Reklama

Służba Ochrony Państwa

Pracuj wzorowo jak SOP. Formacja wystawia sobie ocenę

Fot. SOP
Fot. SOP

Służba Ochrony Państwa ma 100-proc. skuteczność działania. Tak wynika przynajmniej ze sprawozdania wykonania działalności formacji za 2019 rok. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Służby Ochrony Państwa pojawiło się sprawozdanie z wykonania planu działalności Służby Ochrony Państwa za rok 2019. Na liście celów formacji, we wspomnianym dokumencie, znajduje się tylko jeden punkt. Jest to zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom i obiektom w państwie. Jak ocenia formacja, cel ten udało jej się osiągnąć, i to w 100 proc. Dokument podpisał m.in. komendant Służby Ochrony Państwa, mjr SOP Paweł Olszewski.

Służba Ochrony Państwa tę 100 proc. skuteczność zmierzyła w oparciu o cztery wymienione w dokumencie mierniki. Chodzi mianowicie o wskaźnik skuteczności prowadzenia działań ochrony osób, wskaźnik skuteczności prowadzenia działań ochrony obiektów, wskaźnik działań prowadzenia rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego oraz rozpoznania biochemicznego i sanitarnego, a także wskaźnik skuteczności rozpoznania i analizy potencjalnych zagrożeń działań ujętych w jednym z artykułów ustawy o SOP (czyli ochrony wskazanych w tym dokumencie VIP-ów). Realizację każdego z nich formacja oceniła na 100 proc. Innymi słowy Służba Ochrony Państwa w 2019 roku spisała się wzorowo. 

Jakich zadań podjęła się służba, by zrealizować swój cel, czyli zapewnić bezpieczeństwo najważniejszym osobom i obiektom w państwie? Jak wylicza SOP, przede wszystkim realizowano "adekwatne działania ochronne służące zapewnieniu bezpieczeństwa osobom podlegającym ochronie". Co więcej, formacja zapewnić miała "optymalne działania ochronne" wobec osób przebywających w Polsce w związku z oficjalnymi wizytami dyplomatycznymi, "prawidłowo prowadzono" również działania ochronne prezydenta, premiera, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także wszystkich siedzib, które ochronie podlegały. Podjęte w 2019 roku przez SOP działania ochronne zapewnić miały także zabezpieczenie polskich placówek zagranicznych. Formacja wylicza również, że w celu osiągnięcia swojej 100-proc. skuteczności na bieżąco prowadziła rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne, biochemiczne i sanitarne. Zajęła się, co więcej, bieżącym rozpoznawaniem i analizą potencjalnych zagrożeń.

Kolejne punkty na liście są już zdecydowanie konkretniejsze. Dotyczą np. wyznaczenia zespołu i opracowania jednolitych planów ochrony obiektów, co związane było z decyzją Międzynarodowego Zespołu do spraw zagrożeń terrorystycznych, mówiącej o powołaniu zespołów zadaniowych, które zajmować się mają wypracowaniem zasad współpracy służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenach i w budynkach służących prezydentowi. Formacja opracowała również i przyjęła Jednolity Plan Ochrony Obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. SOP miał także w 2019 roku zintensyfikować i zmodyfikować działania o charakterze promocyjnym, które miały oczywiście przyciągnąć kandydatów do formacji.

Kierowcy SOP na celowniku

Cześć zawartych w dokumencie zadań dotyczy kierowców formacji, którzy nie mają najlepszej prasy. Ich problemy na drodze jak widać nie wpłynęły na ostateczną ocenę działań formacji za 2019 rok. Chodzi mianowicie o powołanie zespołu roboczego, który zająć się miał opracowaniem koncepcji modelu rozwoju zawodowego funkcjonariuszy SOP realizujących zadania z zakresu kierowania pojazdami służbowymi SOP oraz z zakresu ochrony bezpośredniej w ramach działań ochronnych. Formacja wprowadziła również wytyczne Komendanta SOP dotyczące zasad doboru oraz kwalifikowania funkcjonariuszy realizujących zadania w grupach ochronnych o charakterze kierowców oraz ochrony bezpośredniej. Służba Ochrony Państwa miała również zintensyfikować szkolenia dla kierowców, a także przygotować i wdrożyć nowe programy szkoleń specjalistycznych.  

Faktycznie, w kwestii kierowców w 2019 roku sporo się w formacji działo. Przykładowo, w lutym br. SOP opublikował ogłoszenie dotyczące wynajmu elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu. Ich terminy zaplanowano aż do końca bieżącego roku. Parę dni temu formacja poinformowała, że zamówienie w tej sprawie udzielone zostało firmie MOTO PARK Mariola Cąkała. Wartość brutto zamówienia to 507 270 zł. Warto podkreślić, że formacja na sfinansowanie postępowania przeznaczyć zamierzała dokładnie... 507 270 złotych brutto.

Jak podkreślał InfoSecurity24.pl na początku roku, kolizyjna jazda kierowców formacji to temat, który - niestety - wraca regularnie. Problem z kierowcami ma się ciągnąć za formacją, czy to BOR, czy SOP, już od wielu lat. Rok 2020 może stanowić dla nich jednak nowe otwarcie. Stara się o to na pewno szef formacji, który zalecił stosowanie od Nowego Roku wspomnianych na liście wytycznych, mających pomóc w - jak informuje wiceminister Maciej Wąsik - zapewnieniu "jednolitych zasad doboru oraz kwalifikowania funkcjonariuszy przeznaczonych do wykonywania zadań w grupach ochronnych w charakterze kierowców". 

Natomiast w kwietniu 2019 roku, być może w reakcji na liczne doniesienia na temat zdarzeń drogowych z udziałem funkcjonariuszy, szef SOP wydał zarządzenie w sprawie szkolenia z zakresu techniki jazdy pojazdami, z których korzystają (punkt ich dotyczący również znalazł się na liście). Zarządzenie, opublikowane 22 marca 2019 roku, określa cele i sposób prowadzenia szkolenia kierowców SOP, jego organizację, zakres tematyczny i wskazówki metodyczne.

Zawsze wzorowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Służby Ochrony Państwa za rok 2019 to oczywiście nie pierwszy tego typu dokument. Takie samo podsumowanie formacja opublikowała za rok 2018. W 2018 roku SOP miał co prawda jeden cel więcej, czyli zapewnienie bezpieczeństwa innych osób, obiektów i urządzeń podczas obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie zmienia to jednak faktu, że także rok 2018 był w ocenie SOP wzorowy, czyli oceniony na 100 proc.

W BIP formacji znajdziemy również podsumowanie roku 2017, ale są to oczywiście jeszcze czasy funkcjonowania Biura Ochrony Rządu. BOR był w ocenie swoich działań odrobię surowszy, bowiem ocenił realizację celów na... 99,98 proc. 

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze