Reklama

Policja

Policja z szyfrowaną łącznością. Umowy podpisane

Fot. Lubuska Policja
Fot. Lubuska Policja

Policja udzieliła zamówienia na system szyfrowanej łączności radiowej DMR, w ramach projektu zatytułowanego „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP”. Realizacją wartego prawie 3,5 mln złotych netto zajęły się trzy firmy.

Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania, w ramach których formacja dążyła do zakupu radiotelefonów oraz aktywnych ochronników słuchu, radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych, radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, walizkowych typu "Safe Case", zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P oraz przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym. 

Choć informacje o wybraniu najkorzystniejszych ofert w tym postępowaniu opublikowane zostały, zależnie od zadania, jeszcze w lipcu bądź sierpniu, to umowy ze wszystkimi wykonawcami podpisano 24 września br. A dopiero 29 listopada br. ogłoszeniu o ich zawarciu pojawiło się na platformie zakupowej policji. 

Polscy funkcjonariusze mają uzyskać możliwość pracy w dwóch trybach - analogowym i cyfrowym. Przetarg obejmował pozyskanie 340 sztuk radiotelefonów doręcznych DMR, w tym 132 zestawów aktywnych ochronników słuchu oraz przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu dla funkcjonariuszy. W przypadku wykorzystania prawa opcji, ta liczba może zwiększyć się o maksymalnie 160 dodatkowych radiotelefonów oraz 60 zestawów aktywnej ochrony słuchu. W tym przypadku umowa trafiła do Perfect Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska sp. j. z Warszawy, za 1 506 900 złotych netto. 

W drugim zadaniu, przetarg zakładał zakup 120 sztuk doręcznych radiotelefonów DMR w zestawach kamuflowanych. I w tym przypadku Policja zastrzegła sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych 70 sztuk takich urządzeń do łączności szyfrowanej. Umowę podpisano z RTcom, a warta jest ona 938 980 złotych netto. 

W ramach zadania trzeciego planowane było pozyskanie radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawie rozłącznym w liczbie 200 sztuk, ale także jednego radiotelefonu DMR w zestawie walizkowym typu "Safe Case" oraz jednego przemiennika przewoźnego DMR w ukompletowaniu walizkowym. Jeśli chodzi o prawo opcji, to ma istnieć możliwość dokupienia nawet 120 sztuk radiotelefonów przewoźnych DMR w zestawach rozłącznych, jak i po jednym radiotelefonie przewoźnym DMR w zestawie walizkowym typu "Safe Case" i przemiennika przewoźnego DMR również w ukompletowaniu walizkowym. Trzecią cześć realizuje Teltronik Sp. z o.o. za 904 730 zł netto.

Dopełnieniem całego przetargu jest zakup 55 sztuk zestawów kamuflowanych do radiotelefonów DMR Hytera X1P w ramach zamówienia podstawowego, który został zawarty w zadaniu czwartym. Może być on zwiększony o nawet do 30 sztuk kolejnych zestawów kamuflowanych. Tu ponownie umowa trafiła do RTcom s.c., za 190 825 zł netto.

We wszystkich przypadkach, oprócz czwartego zdania, w skład zamówienia wchodzi również kwestia uzyskania odpowiedniego instruktażu funkcjonariuszy, wyposażanych w nowe urządzenia przeznaczone do radiowej łączności szyfrowanej. Zakup ma być współfinansowany przez UE ze środków programu krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Policjanci nowe środki łączności w ramach zamówienia podstawowego mieli otrzymać, zgodnie z planami z maja br., do 30 września br. Do otwarcia ofert doszło jednak w lipcu, a nie - jak zapowiadano - w czerwcu. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że w odpowiedzi na ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania, swoje oferty złożyło łącznie sześć podmiotów. Oferenci to: Covertech sp. z o.o. z Warszawy, RTcom s.c. z Koszalina i Perfect Paweł Mieszkowski, Barbara Tarnawska sp. j. z Warszawy (zadanie nr 1), ponownie RTcom s.c. w zadaniu nr 2, Teltronik sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźle w zadaniu nr 3 i RTcom w zadaniu nr 4.

Jeszcze w maju, po ogłoszeniu przetargu przez formację, pojawiły się komentarze, że postępowanie to wynik doniesień o podsłuchiwaniu policyjnej korespondencji. Wyciekły wtedy rozmowy m.in. z dnia wyborów do europarlamentu. Jak się okazało, komunikacja policyjna jest bowiem (w części) nieszyfrowana i pozbawiona ochrony kryptograficznej. Jak przekonywali jednak przedstawiciele formacji, problem ten został zauważony już znacznie wcześniej, a przygotowania do wykorzystania urządzeń działających w cyfrowym systemie radiowej łączności radiowej DMR rozpoczęto kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miesięcy temu. Elementy systemu DMR powstają od kilku lat na terenie całego kraju, jednym z ostatnich przedsięwzięć tego rodzaju był przetarg na budowę systemu DMR w dziewięciu powiatach wokół Warszawy, który wygrała, w styczniu tego roku, firma Xentia.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze