Reklama

Policja

Policyjni snajperzy przygotowują się do szczytu klimatycznego w Katowicach

fot. policja.gov.pl
fot. policja.gov.pl

Chociaż o organizacji Szczytu klimatycznego w Katowicach, nie jest jeszcze w Polsce zbyt głośno, to odpowiednie służby już przygotowują się do jej zabezpieczenia. Widać to chociażby po zakupach, jakie planuje zrealizować Policja. KGP szuka dostawy 5 kompletów przystawek termowizyjnych do karabinów snajperskich. W tym miejscu warto przypomnieć, że na początku roku parlament uchwalił specjalną ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wspomnianej konferencji, zgodnie z którą na dofinansowanie jej organizacji w 2018 r. przeznaczone zostanie do 126 351 490 zł, a w 2019 r. do 2 247 919 zł.

Planowane, w ramach zakupów w związku z organizacją COP24, przystawki termowizyjne do karabinów snajperskich mają trafić do Policji do 30 listopada 2018 roku, zaś oferty mają być składane do 10 sierpnia. Kryteriami oceny będą cena (60 proc.) oraz okres gwarancji i termin realizacji (w obu przypadkach po 20 proc.). Poszukiwane 5 kompletów przystawek termowizyjnych musi być przystosowane do strzelania z karabinów wyborowych w kalibrze .308 i .338 oraz umożliwiać montaż na szynie MIL-STD 1913.

W specyfikacji technicznej wskazano również, że zakres widmowy ma wynosić 8-14µm, rozdzielczość 640x480 px, pole widzenia ma wynieść minimum 6°, powiększenie optyczne zdefiniowano na 1,0x, a średnicę obiektywu na 38-55mm. Dodatkowo wskazano, że odległość rozpoznawania celu (sylwetki człowieka) to minimum 500 m. Oprócz samej przystawki termowizyjnej, w skład każdego kompletu ma wejść m.in. monolityczny montaż celownika optycznego, nie pochyły, szybkowypinalny z dźwigniami, o wysokości umożliwiającej właściwą współpracę z celownikami optycznymi, a także podkładki dystansowe, umożliwiające dostosowanie wysokości przystawki termowizyjnej do różnych wysokości celowników optycznych, w zakresie do 80 mm.

Przypomnieć należy, że w ramach tegorocznego szczytu w Katowicach odbędą się przede wszystkim podstawowa 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), ale też 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Szacuje się, że w wydarzeniu uczestniczyć może nawet około 20 tysięcy osób, ze 190 państw świata. Co najważniejsze, w tym gronie znajdą się ważni politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Główne obrady mają się odbywać w od 3 do 14 grudnia.

Tematyka obrad oraz obecność znanych osób, wymusza na organizatorach wysoki poziom przygotowania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obradom. Począwszy od wyzwań w związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a skończywszy na współpracy z zagranicznymi partnerami. Dotyczyć to będzie szeregu instytucji, od tych podlegających MSWiA, poprzez służby specjalne, a nawet struktury miejskie. Trzeba przypomnieć, że Polska ma już bogate doświadczenie w organizacji i zabezpieczeniu tego rodzaju wydarzeń, bo już dwukrotnie była ich gospodarzem, pierwszy raz w 2008 r. w Poznaniu, a drugi w 2013 r. w Warszawie. Jak mówił jeszcze w lutym minister spraw wewnętrznych i administracji, w zabezpieczenie konferencji zaangażowanych zostanie około 10 tys.  policjantów, nie licząc wsparcia ze strony strażaków i strażników granicznych.

Oczywiście z racji tak dużej, międzynarodowej konferencji, na jej organizację przeznaczono w 2018 r. ponad 126 milionów zł., a rok później kolejne ponad 2 miliony zł. W bieżącym roku MSWiA ma otrzymać 13 milionów złotych, tak aby odpowiednio koordynować działania służb zaangażowanych w organizację COP24,  w szczególności w zakresie realizacji zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dotyczy to również wsparcia, w uzasadnionych przypadkach, Departamentu Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Ten ostatni, w takich przypadkach jak ten, odpowiada za specjalne strefy, które w trakcie trwania tego rodzaju wydarzeń znajdują się pod jego bezpośrednim nadzorem i kontrolą.

W celu sprawnego przeprowadzenia organizacji katowickiego wydarzenia, powołany został specjalny zespół w skład którego weszli minister właściwy do spraw środowiska, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ABW, Wojewoda Śląski a także Prezydent Katowic. 

Specjalna ustawa zagwarantowała również, że wojewoda Śląski może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić w czasie trwania Konferencji COP24 zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach na obszarze województwa śląskiego, określając drogi, które obejmuje zakaz, oraz okres obowiązywania zakazu. Jednocześnie, już dziś wiadomo, że zabrania się od godz. 0000 26 listopada 2018 r. do godz. 23:59 16 grudnia 2018 r. na terenie Katowic uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze