Służby Mundurowe

Polsecure 2024. Targi dla służb już od 23 kwietnia

Autor. Targi Kielce

Liczni przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, bogata oferta wystawców, merytoryczne spotkania, pokazy – Międzynarodowe Targi POLSECURE, które odbędą się w kieleckim ośrodku już po raz trzeci niezmiennie udowadniają swoją pozycję wydarzenia ważnego dla bezpieczeństwa.

Już w liczbach wystawa prezentuje się doskonale - 142 wystawców, podwojona liczba krajów reprezentowanych przez firmy zagraniczne oraz zwiększona powierzchnia ekspozycji – jak na najmłodszy w kalendarzu Targów Kielce projekt skierowany do służb mundurowych są to całkiem obiecujące dane. Specjalistyczne wydarzenie wymaga merytorycznego i taktycznego wsparcia, które kielecki ośrodek otrzymał od Komendy Głównej Policji. W projekt zaangażowali się również przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a ostatnio także Straży Ochrony Kolei. Partnerem Strategicznym Targów POLSECURE jest od pierwszej edycji firma WB Group, jeden z największych polskich koncernów, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym. 

Ważni goście na POLSECURE

Głównymi odbiorcami Targów POLSECURE są przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, możliwe zatem, że targi odwiedzi Minister Marcin Kierwiński. W wydarzeniu wezmą udział inspektor Marek Boroń, Komendant Główny Policji wraz ze swoim zastępcą nadinspektorem Romanem Kusterem. Z ramienia Służby Ochrony Państwa POLSECURE odwiedzi gen. bryg.  Radosław Jaworski, Komendant SOP. Warto dodać, że w tym roku właśnie formacje ochronne świętują swoje stulecie. Do Kielc przyjadą również: Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka wraz z zastępcą, Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Jarosław Garstka oraz wielu przedstawicieli służb z regionu świętokrzyskiego. Jednak przymiotnik „Międzynarodowe” w odniesieniu do Targów POLSECURE nie jest przypadkowy. Swój udział w wydarzeniu potwierdziły także delegacje Azerbejdżanu, Czech, Estonii, Gruzji, Kolumbii, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Singapuru, Węgier oraz CEPOL i EUROPOL. 

Deepfakes, fundusze unijne i praca w Policji

Obok ekspozycji kluczowym elementem wydarzenia są konferencje. W pierwszym dniu POLSECURE (wtorek 23 kwietnia) zaplanowana jest zgodna z aktualną sytuacją Międzynarodowa konferencja pt. „Fundusze unijne wsparciem dla modernizacji i rozwoju innowacyjności w Policji”. W środę natomiast odbędą się aż cztery spotkania. „Wyzwania związane z koniecznością wdrażania w Policji nowoczesnych narzędzi wspierających zwalczanie przestępczości ekonomicznej”, „Cyberbezpieczństwo w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych”, „Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, deepfakes - wyzwania współczesnej kryminalistyki” oraz „Szkolenie ratowników i ratowników medycznych w Policji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności oraz pojazdów specjalistycznych typu Ambulans” to tematy środowych konferencji. W ostatnim dniu targów odbędzie się natomiast spotkanie z młodzieżą związane z doborem do służby „Policja – pracodawca z wyboru”.

Ewakuacja VIP-a oraz działania Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej – pokazy na POLSECURE

Uzupełnieniem wydarzenia będą pokazy i prezentacje. W programie znalazły się między innymi: pokaz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KG Policji, ewakuacja VIP-a w strefie działań wojennych w wykonaniu SOP-u, prezentacja Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz pokaz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Informacje dla zwiedzających można znaleźć pod adresem https://www.targikielce.pl/polsecure

Dla policji, wojska i innych służb mundurowych oraz dla osób posiadających zaproszenie: wstęp bezpłatny po dokonaniu rejestracji on-line lub na miejscu. 

Artykuł sponsorowany