Reklama

Służby Mundurowe

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych ma już 10 lat

<p>fot. Policja Lubuska</p>
<p>fot. Policja Lubuska</p>

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku obchodziło 11 stycznia dziesięciolecie istnienia. W tym czasie stanowiło jeden z kluczowych elementów koordynujących działania służb mundurowych z Polski i Republiki Federalnej Niemiec.

Koordynacja oraz współpraca m.in. policji z Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec jest, w specyficznych warunkach Strefy Schengen oraz pogłębionej współpracy bilateralnej obu graniczących ze sobą państw, jednym z najważniejszych elementów kształtujących bezpieczeństwo wewnętrzne partnerów. Jak podkreślają przedstawiciele Policji, funkcjonariusze służb kryminalnych i prewencyjnych od wielu lat wymieniają się informacjami, dzięki czemu ich działania są skuteczniejsze, a obywatele bezpieczniejsi. W strefie Schengen, pozbawionej faktycznych kontroli stałych na granicach międzypaństwowych, szybka wymiana informacji ma znaczący wpływ na profesjonalizm i skuteczność funkcjonariuszy różnych służb mundurowych. W Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku funkcjonariusze kilku służb mogą natychmiast przekazywać między sobą niezbędne informacje, które następnie trafiają do poszczególnych jednostek. Daje to możliwość podjęcia szybkich działań.

fot. Policja Lubuska

Czytaj też: Polska policja zacieśnia współpracę z partnerami w Niemczech i Holandii

Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku polska i niemiecka policja obchodziły 26-lecie swojej współpracy, natomiast 11 stycznia minęło 10 lat funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. W tym szczególnym miejscu, w sytuacjach nadzwyczajnych koordynowane są wspólne działania stróżów prawa z obu stron Odry. Każdego dnia funkcjonariusze służb granicznych, policyjnych i celnych, zarówno ze strony polskiej jak i niemieckiej profesjonalnie zarządzają informacjami np. w związku z kradzieżami pojazdów. Tylko w 2017 roku dzięki skutecznej pracy policjantów ze Świecka odzyskano ich ponad 70. Codzienna praca funkcjonariuszy z Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku to także natychmiastowe reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia człowieka.

fot. Policja Lubuska

Reklama

Komentarze

    Reklama