Reklama

Służba Więzienna

Jednak nie "po równo". Służba Więzienna stawia na podwyżki procentowe

Fot. Służba Więzienna
Fot. Służba Więzienna

Związkowcy związani ze Służbą Więzienna opublikowali propozycję Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dotyczącą realizacji wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy tej formacji. Okazuje się, że ostatecznie władze SW zdecydowały się na przyznanie podwyżki w formie procentowej. 

Jak przypominają związkowcy z NSZZFiPW, propozycja resortu sprawiedliwości to skutek podpisanego jeszcze w 2018 roku porozumienia pomiędzy ministerstwem a samym związkiem. Zarząd podkreśla, że jest ona zgoda z jego oczekiwaniami i "najbliższa ze wszystkich dotychczas przedstawionych propozycji przez Centralny Zarządu Służby Więziennej do stanowiska wyrażonego w uchwale" związkowców. Przypomina również, że do przedstawionych kwot wzrostu uposażenia zasadniczego, które widać na załączonej do komunikatu tabeli, należy doliczyć wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, uzależniony od stażu służby zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informację na temat propozycji ministerstwa opublikował również najnowszy związkowy "nabytek" w formacji, czyli NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej. W tym przypadku możemy przeczytać, że Centralny Zarząd przychylił się do propozycji przedstawionej przez "Solidarność". "Według wskaźnika procentowego w jednostkach podstawowych wzrost uposażeń będzie na poziomie ok. 14 proc., w Okręgowych Inspektoratach ok. 11 proc. i w CZSW ok. 9 proc., co bezpośredni przekłada się na wskaźnik kwotowy w niżej przedstawionej tabeli" - tłumaczą związkowcy na oficjalnym kanale na Facebooku.

Inne propozycje dla funkcjonariuszy władze formacji miały jeszcze w styczniu br. Wtedy, po spotkaniu z przedstawicielami Centralnego Zarządu formacji, w trakcie rozmów ustalono, że "do wyboru" funkcjonariusze mieli dwie opcje: procentową lub kwotową:

  1. w formie kwotowej: 365 zł wszystkim funkcjonariuszom po równo + dodatek za wysługę lat (średnio 15  proc.) + kwota przeznaczona na nagrodę roczną. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na realizację wszelkich awansów w roku 2020.
  2. w formie procentowej: propozycja podwyżki uposażenia w formie procentowej uwzględnia wzrost o 12,2 proc. w poszczególnych grupach zaszeregowania z wyłączeniem stanowiska młodszego referenta.

Ostatecznie, NSZZFiPW opowiedział się wtedy za rozwiązaniem kwotowym (i jak na razie nie zmienił swojego stanowiska), które - zgodnie z jego oceną - pokrywało się z zapisami porozumienia z listopada 2018 roku. Wiadomo również było już wtedy, że Centralny Zarząd Służby Więziennej skłania się ku rozwiązaniu procentowemu. Jak widać, ostatecznie wygrała propozycja władz formacji, która - jak się okazuje, i jak wspomniano wcześniej - jest bliska zarówno stanowisku NSZZ "Solidarność", jak i NSZZFiPW.

Przypomnijmy, że zgodnie z porozumieniem od stycznia 2020 roku uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy SW miało się zwiększyć o 500 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną. Część tych środków pochodzi ze zwiększania podstawy wyliczenia, czyli tzw. kwoty bazowej w ustawie budżetowej na 2020 rok z 1 523,29 zł do kwoty 1614,69 zł. Jak piszą funkcjonariusze, aby uzyskać kwotę 500 zł, strona służbowa skierowała stosowne wystąpienie do ministra sprawiedliwości o zawnioskowanie do Rady Ministrów o zwiększenie tzw. wielokrotności kwoty bazowej od 01 stycznia 2020 r. z 3,71 do 3,81.

Walka o zasługi

Czy rozwiązanie zaproponowane przez ministerstwo sprawiedliwości i ostatecznie zaakceptowane przez związkowców to faktycznie wynik porozumienia między stroną służbową a związkową i rozwiązanie, które satysfakcjonuje obie strony?  W rozmowie z InfoSecurity24.pl przewodniczący NSZZFiPW Czesław Tuła podkreśla, że tabela udostępniona przez związkowców, to wynik poprawek zleconych przez sekretarza stanu w resorcie sprawiedliwości, Michała Wójcika. Nie uwzględnia więc już wzrostu uposażeń o 12,2 proc. w poszczególnych grupach zaszeregowania z wyłączeniem stanowiska młodszego referenta. Tuła podkreśla również, że nie zmieniło się stanowisko zarządu w sprawie tego, jaka podwyżka, a dokładnie w jakiej formie, powinna trafić do funkcjonariuszy Służby Więziennej. NSZZFiPW nadal obstaje przy stanowisku, że powinno być to rozwiązanie kwotowe. "Natomiast jeżeli są trzy stanowiska, czyli nasze, <<Solidarności>> i Centralnego Zarządu (...) no to arbitrem jest zgodnie z ustawą pan minister" - tłumaczy Tuła. Przewodniczący nie wyklucza również, że to nie ostateczna propozycja ze strony resortu, i coś jeszcze może się w niej zmienić. 

Z kolei reprezentujący NSZZ "Solidarność" Andrzej Kołodziejski podkreślił w rozmowie z redakcją, że podwyżka procentowa uwzględniająca wzrost o 12,2 proc. w poszczególnych grupach zaszeregowania z wyłączeniem stanowiska młodszego referenta, była "nie do przyjęcia". Solidarnościowi związkowcy przygotowali więc trzy propozycje, w tym rozwiązanie procentowe z gradacją w dół. Kołodziejski podkreślił jednak, że propozycja Centralnego Zarządu Służby Więziennej, także w opinii "Solidarności", nie jest idealna. 

Wobec powyższego zaproponowaliśmy też rozwiązanie procentowe, ale z gradacją w dół. W CZSW podwyżka będzie około 8,5 proc., w OISW na poziomie około 11 proc. i w jednostkach podstawowych około 14 proc. Nasze argumenty były takie, że to tam w jednostkach, zwłaszcza na oddziale, powinien być ciężar podwyżki.

Andrzej Kołodziejski, reprezentujący NSZZ "Solidarność"

Niezależnie od tego, czy Centralny Zarząd zdecyduje się na wprowadzanie jeszcze jakichkolwiek poprawek do propozycji, którą przesłał związkowcom, to dalsze kroki i ostateczne wpłynięcie dodatkowych środków na konta funkcjonariuszy, uzależnione są od przyjęcia ustawy budżetowej. Co więcej, przygotowany musi zostać projekt zmiany rozporządzenia o mnożniku. Jak poinformował redakcję przewodniczący Tuła, dokument taki trafił już do związkowców do zaopiniowania. Oznacza to, że od jego ogłoszenia potencjalnie dzieli Służbę Więzienną około dwóch tygodni.

MR/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze