Reklama

Służby Mundurowe

Policyjni cywile podpisali porozumienie z MSWiA

fot. MSWiA
fot. MSWiA

O podpisaniu porozumienia z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji poinformowało dziś MSWiA. Zgodnie z nim, pracownicy cywilni otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Jak informuje MSWiA „niezależnie od tego pracownicy od 1 stycznia 2019 r. otrzymają 300 zł podwyżki z Programu Modernizacji”.

Jak informuje resort spraw wewnętrznych „podczas rozmów przedstawiciele związków zawodowych zgłaszali, że wśród pracowników Policji jest oczekiwanie dodatkowych podwyżek w 2019 r. Dlatego – zgodnie z wypracowanym porozumieniem - pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat.”

Jest  to podwyżka dodatkowa – podkreśla MSWiA. Niezależnie od niej od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych pracownicy cywilni służb otrzymają średnio 300 zł podwyżki na etat.

Oznacza to, że od lipca 2019 r. pracownicy cywilni Policji będą zarabiać średnio (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) o 1 tys. zł więcej niż w 2015 r. 

Ponadto w zawartym dziś porozumieniu zapisano, że od 1 stycznia 2020 r. pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020. 

Dodatkowo na mocy dzisiejszego porozumienia powołany zostanie Zespół do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników cywilnych Policji oraz wypracowania propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. W skład zespołu wejdą przedstawiciele MSWiA, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Komendanta Głównego Policji. 

Zespół ma zająć się opracowaniem zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń. Zadaniem Zespołu będzie również udział w pracach nad nowym wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024. Chodzi m.in. o  ujęcie w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidywanych podwyżek wynagrodzeń.

Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie statusu pracowników cywilnych Policji.

W imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji porozumienie podpisał wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Natomiast stronę społeczną reprezentowały: Małgorzata Lewicka, Lucyna Jaworska-Wojtas oraz Grażyna Tronkowska.

Przypomnijmy, mundurowy protest trwa od lipca, a porozumienie jak dotąd nie zostało osiągnięte.

MSWiA/DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. Weronika Mateja

    Co oznacza praca w zakresie zmian statusu pracowników cywilnych Policji?

Reklama

Najnowsze