Reklama

Policja

KGP zleca dostawy 30 tys. ręcznych miotaczy pieprzu

Fot. Świętokrzyska Policja
Fot. Świętokrzyska Policja

Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu w ramach umowy ramowej to nowy przetarg, rozpisany przez Komendę Główną Policji. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 000 sztuk ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml w ramach umowy ramowej. Formacja wymaga, by efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej wynosił min. 2 m, a wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum 8 jednosekundowych użyć, bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki, poniżej wartości progowej. Zgodnie z wymaganiami KGP, gwarancja wynosić musi minimum 54 miesiące licząc od daty odbioru.

Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej musi ustępować po czasie nie dłuższym niż ok. 2,5 h. 

Wiadomo również, że na zewnętrznej powierzchni każdego miotacza musi być umieszczony napis „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”. 

Ręczny miotacz pieprzu jest środkiem przymusu bezpośredniego stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadkach określonych w przepisach prawa, szczególnie w sytuacji konieczności wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających środków.

fragment Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ile policja zamierza wydać na realizację zamówienia dowiemy się podczas otwarcia ofert, ale na pewno będzie to powyżej 139 000 euro. Czas obowiązywania umowy ramowej wskazano na do 17 grudnia 2021 roku. A termin realizacji zamówień udzielanych na podstawie umów wykonawczych dla wszystkich zamówień realizowanych w 2020 roku do dnia 18 grudnia 2020 r., dla wszystkich zamówień realizowanych w 2021 roku - do dnia 17 grudnia 2021 r.

Jak informuje KGP, kryterium oceny ofert w umowie ramowej stanowi w 100-proc. cena, ale podczas oceny w umowie wykonawczej będzie to już: 85 proc. ceny i 15 proc. okresu gwarancji. Komenda szacuje, że umowę ramową podpisze z maksymalnie dwoma podmiotami. Na oferty czeka do 5 czerwca br., do godz. 10:00.

W zakończonym w 2019 roku postępowaniu, także dotyczącym m.in. ręcznych miotaczy pieprzu oraz samej mieszanki pieprzowej dla polskiej policji, zwycięzcami okazały się firmy Works 11 oraz Holsters HPE Polska Grzegorz Szymański. Chodziło wtedy o podzielony na trzy części przetarg, który obejmował pozyskanie ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml i o pojemności 1000 ml oraz samej, wspomnianej już mieszanki. 

Reklama

Komentarze

    Reklama