Reklama

Służba Więzienna

Dodatki za wysługę lat w Służbie Więziennej do zmiany

Fot. szer. Olga Żebrowska/GISW Warszawa
Fot. szer. Olga Żebrowska/GISW Warszawa

Funkcjonariuszy Służby Więziennej czekają zmiany w systemie naliczania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat. Zatwierdzone zostały one już przez kierownictwo formacji oraz resortu sprawiedliwości. Nie obejmą one jednak wszystkich mundurowych, a tych z odpowiednio wysokim stażem służby.

Reklama

AKTUALIZACJA, 27.05

Reklama

Zmiany naliczania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat dotyczyć mają funkcjonariuszy nie z co najmniej 10-letnim stażem, a 15-letnim. Po modyfikacjach otrzymają oni o jeden proc. więcej dodatku za każdy kolejny rok służby. Jak informuje Czesław Tuła, dotyczy to ok. 7 tys. mundurowych Służby Więziennej, którzy mają już uprawnienia emerytalne.


Kierownictwa Służby Więziennej oraz resortu sprawiedliwości spotkały się z przedstawicielami związków zawodowych w ośrodku w Popowie i ustalili parę finansowych kwestii, istotnych dla więziennych mundurowych. Po pierwsze, uzgodniono nowe zasady ustalania wysokości dodatku z tytułu wysługi lat dla funkcjonariuszy. Po drugie, nie później niż 1 sierpnia br. uruchomione mają zostać środki finansowe na wypłatę dodatków czasowych. Po trzecie, uruchomione mają zostać środki na wypłatę nagród uznaniowych, nie tylko dla mundurowych, ale i dla pracowników cywilnych formacji. Jak podkreśla Centralny Zarząd Służby Więziennej, ustalenia te mają zmotywować doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie.

Reklama

W przypadku wysługi lat chodzić ma, jak tłumaczył w rozmowie z InfoSecurity24.pl Czesław Tuła, przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, o doliczanie - między przedziałami wysługi lat - po jeden procent za każdy rok służby do wskazanej w ustawie o Służbie Więziennej wysokości dodatku. Zmiany nie mają jednak dotyczyć mundurowych z mniejszym stażem, tylko najprawdopodobniej tych, którzy w służbie będą od co najmniej 10 lat. Przykładowo, obecnie, zgodnie z przepisami, otrzymują oni dodatek w wysokości 15 proc. uposażenia zasadniczego po 10 latach służby. Zgodnie z planem, po modyfikacjach otrzymają oni o jeden proc. więcej za kolejny rok, czyli 16 proc. po 11 latach, 17 proc. po 12 latach, 18 proc. po 13 latach i 19 proc. po 14 latach. Po tym czasie wejdą w kolejny próg, czyli po 15 latach służby, po którym stosowana będzie ta sama zasada. Zmiany mają być więc korzystne dla doświadczonych funkcjonariuszy z większym stażem, czego celem ma być zatrzymanie ich w służbie. To oczywiście przełoży się również na wysokość ich emerytury, do której dodatek za wysługę lat jest wliczany. Jednak, jak podkreśla Tuła, rozmowy na temat kształtu nowych zasad jeszcze trwają, a ich ostateczny wynik poznamy wraz z projektem rozporządzenia.

Bezpieczeństwo w budowie

Finanse nie były jednak jedynym tematem rozmów. Jak podaje Służba Więzienna, strony omówiły także kwestie związane z bezpieczeństwem jednostek penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanych obecnie procedur. A te są naprawdę spore i mają znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa podczas pełnienia służby, którego poziom związkowcy krytykowali już od dłuższego czasu, podkreślając że sytuacja ulega pogorszeniu. Katalizatorem zmian w tym temacie były niestety tragiczne wydarzenia z lutego br., gdy w wyniku ataku osadzonego zginęła funkcjonariuszka z ośrodka w Rzeszowie. Modyfikacje w systemie obejmują szkolenie, rozwiązania architektoniczne i elektroniczne. Kryją się za tym m.in. takie zmiany, jak wprowadzenie systemu sygnalizacji napadu z co najmniej dwoma przyciskami umiejscowionymi w różnych miejscach czy drzwi z szybą bezpieczną, przeprowadzenia wewnątrzzakładowych szkoleń doskonalących z zakresu zagadnień bezpieczeństwa i samoobrony, "wznowienie" od maja br. 300 etatów w dziale ochrony, wyposażenie wszystkich mundurowych ochrony wykonujących czynności w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi w środki przymusu bezpośredniego (chodzi mianowicie o kajdanki i ręczny miotacz substancji obezwładniających, czyli gaz pieprzowy), a także rozszerzenie możliwości prewencyjnego stosowania śpb. By przekonać się, jak zmiany te wpłyną na bezpieczeństwo funkcjonariuszy, będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, bowiem ich wprowadzenie na pewno chwilę zajmie.

Jak komentuje Czesław Tuła, bezpieczeństwo to podstawa działania służby. By jednak to bezpieczeństwo zapewnić potrzebni są również funkcjonariusze, a kadra nie dość, że i tak ma już duże braki to jeszcze ma się wykruszać, m.in. - gdyż powodów jest sporo - ze względu na piętrzące się nadgodziny (za które mają być problemy z płaceniem i trudności z odbiorem) czy brak przepisowych przerw między służbami.

Czytaj też

Co więcej, podczas wtorkowego spotkania podjęto również decyzję o powołaniu zespołu ds. rozwoju zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, który zająć ma się ustaleniem jasnej, potencjalnej ścieżki kariery w ramach formacji, na podstawie kadrowego rozpoznania sytuacji.

Reklama

Komentarze

    Reklama