Reklama

Policja

Szefowie MSWiA i KGP piszą do policjantów. Gen. insp. Szymczyk: stoję z Wami w jednym szeregu

Fot. Twitter MSWiA
Fot. Twitter MSWiA

”(…) stoję z Wami w jednym szeregu, broniłem i zawsze będę bronił godności i dobrego imienia Policji oraz jej funkcjonariuszy i pracowników, a także zrobię wszystko by osoby, które kierują pod Waszym adresem groźby lub dopuszczają się bezpośrednich ataków, poniosły prawem przewidzianą odpowiedzialność” – tak w liście skierowanym do policjantów i pracowników cywilnych policji pisze szef formacji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Opublikowany list ma związek – jak czytamy – „z coraz częściej pojawiającymi się atakami hejtu” wymierzonego w policjantów, pracowników policji oraz ich rodziny. Do funkcjonariuszy, zwrócił się też dziś szef MSWiA Mariusz Kamiński. W swoim liście pisze m.in., że „atakowanie, zarówno podczas demonstracji, jak i później w internecie, funkcjonariuszy Policji będących na służbie i wzorowo wykonujących powierzone zadania jest absolutnie niedopuszczalne”.

Opublikowany dziś przez Komendę Główną Policji list, to już drugie w ostatnim czasie oficjalne i stanowcze stanowisko formacji wobec hejtu z jakim spotykać mają się funkcjonariusze i ich rodziny. Ostatnio w podobnym tonie wypowiadał się w oświadczeniu rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Ciarka. 

Jak pisze gen. insp. Jarosław Szymczyk, nie ma jego zgody na "jakiekolwiek bezprawne działania wobec ludzi, którzy każdego dnia narażając własne życie i zdrowie, stoją na straży prawa w Polsce".

Wiem, że realizując nałożone na nas obowiązki, postępujecie zgodnie z przepisami, adekwatnie do zaistniałych sytuacji, również podczas zgromadzeń i protestów, niezależnie od tego, kogo reprezentują ich uczestnicy.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji

Szymczyk zauważa też, że czas pandemii ogromne wyzwanie, które wymaga od wszystkich wyrzeczeń i odpowiedzialności. "Z dumą mogę powiedzieć, obserwując Wasze działania, że swoje zadania wykonujecie niezwykle profesjonalnie, z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem" – dodaje. Jak podkreśla, to w dużej mierze dzięki postawie i działaniu funkcjonariuszy policji "Polska uniknęła tak trudnych sytuacji, jakie miały miejsce na świecie, gdzie służby często były bezradne".

Wprowadzane nakazy i zakazy nie miały na celu ograniczenia czyichkolwiek praw, lecz zadbanie o nasze zdrowie i życie.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji

Szef Policji odniósł się też, do policyjnych interwencji. Jak pisze, ma świadomości, że czasem policja musiała "pokazać stanowcze działanie" i jak dodaje, zdaje sobie sprawę, że nie zawsze respektowanie prawa spotyka się ze zrozumieniem. Szymczyk podkreślił jednak, że policja jako formacja, wszystkich musi traktować równo "niezależnie od wyznawanych poglądów, sympatii politycznych, statusu społecznego, czy środowisk". "Policja nie ma celów politycznych. Pomagamy i chronimy, nawet wtedy, gdy inni próbują to dyskredytować lub przypisywać nam złe intencje" – pisze komendant. 

Komendant główny policji, zapewnił też, że analizuje każdą interwencję nagraną czy opisaną w sieci znacznie szerzej, zdając sobie sprawę „że osoby, które zamieszczają te treści, wybierają zwykle jedynie wygodny dla siebie fragment”. Jak dodaje, zazwyczaj po zapoznaniu się z całym materiałem okazuje się, że reakcja funkcjonariuszy „była adekwatna do zaistniałej sytuacji, a policjanci działali zgodnie z prawem”.

Szymczyk zwrócił się też z prośba do funkcjonariuszy, aby "równie konsekwentnie i profesjonalnie, jak dotychczas, respektowali przestrzeganie obowiązujących nas wszystkich zasad". Jak podkreśla wie, że nie jest to łatwe zadanie z uwagi na presję i naciski płynące "ze strony tych, którzy nie respektują i nie szanują obowiązującego w Polsce porządku prawnego". 

Chciałbym dziś zaapelować do osób, które w ostatnim czasie, w sposób szczególnie lekceważący, dopuszczały się łamania obowiązujących przepisów, o zaprzestanie swoich działań i podporządkowanie się regułom. Obowiązują one nas wszystkich i są ze zrozumieniem przestrzegane przez absolutną większość naszych obywateli. Za tę postawę bardzo wszystkim Państwu dziękuję.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji 

Komendant główny przypomniał także, że "każdy kto decyduje się na łamanie obowiązującego wszystkich prawa musi liczyć się z adekwatną do sytuacji reakcją" ze strony policji.

Minister zabiera głos

List do funkcjonariuszy, skierował dziś też szef MSWiA Mariusz Kamiński. To także drugie, po niedzielnym oświadczeniu, stanowisko szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji związane z działaniami policji.  

Jak pisze "w ostatnich dniach obserwuję narastającą kampanię oszczerstw i pomówień kierowanych pod adresem Policji w związku z działaniami podejmowanymi w ubiegły weekend w Warszawie". Kamiński podkreśla, że   "atakowanie, zarówno podczas demonstracji, jak i później w internecie, funkcjonariuszy Policji będących na służbie i wzorowo wykonujących powierzone zadania jest absolutnie niedopuszczalne".

Informowałem o tym w oświadczeniu sprzed kilku dni i podkreślam także dziś – podstawowym zadaniem państwowym Policji jest egzekwowanie obowiązującego prawa. Aktualnie funkcjonujące przepisy wykluczają możliwość organizowania zgromadzeń, a szerzej gromadzenia się z pogwałceniem rygorów sanitarno-epidemicznych. Zakaz ten nie wynika z chęci ograniczania praw obywatelskich, a wyłącznie z troski o życie i zdrowie Polaków. Ograniczenie gromadzenia się, obowiązek zachowania dystansu wobec innych osób i zakrywania ust np. poprzez maseczkę, mają na celu ograniczenie transmisji epidemii koronawirusa. Jakakolwiek próba łamania tych zasad musi spotykać się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy Policji. Zapewniam, jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w sytuacji, kiedy podejmujecie zdecydowane interwencje w imię interesu obywateli, stoi za Wami całe Państwo.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji

Kamiński zauważa, że pojawiające się w przestrzeni publicznej bezpodstawne i motywowane politycznie oskarżenia pod adresem policjantów "są próbą naruszenia dobrego imienia Policji i podważenia do niej społecznego zaufania". "Nie godzę się z takimi praktykami i będę im stanowczo przeciwdziałał. Zawsze broniłem i będę bronił godności i dobrego imienia Policji oraz jej funkcjonariuszy. Możecie być pewni, że będę dążył do tego aby osoby, które kierują pod Waszym adresem groźby lub dopuszczają się bezpośrednich ataków, poniosły prawem przewidzianą odpowiedzialność" – dodaje.

Szef MSWiA zapowiedział też, że w resorcie trwają prace rządu zwiększające ochronę prawną policjantów, podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności oraz znieważanie funkcjonariusza na służbie.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama