Reklama

Policja

W policji łatwiej o stopień podkomisarza? Projekt MSWiA

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

O tym, że w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rusza kierunek nauka o Policji, pisaliśmy już w połowie lutego. Zgodnie z planami, ma on umożliwiać przystąpienie do egzaminu oficerskiego po zakończeniu 4-letnich studiów. Pomysł ten nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w policyjnym środowisku. NSZZ Policjantów przypominało, że „już kiedyś takie studia były i tylko nieliczni na nie się załapali”. MSWiA nie rezygnuje jednak z realizacji zmian w systemie kształcenia policjantów i przygotowało właśnie projekt rozporządzenie zgodnie z którym, do egzaminu oficerskiego będzie można przystąpić zaraz po zakończeniu studiów na nowo otwieranym kierunku. Co więcej, możliwość przystąpienia do egzaminu nie będzie warunkowana posiadaniem mianowania (lub powołania) na oficerski etat.

W policyjnym systemie kształcenia już niebawem zajdą niemałe zmiany. Zgodnie z zapowiedziami, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rusza kierunek nauka o Policji. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że MSWiA chce umożliwić absolwentom przystąpienie do egzaminu oficerskiego po ukończeniu 4-letnich studiów.

Przypomnijmy, studia trwać będą 4 lata i będą prowadzone w formie stacjonarnej. Absolwenci po ich ukończeniu otrzymają tytuł zawodowy licencjata, a także możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie podstawą do mianowania na pierwszy stopień oficerski (podkomisarza policji). Zgodnie z założeniami studentów-policjantów ma być 120, a limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (stołecznej) określać będzie Komendant-Rektor WSPol, proporcjonalnie do stanu etatowego poszczególnych garnizonów.

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

WSPol

Pomysł takich zmian w kształceniu policjantów, dość otwarcie krytykowali przedstawiciele policyjnych związków. Zaznaczali oni, że podobny system w Policji już funkcjonował i nie sprawdził się. „Oficer bez praktyki w terenie to żaden oficer” - podkreślali na jednym z portali społecznościowych przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. „Policja znowu chce otworzyć <<fabrykę oficerów>>, to wszystko już było. Czy ktoś wyciąga wniosku z przeszłości?” – pyta w rozmowie z InfoSecurity24.pl były funkcjonariusz, który w Policji służył przez blisko 30 lat. Co więcej, jak się okazuje, do egzaminu oficerskiego będzie można przystąpić „przed mianowaniem na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji”.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany, jakie w rozporządzeniu chce wprowadzić MSWiA, mają na celu zwolnienie policjanta, który ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z konieczności spełnienia warunku, mianowania albo powołania na stanowisko, dla którego jest określony stopień etatowy w korpusie oficerów policji.

Dziś, aby zostać oficerem policji należy spełnić szereg wymogów formalnych jednym z których jest posiadanie stosownego wykształcenia. Tak więc po pierwsze trzeba być policjantem i to w służbie stałej. Po drugie trzeba być mianowanym albo powołanym na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji – co jak podkreślają sami mundurowi jest zazwyczaj wymogiem najtrudniejszym do spełnienia. Po trzecie należy ukończyć szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czyli posiadać kwalifikacje wyższe zawodowe. Należy też uzyskać pozytywną opinię przełożonego oraz złożyć, z wynikiem pozytywnym, egzamin oficerski.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze