Reklama

Policja

WOT i policja podsumowały operację "Odporna Wiosna"

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/Facebook
Fot. Wojska Obrony Terytorialnej/Facebook

Wojska Obrony Terytorialnej i policja podsumowały wspólne działania w czasie pandemii koronawirusa. Żołnierze i funkcjonariusze policji przeprowadzili ponad 9,5 tys. wspólnych patroli i odwiedzili ponad 10 mln osób przebywających w kwarantannie.

Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański oraz dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk podsumowali wspólne działania policji i WOT w walce z koronawirusem. W spotkaniu w dowództwie WOT w Zegrzu wzięli udział także komendanci wojewódzcy policji oraz dowódcy brygad OT.

Porozumienia o współpracy dowódca WOT i Komendant Główny Policji podpisali 5 lutego br. Wspólne działania żołnierzy i policjantów były realizowane od 6 marca w ramach operacji "Odporna Wiosna".

"Zasadniczym celem dzisiejszego spotkania jest omówienie wniosków, oczekiwań, zakresów możliwych do podjęcia działań w celu rozwijania zdolności do wzajemnego wsparcia w przyszłości" – zaznaczył Kukuła w środę.

Nestoruk ocenił, że współpraca z WOT przebiegała bez żadnych zastrzeżeń. "Żołnierze wykazywali się zaangażowaniem oraz zdyscyplinowaniem, w pełni realizując stawiane przed nimi zadania" - podkreślił. Według niego, wspólne patrole w znacznym stopniu odciążyły funkcjonariuszy policji w zakresie kontroli osób objętych kwarantanną, wpłynęły na skuteczną realizację zadań oraz pozwoliły na efektywne wykorzystanie sił pozostających w dyspozycji jednostek do realizacji innych zadań związanych z COVID-19.

WOT poinformowały, że w trakcie spotkania przeanalizowano i oceniono przyjęte rozwiązania współpracy w ramach wsparcia Policji przez WOT w czasie operacji "Odporna Wiosna" oraz określono kierunki i sposób doskonalenia przygotowawczego funkcjonariuszy i żołnierzy do realizacji wspólnych zadań w sytuacjach kryzysowych. Wyróżniono również funkcjonariuszy policji i żołnierzy OT, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu.

W kluczowym momencie pandemii, działania związane z walką z koronawirusem pochłaniały blisko 30 proc. sił WOT. Od 6 marca do 22 czerwca żołnierze wzięli udział w ponad 7 tys. wspólnych patroli z policjantami oraz w ponad 2,5 tys. patroli prewencyjnych. Służby odwiedziły ponad 10 milionów ludzi przebywających w kwarantannie.

Jak informował pod koniec czerwca w Sejmie wiceminister MSWiA Maciej Wąsik, każdego dnia policję wspierało ok. 1,5 tys żołnierzy i ok. 2 tys. strażników straży gminnych i miejskich. Zaznaczył, że w związku z Covid-19, na podstawie przyjętych przepisów policja otrzymała dwie transze wypłat z rezerwy celowej. Jedną w wysokości 16,5 mln i drugą w wysokości 25 mln. Jak poinformował, pieniądze te przeznaczone zostały głownie na zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu i usług w związku z zapobieganiem Covid-19.

Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama