Reklama

Służba Więzienna

Fundusz zapomóg w SW na poziomie innych formacji

Ustawa okołobudżetowa na przyszły rok to jeden z tych aktów prawnych, którego projekt wśród funkcjonariuszy wzbudził niemałe zamieszanie. Chodzi głównie o zapisy dotyczące nietworzenia w przyszłym roku, m.in. w służbach mundurowych, funduszy nagród. Okazuje się jednak, że choć fundusze zapomóg powstaną we wszystkich formacjach, nie wszędzie poziom ich finansowania miał być taki sam.

"W roku 2021 w Służbie Więziennej tworzy się fundusz zapomóg dla funkcjonariuszy w wysokości 0,25 proc. planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze i dodatki do uposażenia zasadniczego o charakterze stałym" – tak brzmi fragment projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, który obecnie procedowany jest w Sejmie. I – co do zasady – podobne brzmienie mają zapisy dotyczące innych mundurowych formacji. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pierwotny kształt tego przepisu był zgoła inny. Zakładał on bowiem wskaźnik 0,17 proc., a nie tak jak dziś 0,25 proc. 

Skąd ta różnica? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak mundurowi z SW pierwotny projekt odebrali jako przejaw jawnej dyskryminacji. Bowiem – jak się okazało – tylko w Służbie Więziennej, wskaźnik na podstawie którego określa się wysokość funduszu zapomóg, był niższy.

1. Funkcjonariuszowi, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu, w szczególności w związku ze zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą własną lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny, można przyznać bezzwrotną zapomogę pieniężną.

2. Przy przyznawaniu zapomogi pieniężnej należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na sytuację materialną funkcjonariusza i jego rodziny.

Art. 204 ustawy o Służbie Więziennej

Przeciwko propozycjom zawartym w ustawie okołobudżetowej od początku protestowali związkowcy działający w Służbie Więziennej, a za ich sprawą także Forum Związków Zawodowych. Jak pisała na początku września jego przewodnicząca, Dorota Gardias, "nie wiedzieć czemu, Rząd RP, w przypadku funkcjonariuszy więziennictwa, proponuje wprowadzenie funduszu zapomogowego w oparciu o 0,17 proc. podstawy naliczania odnoszącej się do uposażenia funkcjonariuszy wyżej wymienionych formacji. Stanowi to o różnicy 0,08 proc., która to w szeregi funkcjonariuszy więziennictwa wprowadza poczucie niesprawiedliwości". Wydaje się, że rząd posłuchał uwag jakie zgłaszali mundurowi i postanowił projekt zmienić. W dokumencie skierowanym do Sejmu wskaźnik podstawy naliczania wzrósł bowiem o "brakujące" 0,08 proc.

Nie wiadomo czy całe "zamieszanie" wynikało z błędu lub przeoczenia czy z poszukiwania oszczędności w i tak mocno ograniczonym przyszłorocznym budżecie. Choć warto w tym miejscu przypomnieć, że Służba Więzienna jako jedyna – zgodnie z projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej – dysponować może większym budżetem niż w tym roku. Ma on wzrosnąć z poziomu 3 380 253 000 złotych do 3 438 556 000 złotych, a więc o niecałe 60 mln złotych.

Projekt ustawy okołobudżetowej podobnie jak projekt przyszłorocznego budżetu są obecnie przedmiotem prac Sejmu. To jaki ostatecznie przybiorą one kształt okaże się już niebawem, jednak niewiele wskazuje na to, by zmiany mogły znacząco poprawić przyszłoroczną sytuację finansową mundurowych formacji.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze