Reklama

Służba Więzienna

Resort sprawiedliwości zapewnia: będą podwyżki w Służbie Więziennej

zdjęcie ilustracyjne, fot. sw.gov.pl
zdjęcie ilustracyjne, fot. sw.gov.pl

Protest służb mundurowych dobiegł końca. Teoretycznie. Wszystko dlatego, że pod zawartym 8 listopada porozumieniem znalazły się podpisy związkowców reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, a w proteście udział brali także więziennicy i celnicy. Trwający kilka dni chaos informacyjny, przerwał wczorajszy komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości. „Wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej będzie analogiczny do rozwiązań przyjętych w stosunku do służb mundurowych podległych MSWiA” – zapewnia resort.  Jak dotąd do protestu trwającego w Służbie Celno-Skarbowej, nie odniosło się Ministerstwo Finansów, nadzorujące Krajową Administrację Skarbową.

[AKTUALIZACJA] Wypracowano porozumienie między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa a resortem sprawiedliwości.


Po podpisaniu porozumienia między mundurowymi a MSWiA 8 listopada, w Służbie Więziennej i Służbie Celno-Skarbowej powstało pewne zamieszanie, spowodowane niepewnością. Czy zawarta umowa dotyczy też nas, czy kończymy protest? – pytali funkcjonariusze. Jak się okazuje, pod dokumentem podpisali się przedstawiciele związkowców z Policji, PSP i SG, a na negocjacjach nie byli w ogóle obecni związkowcy z SW czy SCS. Do dziś stanowiska w sprawie protestu nie zajęło Ministerstwo Finansów, nadzorujące Służbę Celno-Skarbową, a trwający w Służbie Więziennej przez blisko tydzień impas, dopiero wczoraj przerwało Ministerstwo Sprawiedliwości.

W wydanym komunikacie zapewnia, że podwyżki w SW będą takie same jak w służbach podległych MSWiA. „Minister Patryk Jaki zapewnił, że wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej będzie analogiczny do rozwiązań przyjętych w stosunku do służb mundurowych podległych MSWiA. Działania Ministerstwa Sprawiedliwości jednoznacznie wskazują, że utrzymano równy status funkcjonariuszy Służby Więziennej z pozostałymi służbami mundurowymi” – czytamy w komunikacie.

W dniu dzisiejszym o godz. 14.30 w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się już drugie spotkanie poświęcone w całości aktualnej sytuacji w Służbie Więziennej ze szczególnym uwzględnieniem planowanego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników. W spotkaniu wzięli udział Patryk Jaki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej i Czesław Tuła, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Minister Patryk Jaki zapewnił, że wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej będzie analogiczny do rozwiązań przyjętych w stosunku do służb mundurowych podległych MSWiA. Działania Ministerstwa Sprawiedliwości jednoznacznie wskazują, że utrzymano równy status funkcjonariuszy Służby Więziennej z pozostałymi służbami mundurowymi.

Podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Więziennej są kolejnym krokiem mającym na celu modernizację tej formacji mundurowej. Służba Więzienna jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów zmiany ustroju politycznego w 1989 r. nie została objęta kompleksowym programem modernizacyjnym. Realizacja programu stwarza warunki do prawidłowego i optymalnego wykonywania przez Służbę Więzienną jej ustawowych zadań oraz istotnie poprawia skuteczność jej działań. Prowadzone są także prace związane z unowocześnieniem stanu infrastruktury budowlanej pozostającej w zarządzie Służby Więziennej, a także modernizacja istniejących oraz budowa nowoczesnych jednostek penitencjarnych.

Biuro Komunikacji i Promocji, Ministerstwo Sprawiedliwości

Co będzie oznaczać to w praktyce? W styczniu 2018 roku funkcjonariusze SW powinni otrzymać podwyżkę 650 złotych brutto na każdy etat, i kolejne 500 złotych brutto od 1 stycznia 2020 roku.

"Teraz czekamy na pisemne potwierdzenie podwyżek"

"Cieszymy się niezmiernie, tym bardziej, że naszych związkowców zabrakło podczas negocjacji w MSWiA" - mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl jeden z funkcjonariuszy Aresztu Śledczego na warszawskiej Białołęce. "U nas na Białołęce było bardzo nerwowo z powodu braku informacji o obiecanych podwyżkach. Wielu moich starszych kolegów deklarowało odejście na emeryturę w przyszłym roku. Teraz mówią, że poczekają jeszcze dwa lata" - dodaje mundurowy. 

O sytuację w Służbie Więziennej pytaliśmy też Niezależny Samorządny Związek Zawodowy funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, jednak do chwili publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama