Reklama

Policja

Policja szuka dostawców umundurowania ćwiczebnego

Fot. Szkoła Policji w Słupsku
Fot. Szkoła Policji w Słupsku

Policja, w ramach dwóch ogłoszonych przetargów, zamierza wyłonić dostawcę umundurowania ćwiczebnego dla funkcjonariuszy. W grę wchodzić mają dostawy kilkunastu tysięcy bluz, spodni i czapek.

Policja szuka dostawcy przynajmniej 14 000 kompletów mundurów. W skład kompletów ma wchodzić bluza i spodnie przeznaczone do celów ćwiczebnych. Dodatkowo, wspomniane zamówienie podstawowe może wzrosnąć o maksymalnie 13 000 kompletów, jeśli dojdzie do skorzystania z zapisów zawartych w prawie opcji.

Całość przetargu podzielona została na trzy części, gdzie w pierwszym mowa jest o 5 500 kompletach mundurów ćwiczebnych (bluza plus spodnie) w zamówieniu podstawowym oraz maksymalnie 5 000 kompletach w ramach opcji. Drugie zadanie obejmuje produkcję i dostawę 5 500 kompletów wspomnianych mundurów ćwiczebnych w zamówieniu gwarantowanym oraz maksymalnie 5 000 kompletów w ramach zamówienia opcjonalnego. Ostatnie zadanie dotyczy 3 000 kompletów bluz i spodni w zamówieniu podstawowym oraz maksymalnie 3 000 kompletów w prawie opcji. W sumie zakupy mają dostawy powinny odbyć się najpóźniej do 2 czerwca 2021 r. Zaś przy ocenie zgłoszonych ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria, tj. termin końcowy realizacji zamówienia podstawowego (10 proc.) oraz cena (90 proc.). Oferty mają być składane do 15 czerwca bieżącego roku.

W przypadku drugiego przetargu mowa jest o produkcji i dostawie 12 000 szt. furażerek – czapek ćwiczebnych. Policja może też skorzystać z prawa opcji, i domówić od 4 nawet do 11 tys. sztuk furażerek. Nakrycia głowy funkcjonariuszy mają być pozyskiwane w dwóch zadaniach. W pierwszym KGP zamierza kupić 6 000 szt. furażerek – czapek ćwiczebnych (w zamówieniu podstawowym) z możliwością jego rozszerzenia o maksymalnie 5 500 szt. w przypadku skorzystania prawa opcji. Zadanie opiewa na 6 000 szt. furażerek – czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz maksymalnie 5 500 szt. w ramach opcji. W tym przypadku również przewidywany koniec umów został określony na 2 czerwca 2021 r. Analogicznie sprawa wygląda także jeśli chodzi o kryteria oceny ofert, gdyż punktowane będą także termin końcowy realizacji zamówienia w części podstawowej (10 proc.) oraz cena (90 proc.). Otwarcie ofert na furażerki ma nastąpić jednak kilka dni po otwarciu ofert na bluzy i spodnie, tj. 18 czerwca bieżącego roku.

JR

Komentarze

    Najnowsze