Reklama

Policja

Polscy funkcjonariusze pomogą turystom w Chorwacji i Bułgarii

fot. Policja
fot. Policja

Sezon wakacyjny w lipcu oraz sierpniu charakteryzuje się zwiększoną liczbą osób udających się na wypoczynek zarówno w Polsce, jak i poza granice kraju. Dlatego Policja oprócz działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa urlopowiczów na terytorium państwa, działa także, na bazie porozumień międzynarodowych, za granicą. Jak poinformowano, od 1 lipca polscy funkcjonariusze będą pełnili służbę na bardzo popularnym, wśród polskich turytów, chorwackim oraz bułgarskim wybrzeżu. 

Całość działań podjętych poza krajem w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, stanowi istotną część międzynarodowego projektu "Bezpieczny sezon turystyczny". Policjanci podkreślają, że tego rodzaju współpraca jest już nie tylko ugruntowana, bo sięga 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę patrolową przez okres jednego miesiąca na terenie Chorwacji, ale sukcesywnie się rozwija. W tym roku nad Adriatyk wysłana została dwunastka polskich funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszek. Dodatkowo dwóch polskich policjantów podobną służbę będzie pełnić na bułgarskim wybrzeżu w rejonie Burgas. Współpraca w tym zakresie ze stroną bułgarską zapoczątkowana została w 2016 r. Policjanci pełniący służbę w Chorwacji oraz Bułgarii na co dzień służą w garnizonach: śląskim, lubelskim, stołecznym, wielkopolskim, łódzkim, podlaskim, małopolskim, dolnośląskim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Należy zaznaczyć, że doświadczenia lat minionych wskazują, polscy funkcjonariusze nie są zmuszeni do podejmowania zbyt wielu interwencji, ponieważ polscy turyści przebywający na wakacjach na terytorium Chorwacji oraz Bułgarii przestrzegają miejscowych norm prawnych jak i tych kulturowo-obyczajowych. W  minionych latach zdarzało się jednak, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego w państwach, gdzie przebywali na urlopie. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów, licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska.

Jednak, jak podkreślają polscy policjanci, tamtejsze taryfikatory są bardzo restrykcyjne, bo kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce. Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Funkcjonariusze zwracają w tym kontekście uwagę, że konsekwencją takiego parkowania poza mandatem może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty w przypadku np. wynajmu samochodu na miejscu.

Polscy policjanci, którzy pełnili ten rodzaj służby podkreślali, że bardzo przyjemnym aspektem służby był entuzjazm obywateli na widok polskiego umundurowanego funkcjonariusza policji. W przypadku turystów, którzy byli uczestnikami zdarzeń, entuzjazm połączony był z wdzięcznością, że ktoś (polski policjant) reprezentuje ich interes bezpośrednio w miejscu wypoczynku.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom policji goszczącej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych, pełnienie służby w patrolach rowerowych, oraz uczestnictwo w realizowanych zadaniach podczas patroli wód przybrzeżnych wspólnie z policją wodną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk. W ubiegłych latach policjanci otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często nie związane z zadaniami Policji. Prośby te dotyczyły udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, czy też prośby o tłumaczenie w szpitalu i punktach pomocy przedmedycznej.

Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.   

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze