Reklama

Policja

Radiowozy bez przetargu? NIK skontrolował pięć komend wojewódzkich policji

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Po podwyższeniu, do 30 tys. euro, progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, wzrosła liczba i wartość transakcji podprogowych – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Podczas kontroli, która obejmowała lata 2014-2017, NIK przyjrzał się między innymi stosowaniu PZP w pięciu komendach wojewódzkich policji.

Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzonej kontroli, wskazała na problem zakupu samochodów służbowych przez kontrolowane komendy wojewódzkie Policji. W latach objętych kontrolą pięć komend, bez stosowania Pzp, kupiło 33 samochody za 2,5 mln zł, pomimo, że łączna wartość kupionych w danym roku samochodów służbowych w każdej jednostce przekraczała 30 tys. euro. NIK kontrolował Komendy wojewódzkie Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Opolu i Gorzowie Wielkopolskim.

Komendanci wojewódzcy Policji, wyjaśniając przyczyny zakupu samochodów bez stosowania Pzp, powoływali się na interpretację UZP. Zgodnie z nią, jeśli konieczność udzielenia zamówienia pojawi się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju, w trakcie roku na który był sporządzony plan finansowy, w takim przypadku występują tzw. zamówienia nieprzewidywalne. Powinny być one traktowane jako zamówienia odrębne.

W tym kontekście NIK zwróciła uwagę, że konsekwencją pojawiania się pod koniec roku dodatkowych, znaczących środków finansowych, w tym na zakup samochodów, był pośpiech w realizacji tych wydatków. Ze wskazanych 33 samochodów, 14 (za 960 tys. zł) zostało kupionych w dwóch ostatnich dniach roboczych roku. W skrajnym przypadku czas na złożenie ofert wynosił niewiele ponad godzinę. Taka sytuacja miała miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, gdzie ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na pojazd umieszczono na internetowej platformie zakupowej komendy w piątek 30 grudnia 2016 roku. Postępowanie rozpoczęło się  w tym dniu o godz. 10.57, a zakończyło o godz. 12.00 tego samego dnia. Ofertę złożył jeden wykonawca, z którym jeszcze 30 grudnia 2016 r. podpisano umowę na dostawę samochodu za 90 tys. zł.

Jak czytamy w informacji o wynikach kontroli, "zdaniem Komendanta Głównego Policji, nie było możliwości łącznego przekazania środków finansowych do jednostek Policji. Przesunięcia były realizowane w ślad za pojawieniem się w budżecie Policji dodatkowych środków".

NIK/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama