wiceministra Wójcika jedynie szczątkowe informacje na temat obecnej sytuacji osadzonych" - czytamy na oficjalnej stronie rzecznika. Od marca prosi on jednak ministerstwo o udostępnienie danych szczegółowych. 

Pomimo wielu pism, kierowanych również do Centralnego Zarządu Służby Więziennej, RPO nie mógł zapoznać się z algorytmami postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem w jednostkach penitencjarnych.

komunikat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak przypomina Biuro, rzecznik prosił o informacje dotyczące sytuacji osób pozbawionych wolności w związku z epidemią koronawirusa także inne instytucje i służby mundurowe. Szczegółowe informacje zostały już przekazane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia (w sprawie szpitali psychiatrycznych), Policję, Żandarmerię Wojskową i Straż Graniczną.

"Zdaję sobie sprawę ze szczególnej sytuacji wywołanej pandemią wirusa COVID-19 i związanej z nią wielością zadań stojących przed kierowanym przez Pana Ministerstwem. Mając jednak na uwadze znaczenie informacji, o których przekazanie zwróciłem się do Pana Ministra w piśmie z dnia 16 kwietnia 2020 r., proszę o odpowiedź na wskazane pismo w terminie 7 dni" - zaznaczył Adam Bodnar. 

Dziennie raporty

Przypomnijmy, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się również na początku kwietnia br. do Służby Więziennej o przekazywanie mu raz na dobę informacji o przypadkach zakażenia koronawirusem wśród osadzonych w więzieniach lub wśród funkcjonariuszy SW. Jednocześnie Bodnar w piśmie do dyrektora generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego zwrócił się o przekazywanie mu informacji z zakładów karnych o przypadkach zastosowania kwarantanny wobec osób podejrzanych o zakażenie i hospitalizacji osób chorych. Poprosił także o wyszczególnianie w tych informacjach, czy przypadki te dotyczą skazanych, tymczasowo aresztowanych, bądź ukaranych, albo funkcjonariuszy lub pracowników - ze wskazaniem jednostek penitencjarnych, w których wystąpiło zakażenie.

RPO zwrócił się wtedy o poinformowanie go o szczegółach procedur mających na celu przeciwdziałanie koronawirusowi w zakładach karnych, a także o sposobach postępowania wobec zakażenia lub podejrzenia o zakażenie, które zostały opracowane na podstawie międzynarodowych zaleceń. Bodnar zaznaczył wtedy, że jego wystąpienie jest spowodowane coraz liczniej wpływającymi do jego Biura wnioskami, których autorzy "dają wyraz ogromnemu niepokojowi o zdrowie i życie osób przebywających za murami zakładów karnych i aresztów śledczych". "Więźniowie, ich bliscy, a także funkcjonariusze SW obawiają się skutków rozprzestrzenienia koronawirusa" - ocenił.

Reklama

Komentarze

    Reklama