Reklama

Policja

Policyjna prezentacja nowego oznakowania radiowozów

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Policyjne radiowozy czeka metamorfoza. Formacja zapowiedziała, że zyskają one nowe oznakowanie, a jego prezentacja odbędzie się w przyszłym tygodniu, podczas organizowanych w Kielcach targów POLSECURE.

Reklama

28 kwietnia, podczas drugiego dnia targów POLSECURE 2022 w Kielcach, Komenda Główna Policji zaprezentuje nowe oznakowanie radiowozów. Związane jest to z wejściem w życie w lutym rozporządzenie ministra infrastruktury, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Reklama

Jak podkreśla KGP, radykalne zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu samochodów Policji uzasadnione są lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Stąd zmiana trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych.

Po pierwsze, radiowozy policyjne zyskają trzy razy więcej ostrzegawczych sygnałów błyskowych. Zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich 30 (zmiana ta obejmie wszystkie służby wykorzystujące pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym, a takich jest 20). Po drugie, zmieni się wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe. Co więcej, na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania dotyczyć będą również policyjnych motocykli. Zastosowanie dodatkowych pasów odblaskowych w oznakowaniu pojazdów Policji to rezultat projektu badawczego "Modernizacja oznakowania pojazdów policyjnych", zrealizowanego przez Komendę Główną Policji we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Kształt pasa wyróżniającego dostosowany będzie do linii nadwozia pojazdów, w tym motocykli. A po trzecie, zrezygnowano z określenia barwy i tła dla napisu świetlnego "POLICJA" na dachu. Związane ma to być, jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, "z myślą o stosowaniu nowoczesnych, różnorodnych rozwiązań technicznych, zapewniających lepszą widoczność i rozpoznawalność".

Reklama
radiowóz nowe oznakowanie policja
Autor. policja.pl

Możliwe, że więcej na temat metamorfozy dowiemy już w Kielcach, planowany jest bowiem briefing w tym temacie, z udziałem kierownictwa polskiej Policji. Ale już z rozporządzenia ministra infrastruktury wiemy, że pojazdy, które znajdują się w eksploatacji mogą być oznakowane w sposób dotychczasowy bez konieczności wprowadzenia zmian. Natomiast nowe pojazdy dopuszczane do ruchu, jak również pojazdy będące w użytkowaniu i poddane modernizacji, w zależności od rodzaju pojazdu i potrzeb użytkowników, będą mogły korzystać z wyposażenia zgodnego z nowymi przepisami.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze