Reklama

Policja

Policja reaguje na raport NIK w sprawie reaktywacji posterunków. Powstaną specjalne kryteria

Autor. Świętokrzyska Policja

Na podstawie decyzji komendanta głównego Policji powołany został zespół, który ma opracować kryteria funkcjonowania tworzonych posterunków – podkreślił zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk. Nowy zespół jest „pokłosiem” raportu NIK o reaktywacji posterunków.

W środę w Sejmie odbyło się posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, podczas którego posłowie pochylili się nad rozpatrzeniem informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie posterunków policji”. O wynikach raportu InfoSecurity24.pl informowało pod koniec kwietnia. W dokumencie Izba wskazała m.in., że ówczesny szef Policji i nadzorujący go minister podejmując decyzje o reaktywacji posterunków Policji „nie opierali się na obiektywnych i racjonalnych przesłankach dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie”.

Podczas posiedzenia komisji administracji i spraw wewnętrznych do raportu NIK odniósł się m.in. zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, który zapewnił, że kierownictwo KGP, po otrzymaniu wniosków po kontroli NIK, dążyło do ich realizacji. „Na podstawie decyzji komendanta głównego Policji powołany został zespół, który ma opracować kryteria, analizy funkcjonowania tworzonych posterunków” – wyjaśnił nadinspektor.

Reklama

„Zespół będzie też opracowywał i uzgadniał wytyczne, które zastąpią te z 2004 roku, które nie są miarodajne na obecny stan prawny. Ponadto KGP wystąpiła do komendantów wojewódzkich, powiatowych i niektórych dyrektorów biur w KGP, aby przesłali swoje uwagi i propozycje co do funkcjonowania posterunków. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 15 maja” – powiedział generał Kochańczyk.

Zapewnił przy tym, że ta tematyka zostanie poruszona również podczas odprawy naczelników wydziałów prewencji Komend Wojewódzkich Policji, która odbędzie się w tym tygodniu. „Abyśmy mieli wypracowane mechanizmy jak w dalszym ciągu postępować według wskazówek, które zostały wyznaczone przez NIK” – zaznaczył.

Czytaj też

„Chciałem również zadeklarować, że mimo raportu NIK-u nie znaczy, że Policja rezygnuje z posterunków. Jest to komórka, nie jednostka, która ma zupełnie inne zadania. Jest niezbędna dla społeczności lokalnej z tym, że musi być utworzona na jasno sprecyzowanych kryteriach tak, aby mogła funkcjonować i służyć społeczeństwu” – podkreślił policjant.

Jak dodał, w tym roku Policja ma do oddania do użytku około 16 posterunków. „Proces ten będzie zakończony z uwagi na to, że są tam wydatkowane środki publiczne” - powiedział.

Czytaj też

Wskazał też, że cały czas gminy zgłaszają się do Policji, że chciałyby u siebie utworzyć posterunek. „Zapotrzebowanie na posterunki po 2024 roku to jest ponad 60 takich lokalizacji. Będziemy się jednak opierać na informacji i doświadczeniach przygotowanych przez ten zespół tak, aby już nigdy więcej nie było kwestionowanych postępowań Policję w ramach budowania tego typu komórek” – zapewnił zastępca komendanta głównego Policji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze