Reklama

Policja

Policyjne podwyżki już za chwil parę?

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Zarząd Główny NSZZ Policjantów opublikował projekt zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Jak podkreślają jednak związkowcy, to nie koniec rozmów o pieniądzach. Zamierzają oni bowiem kontynuować dyskusję o „ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020” zarówno z MSWiA, jak i z Komendantem Głównym Policji. 

Kontynuacja rozmów, jak informują związkowcy, związana jest z dodatkowymi środkami, które pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji. Jak podkreśla Zarząd Główny NSZZ Policjantów, mogłyby zostać one przeznaczone na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Związkowcy z NSZZP przypominają, że nowe zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jak podkreślają w uzasadnieniu do projektu znajdują się informacje o starej oraz nowej kwocie bazowej, a także wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów. Tłumaczą dalej, że "porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli" na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze. Jak informował bowiem niedawno InfoSecurity24.pl, większe pieniądze dla mundurowych wynikać będą właśnie z tych dwóch czynników.

"Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc." - wylicza NSZZP. Jak podkreślają policyjni związkowcy, w trakcie prac nad dokumentem, ich celem była realizacja zapisów porozumienia z 2018 roku. Zarząd przypomina w tym miejscu, że dotyczyło to m.in. kwestii równego wzrostu uposażeń dla wszystkich policjantów, co "nie było łatwe". 

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

W uzasadnieniu do projektu MSWiA, który pojawił się na stronie NSZZP, przypomina, że zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną). 

Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r.

Uzasadnienie projektu MSWiA

Podwyżki zaplanowane na 2020 rok wyniosą 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł. Tym samym przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6 151,97 zł. Jak informują twórcy projektu z MSWiA w jego uzasadnieniu, "w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł". Dodają również, że wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł. 

 Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Dokumenty opublikowali na razie sami związkowcy. Projekt rozporządzenia nie jest jeszcze dostępny ani na stronie ministerstwa, ani na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

EDIT: MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów. Zgodnie z zapowiedziami mnożnik wrosnąć ma o 0,10 do poziomu 3,810. 

Reklama

Komentarze

    Reklama