Reklama

Policja

Policja vs. koronawirus. Specjalne wytyczne dla funkcjonariuszy

Fot. Policja
Fot. Policja

”(…) formacja jest przygotowana na wypełnianie obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maseczki, kombinezony ochronne i środki odkażające” - poinformował policyjnych związkowców I zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Specjalne zalecenia dla formacji zostały wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA. 

Jak informują policyjni związkowcy, w związku z zagrożeniem pojawienia się zakażenia wirusem 2019-nCoV, zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla Policji oraz zadaniami, jakie mogą stanąć przed funkcjonariuszami, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się z I zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem. 

Generał Augustyniak przekazał, że formacja jest przygotowana na wypełnianie obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maseczki, kombinezony ochronne i środki odkażające. W razie wystąpienia ogniska koronawirusa na terenie kraju odpowiednie środki zostaną centralnie dystrybuowane do tych jednostek i policjantów, którzy będą wykonywać zadania w strefach zagrożonych zakażeniem.

fragment komunikatu NSZZ Policjantów

Co więcej, NSZZP informuje, że policja w tym zakresie ściśle współdziała z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi służbami, w tym sanitarnymi. 

Jak wspomniano, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA wydał wytyczne w sprawie postępowania funkcjonariuszy policji, mających kontakt z osobami podejrzewanymi o zakażenie bądź zakażonymi koronawirusem. Oprócz ogólnych informacji dotyczących tej rodziny wirusów oraz koronawirusa 2019-nCoV, przebiegu zakażenia czy profilaktyki, zawiera również informacje dotyczące wstępnej klasyfikacji przypadków dla celów dochodzenia epidemiologicznego, sytuacji wymagających szczególnej ostrożności czy zalecenia dla funkcjonariuszy biorących udział w misjach zagranicznych w rejonie zagrożenia wirusem 2019-nCoV.

Jak tłumaczy GIS MSWiA w dokumencie, śmiertelność w przypadku 2019-nCoV kształtuje się na poziomie 2 proc. Do zakażenia, ogólnie koronawirusami, dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą. Wirus może zostać również przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie dotnie swoich ust, nosa lub oczu. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 14 dni, a źródło zakażenia nadal nie jest znane. 

Inspektor wylicza m.in. jak powinien zachowywać się funkcjonariusz podczas wykonywania obowiązków służbowych w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zachorowanie wywołane nowym koronawirusem. Po pierwsze, powinien on stosować środki ochrony indywidualnej, tj. maski ochronne na twarz i rękawice jednorazowe. W osobym punkcie GIS MSWiA podkreśla, że należy zachować zasady stosowania maseczki ochronnej określonej przez producenta, takie jak sposób zakładania i zdejmowania, częstotliwość zmiany czy utylizację jako odpad. Co więcej, do dezynfekcji rąk należy stosować preparaty na bazie alkoholu. Inspektor dodaje również, że w sytuacji zaobserwowania u osoby, wobec której wykonuje się czynności służbowe lub osoby deklarującej złe samopoczucie, objawów świadczących i podejrzeniu zakażenia lub zachorowania wywołanego koronawirusem 2019-nCoV, należy osobę taką poddać odosobnieniu i niezwłocznie poinformować o tym fakcie służby medyczne. Dodaje również, że funkcjonariusz powinien powiadomić właściwych miejscowo - Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

"Pomimo że na chwilę obecną nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, wszystkie służby odpowiedzialne za zdrowie Polaków pozostają w pełnej gotowości" – zapewnił na Facebooku szef rządu. Do wpisu załączył krótki film z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Jak podają GIS i MZ, objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Dane WHO mówią, że u 18 proc. potwierdzonych przypadków występuje ciężka postać choroby. NFZ uruchomiło całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. W środę wieczorem Główny Inspektorat Sanitarny podał, że od 31 grudnia 2019 r. do 26 lutego 2020 r. na całym świecie zanotowano 81,027 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 2763 zgony (3,4 proc.). Najwięcej zgonów zgłoszono z Chin (2716). Śmiertelne przypadki zanotowano też m.in. w Iranie – 15, Korei Południowej – 11 czy we Włoszech – 11.

Główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Korei Południowej i Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

PAP/MR

Reklama

Komentarze

    Reklama