Reklama

Policja

Wytrwała walka o zakup BSP

Fot. sierż. szt. Maciej Kimet
Fot. sierż. szt. Maciej Kimet

Po raz kolejny już, na stronie Komendy Głównej Policji pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące chęci pozyskania przez formację bezzałogowych statków powietrznych wraz z osprzętem. Czy czwarte postępowanie okaże się dla policjantów szczęśliwe?

Formacja nadal stara się pozyskać siedem zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w kategorii „wielowirnikowce” w ramach zamówienia podstawowego. KGP zakłada również możliwość skorzystania z prawa opcji i pozyskania dwóch dodatkowych zestawów BSP. Każdy z zestawów składać ma się z drona głównego oraz drona szkoleniowego, a także m.in. dwóch jednostek stacji naziemnych, kompletu anten, akumulatorów czy zapasowych śmigieł. KGP informuje również, że BSP musi posiadać co najmniej cztery ramiona z zespołami napędowymi, a także oświetlenie pozycyjne, dostosowane do wykonywania lotów nocnych, z możliwością zdalnej dezaktywacji.

Jak wskazała KGP w SIWZ, maksymalna masa startowa ma mieć, tym razem, do 20 kg. Przy trzecim postępowaniu liczba ta wynosiła 7 kg, a jeszcze wcześniej - podczas drugiego przetargu - 25 kg. Realizacja lotów poza zasięgiem wzroku ma być możliwa co najmniej w promieniu 3 km w terenie otwartym i co najmniej 1 km w terenie zurbanizowanym. Wysokość lotu określono na co najmniej 2500 m n.p.m., a czas lotu na jednym pakiecie akumulatorów na min. 25 min, z podwieszoną kamerą ze zmienną ogniskową. Transmisja obrazu wideo (do stacji naziemnej w czasie rzeczywistym w jakości min. HD 720p 24fps) oraz sterowanie mają być szyfrowane. Policja podkreśla również, że opóźnienie między obrazem rzeczywistym, a obrazem wyświetlanym na ekranie nie może być większe niż 0,5 sek.

KGP zaznacza również, że dopuszcza dwa rozwiązania techniczne w przypadku głowic optoelektronicznych (wcześniej były trzy). Może to być albo zintegrowana głowica zawierająca kamerę z zoomem oraz kamerę termowizyjną lub dwie wymienne głowice optoelektroniczne - pierwsza zawierająca kamerę z zoomem, a druga zawierająca kamerę termowizyjną zintegrowaną z kamerą dzienną wysokiej rozdzielczości. 

Co więcej, sprzęt nie może posiadać żadnych ograniczeń w wykonywaniu lotu na terenie całego kraju oraz nie może mieć zaprogramowanych blokad stref ani ograniczeń wysokości lotu. BSP musi być również zdolny do wykonywania lotów offline. Umowa zakładać będzie także realizację szkolenia produktowego dla max. 2 operatorów posiadających uprawnienia VLOS na każdy zakupiony komplet.

Nie wiemy na razie jaki jest budżet na kolejny przetarg na BSP. Zakup będzie jednak, w przypadku udzielenia zamówienia, tak jak wcześniej, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W poprzednich podejściach do zakupu dronów policja zamierzała wydać na nie maksymalnie 1 764 000 złotych brutto. Suma ta okazała się za mała, by zrealizować dostawy. Wszystkie poprzednie postępowania zostały bowiem anulowane, gdyż "nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" (w zakończonym w marcu br. przetargu złożono cztery oferty). Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, gdyż doszło do przekroczenia ceny przez najkorzystniejszą ofertę, a drugi - również ze względu na brak propozycji niepodlegających odrzuceniu.

Po raz kolejny jednak przetarg realizowany jest w ramach procedury otwartej, a na propozycje KGP czeka - tym razem - do 16 sierpnia br. Oferty zostaną ocenione i punktowane na podstawie zaproponowanej ceny, czasu lotu oraz terminu realizacji dostawy. Wiadomo jednak, że cały sprzęt ma zostać dostarczony formacji najpóźniej do 9 grudnia 2019 roku - zarówno w przypadku podstawy, jak i opcji. KGP uściśla, że realizacja zamówienia podstawowego ma zostać zrealizowana w ciągu maksymalnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do wskazanej daty.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Państwowej Straży Pożarnej udało się kupić w sumie 26 dronów. 15 bezzałogowych platform latających wraz z głowicą optyczną dostarczyć miała poznańska firma aeroMind sp. z o.o., a 11 dronów wraz z całym zestawem głowic optycznych PSP kupiła od warszawskiej firmy Dilectro sp. z o.o. Jedenaście z zakupionych bsp to sprzęt poziomu podstawowego, służący przede wszystkim do wykonania zobrazowań terenu działań z wykorzystaniem kamery na światło widzialne. Piętnaście z przekazanych bezzałogowych statków powietrznych to sprzęt poziomu specjalistycznego. Posiadają one wiele dodatkowych możliwości technicznych, w tym gromadzenie danych z kamery na światło widzialne i kamery na podczerwień, a także bieżące przekazywanie obrazu na urządzenia zewnętrzne, również w trudnych warunkach pogodowych.

Reklama

Komentarze (1)

  1. XD

    Warunek jest jeden - cena. Przecież to jest opis jednego konkretnego modelu od jednego dostawcy wiec w czym tu wybierać.

Reklama

Najnowsze