Reklama

Policja

Toyota z platformą szturmową dla małopolskich mundurowych

Fot. Śląska Policja, Twitter
Fot. Śląska Policja, Twitter

Małopolskiej Policji udało się zlecić dostawę pojazdu z platformą szturmową, z którego skorzystają zarówno policjanci, jak i strażacy. Jego zakup ma przyczynić się do zwiększenia zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej.

Małopolscy kontrterroryści i strażacy połączyli siły w ramach projektu "Skuteczni razem – SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym". W jego ramach, oraz dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zakupiła m.in. pojazd z platformą szturmową, który wykorzystywany będzie przez funkcjonariuszy z obu formacji. Umowę na realizację zamówienia podpisano 17 sierpnia br., a jego zwycięzcą okazała się spółka Concept z siedzibą w Bielsku–Białej, która jako jedyna złożyła swoją propozycję formacji. Dostawa sprzętu kosztować będzie dokładnie 1 642 347 złotych netto.

Jak poinformował redakcję InfoSecurity24.pl mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w ramach udzielonego zamówienia i zawartej umowy firma Concept dostarczy pojazd specjalistyczny typu platforma szturmowa zbudowany na pojeździe bazowym marki Toyota Hilux z napędem 6X6. Przewidywanym terminem dostawy pojazdu jest pierwsza połowa 2021 roku.

Gotowi na atak

Jak dowiedział się w lutym br. InfoSecurity24.pl - wtedy bowiem na stronie Małopolskiej Policji pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu - projekt ten jest inicjatywą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Krakowie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Krakowie, której specjalizacją jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Młodszy inspektor Sebastian Gleń, poinformował redakcję, że celem projektu jest zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. "W razie aktu terroru i zagrożenia chemicznego, biologicznego czy radiologicznego, służby (w szczególności pododdział kontrterrorystyczny i jednostka ratowniczo – gaśnicza) winny odpowiednio współpracować i działać w sposób skoordynowany"  podkreślał rzecznik. 

W ramach projektu zakupiony został już specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdu z platformą szturmową, a następnie przeprowadzone zostaną wspólnie z PSP praktyczne szkolenia – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych  na obiektach infrastruktury krytycznej z jego wykorzystaniem. W ramach tego programu komenda planowała jeszcze zakup środków ochrony – wyposażenia osobistego funkcjonariuszy.

Platforma do kompletu

Do małopolskich funkcjonariuszy trafi, zgodnie z wymaganiami formacji, pojazd specjalistyczny typu platforma szturmowa o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiającym wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych, zmierzających do likwidacji zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania w środowiskach prezentujących zagrożenia typu CBRN-E. Pojazd z pełnym wyposażeniem oraz platformą szturmową w pozycji transportowej ma umożliwiać poruszanie się po drogach twardych i gruntowych oraz bezdrożach w terenie.

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Platforma szturmowa wyposażona będzie w dwa niezależne pomosty. Każdy z pomostów posiadać będzie funkcję automatycznego podnoszenia i opuszczania oraz będzie wyposażony w automatycznie wysuwany i wsuwany trap. Regulacja ustawienia każdego z pomostu i trapu, zgodnie w wymaganiami formacji, odbywać się będzie w sposób płynny i gwarantować będzie pracę w pełnym zakresie przy maksymalnym obciążeniu co najmniej 6 osób (6 x 120 kg) rozstawionymi na całej długości platformy. Wysokość operacyjna wynosić będzie minimum 6,0 m od poziomu gruntu, co umożliwi bezpośrednie wejście na piętro budynku, na pokład samolotu oraz do pokonania ogrodzeń i murów. Przednia szyba pojazdu i pokrywa silnika muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem w wyniku spadających z góry przedmiotów.

Warto przypomnieć, że do kontrterrorystów z małopolskiego garnizonu trafić miał również jeden z zeszłorocznych nabytków formacji. Chodzi mianowicie o Lekki Transporter Opancerzony Tur VI, dostarczony formacji w grudniu 2019 roku. Za zakup razem ośmiu transporterów opancerzonych policja płaci prawie 23 mln złotych. Dwa nowe transportery trafić miały do mazowieckich kontrterrorystów. Natomiast po jednym otrzymać miały garnizony: zachodniopomorski, pomorski, dolnośląski, podlaski, śląski i właśnie małopolski. Jak podkreślił w rozmowie z InfoSecurity24.pl gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, "optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby każdy garnizon w kraju dysponował takim sprzętem".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze