Reklama

Policja

W Policji „poleje się krew”

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Zaplanowane na przyszły tydzień w MSWiA rozmowy dotyczące porozumienia, nie powstrzymują związkowców przed planowaniem kolejnych form trwającego od lipca protestu. Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zapowiada, że w ramach kolejnych działań, funkcjonariusze przestaną używać do celów służbowych prywatnych telefonów komórkowych. To jednak nie wszystko. Mundurowi od 9-10 listopada planują też akcję „Poleje się krew”, w ramach której policjanci oddawać będą krew.

Kolejne rozmowy w MSWiA, dotyczące postulatów jakie związkowcy złożyli w marcu tego roku, mają się obyć 23 października. Jednak NSZZ Policjantów, biorąc pod uwagę, że do porozumienia i tym razem może nie dojść, publikuje informację o przygotowaniu i wdrożeniu kolejnych elementów akcji protestacyjnej. Decyzję o ich wprowadzeniu, NSZZP uzależnia od efektu wtorkowych rozmów i przedstawionego przez MSWiA projektu porozumienia. 

Prywatne telefony w odstawkę 

Komitet Protestacyjny zadecydował, że przystępując do wycofania prywatnych telefonów komórkowych z użytku służbowego wystąpi o opinię prawną na temat bezpieczeństwa korespondencji służbowej oraz legalności wykorzystywania prywatnych telefonów zarówno w świetle przepisów wewnątrz policyjnych, jak i zewnętrznych. "Na podstawie opinii opracowany zostanie wzór raportu o wycofanie prywatnych środków łączności z instrukcji alarmowych, systemów powiadamiania oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji służbowej. Dalsze szczegóły, w tym konkretny termin, Komitet poda po opracowaniu i udostępnieniu wzoru raportu" – czytamy w komunikacie Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Na 100-lecie niepodległości „Poleje się krew”

Policyjne związki przygotowują także ogólnokrajową akcję pod nazwą „Poleje się krew”, w której zachęca funkcjonariuszy do „uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości” poprzez oddawanie krwi. Ze względu na przewidywaną dużą liczbę zainteresowanych, akcję postanowiono rozłożyć na dwa dni, tj. na 9 i 10 listopada 2018 r.

"Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów, przy pomocy Zarządów Terenowych, w trybie pilnym oszacują konkretną liczbę chętnych na swoim terenie oraz nawiążą współpracę z wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi stacjami krwiodawstwa" – pisze NSZZ Policjantów.

Planowana na listopad akcja oddawania krwi jest wprawdzie tym razem jedną z form policyjnego protestu, jednak trzeba przypomnieć, że podobne inicjatywy organizowane są cyklicznie zarówno w Policji jak i innych służbach mundurowych.

Oddawanie krwi, w myśl obowiązujacych przepisów, daje policjantom możliwość skorzystania z usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zgodnie z art. 121b ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, „zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi”. tak więc, policjant, by skorzystać z przysługującego mu zwolnienia od zajęć służbowych zgodnie z art. 121d ust. 3 powinien w terminie 7 dniu przedstawić „zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 121c ust. 1 pkt 5. Za zwolnienie lekarskie związane z oddaniem krwi, policjantowi przysługuje, zgodnie z art. 121b ust. 5 pkt. 6 ustawy o Policji, 100 proc. uposażenia. 

Związkowcy zaznaczają też, że podczas wtorkowych negocjacji nie zaakceptują „rozwiązań fragmentarycznych”, bo jak piszą, „domagając się realizacji wszystkich postulatów walczymy z kryzysem kadrowym, ale myślimy też o bezpieczeństwie Polaków i godnych warunkach służby”.

Komitet Protestacyjny przypomniał też, że dotychczasowe działania protestacyjne powinny być kontynuowane równolegle z nowymi formami protestu. 

DM 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze