Reklama

Policja

Policjanci z nowymi tarczami kuloodpornymi

Fot. policja.gov.pl
Fot. policja.gov.pl

Być może nawet ponad 100 tarcz kuloodpornych dwóch wielkości trafi na wyposażenie funkcjonariuszy policyjnych jednostek kontrterrorystycznych. Komenda Główna Policji rozpisała bowiem przetarg na zakup tarcz średnich i małych, pozwalających na zapewnienie niezbędnej ochrony operatorom.

Polscy policjanci mają otrzymać nowe tarcze kuloodporne, zarówno średnie jak i małe. W ramach przetargu, podzielonego na dwa zadania, zamierza się pozyskać 43 średnie sztywne tarcze kuloodporne z możliwością rozszerzenia w ramach prawa opcji do 16 kolejnych oraz 30 sztuk małych sztywnych tarcz kuloodpornych, gwarantując sobie możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego do nawet 16 kolejnych. Zamówienia mają zostać zrealizowane w okresie 120 dni od dnia zawarcia umowy, oczywiście jeśli cała procedura przetargowa zakończy się sukcesem. Podczas oceny złożonych ofert będą brane pod uwagę kryteria jakościowe odnoszące się okresu zaproponowanej gwarancji na zachowanie odporności balistycznej deklarowanej przez producenta (20 proc.), a także odnoszące się do okresu gwarancji na wszystkie elementy z wyłączeniem balistyki (20 proc.). Oczywiście, kryterium ceny oferowanych tarcz to 60 proc. ogólnej liczby punktów. Otwarcie ofert ma nastąpić 4 czerwca tego roku.

Jeśli chodzi o średnie sztywne tarcze kuloodporne to ich płaty muszą być wykonane w kolorze czarny mat. Zaznacza się w specyfikacji, że muszą charakteryzować się następującymi wymiarami: wysokość 1200 - 20 mm, szerokość 800 ± 5 mm. Sam płat wspomnianych tarczy musi posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów. Tarcza musi być wyposażona w ergonomiczny uchwyt mocowany na krawędziach tarczy, który musi być wykonany tak, aby umożliwiał przenoszenie tarczy jedną lub dwoma rękoma. Zaznaczono przy tym, iż poszukiwane tarcze muszą posiadać dołączany system nośny, odciążający ręce funkcjonariuszy podczas przenoszenia tarczy z uchwytem mocującym do szybkiego podpięcia i wypięcia tarczy. Masa tarczy ma być oczywiście jak najniższa, ale przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych nie większa niż 25 kg.

Płat tarczy i wizjer - zgodnie ze specyfikacją techniczną, zawartą w przetargu - mają gwarantować odporność balistyczną przed ostrzałem z broni zasilanej nabojem 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS o masie 7,9 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 720 ± 15m/s oraz nabojem 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie 4,0 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 950 ± 15 m/s.

Jeśli chodzi o inne cechy, bezpośrednio odnoszące się do zastosowania praktycznego tarcz, to zwraca się uwagę, iż muszą one być wyposażone w szklany wizjer lub inny system umożliwiający bezpieczną obserwację obszaru znajdującego się przed tarczą przez operatora. Wizjer, umieszczony centralnie na płacie tarczy, musi charakteryzować się określonymi wymiarami: szerokość min. 150 mm, wysokość min. 100 mm. Wizjer musi być też wykonany w tej samej klasie odporności co sam płat tarczy. Sama tarcza ma być wyposażona w oświetlenie taktyczne, o mocy nie mniejszej niż 500 lumenów, a oświetlenie nie może znajdować się na wysokości wizjera oraz na krawędziach bocznych i dolnej płata tarczy. Oświetlenie taktyczne musi pracować w trybie ciągłym, ale w przetargu dopuszcza się aby oświetlenie pracowało w dwóch trybach: ciągłym i stroboskopowym. Zasilanie oświetlenia może być akumulatorowe i/lub bateryjne, jednak ma zapewniać możliwość pracy w trybie świecenia ciągłego przez okres minimum 1 godziny.

Jeśli chodzi o małe sztywne tarcze kuloodporne to Policja chce zakupić takie, których płat tarczy będzie wykonany w kolorze czarny mat i posiadać wymiary: wysokość 800 ÷ 840 mm, szerokość 480 ÷ 500 mm. Wskazano również, że płat tarczy musi być profilowany o zakrzywieniu r - 900 ÷ 1000 mm, a także posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów. Jeśli chodzi o użytkowanie tarcz to zaznaczono, iż płat tarczy musi posiadać wycięcia umożliwiające operatorowi dynamiczne strzelania, po przyjęciu dowolnej postawy strzeleckiej, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej ochrony przed pociskami. Dlatego też, w górnej środkowej części płata tarczy musi być jedno wycięcie, a na każdej bocznej krawędzi muszą znajdować się cztery wycięcia, jak również w dolnej środkowej części płata tarczy jedno wycięcie. Na płacie tarczy, centralnie w odległości 350 ± 10 mm od górnej krawędzi, musi być umieszczony poziomo miękki rzep, do którego ma być doczepiany rzep z nieodblaskowym napisem "POLICJA".

Małe tarcze, przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych, nie mogą mieć masy większej niż 12 kg. Płaty tarcz małych mają pozwalać na odporność balistyczną jeśli chodzi o ochronę przed nabojami 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS o masie 7,9 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 720 ± 15m/s; nabojami 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie 4,0 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 950 ± 15 m/s; 7,62x51 mm (308W) z pociskiem FMJ o masie 9,6 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 840 ± 15 m/s oraz 7,62x54 R mm z pociskiem ŁPS o masie 9,65 ± 0,1g i prędkości w momencie uderzenia 870 ± 15 m/s.

JR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze