Reklama

Policja

Szkolenie operatorów policyjnych „dronów”. Zgłoszono 9 ofert

<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>
<p><g class="gr_ gr_3 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="3" data-gr-id="3">Fot</g>. Policja</p>

Policja będzie mogła wybierać z aż dziewięciu  ofert złożonych w ramach poszukiwania firmy mogącej przeprowadzić kompleksowe szkolenie w zakresie użycia bezzałogowych urządzeń latających wraz z uzyskaniem certyfikatów ULC. Całość działań jest dofinansowana ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu „Obserwacja Transgraniczna”.

Swoje oferty Policji, dotyczące szkolenia w zakresie bezzałogowych urządzeń latających, przedstawiły: FLYTECH UAV Sp. z o.o. z Krakowa, L.T.A. Design-Przemysław Tomków z Gliwic, Droneland.pl Szymon Łukasik z Chorzowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z Bydgoszczy wraz z REDWINGS Training&Consulting Janusz Szczuczko z Cianowic, Aviation Technik Spółka z o.o. z Bydgoszczy, konsorcjum: UKSW w Warszawie-Centrum Szkolenia UAV sp. z o.o. z Warszawy, Dilectro Sp. z o.o. z Warszawy, FLY AWAY PLUS z Białegostoku oraz konsorcjum: u Avionics Technoogies Sp. z o.o. z Warszawy – GEO-UAV Justyna Zdanowska z Łodzi. Kluczowymi elementami oceny złożonych ofert mają być cena brutto (70 proc.) oraz dotychczasowe doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń BVLOS (30 proc.). Na obecnym etapie postępowania przetragowego Policja dokona oceny zgłoszonych propozycji. 

Komenda Główna Policji chce kompleksowo przeszkolić funkckjonariuszy zarówno w zakresie obsługi jak i użycia bezzałogowych urządzeń latających oraz uzyskać świadectwa kwalifikacji UAVO. Należy zaznaczyć, że uprawnienia UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator), odnoszą się do wyszkolenia operatora bezzałogowego statku powietrznego, i uprawniają go do wykorzystywania tego rodzaju statków powietrznych w celach innych niż loty sportowe czy też rekreacyjne. W sumie, w Policji, przeszkolonych ma zostać 88 osób.

Reklama

Komentarze

    Reklama