Reklama

Policja

Policja przestawia się na umowy ramowe?

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Wygląda na to, że polska policja zmienia taktykę zakupową. Jak na razie przynajmniej w przypadku nowych samochodów. W ostatnich tygodniach formacja, za pośrednictwem różnych komend wojewódzkich, ruszyła z trzema przetargami dotyczącymi różnego typu pojazdów. Łączy je fakt, że za każdym razem chodzi nie o jedno zlecenie dostawy, a o umowę ramową. 

Nawet 350 radiowozów z silnikami hybrydowymi, 300 pojazdów typu SUV z napędem 4x4 oraz 250 osobówek segmentu C - te liczby robią wrażenie, szczególnie, że policja opublikowała trzy przetargi w odstępstwie zaledwie kilku dni. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle nowych radiowozów trafi do policjantów w ramach tych postępowań. Wszystkie dotyczą bowiem podpisania umów ramowych. Ich choć część z nich zakłada zakup pewnej gwarantowanej liczby samochodów, te reszta zależeć będzie już od późniejszego zapotrzebowania i funduszy formacji. 

Każde z postępowań nadzorowane jest przez inną komendę wojewódzką policji. Jedno z nich InfoSecurity24.pl opisał parę dni temu. Nadzoruje je jednostka warmińsko-mazurska. Celem jest podpisanie umowy ramowej z jednym wykonawcą na dostawę do 350 pojazdów osobowych kombi segmentu C z napędem hybrydowym typu HEV w policyjnej wersji "oznakowany", wyposażonych w radiotelefony w ukompletowaniu rozłącznym. Podstawowa część tego przetargu, i jednocześnie gwarantowana, zakłada złożenie zamówienia na 110 sztuk samochodów, natomiast opcjonalne policja może zakupić ich nawet 240 więcej. Umowa ramowa obowiązywać będzie do 20 grudnia 2022 roku, jednak samo zamówienie gwarantowane ma trafić do komendy do 19 listopada 2021 roku. Kolejne pojazdy, z opcji, zamawiane będą - jak wspomniano - w miarę zgłaszanych potrzeb i otrzymywanych środków finansowych. 

Wcześniej jednak, bo 31 grudnia pojawiły się zamówienia ogłoszone przez komendy wojewódzkie w Łodzi i Kielcach. Łódzka policja zajmuje się przetargiem, którego celem jest zawarcie umowy ramowej z maksymalnie czterema wykonawcami na dostawę 300 szt. pojazdów typu SUV z napędem 4x4 w policyjnej wersji oznakowanej. Samochody muszą być fabrycznie nowe, tego samego modelu, wersji i wariantu, dopuszczone do obrotu, wolne od wad technicznych i prawnych. Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Umowa ramowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku, ale ostateczna liczba zamówionych przez policję samochodów zależeć będzie od ich ceny. Wiadomo jedynie, że w przypadku podpisania umowy wykonawczej, dostawcy będą mieli 3 miesiące – przy dostawie do 50 pojazdów lub 4 miesiące – przy dostawie powyżej 50 pojazdów, na realizację zamówienia. Nowe radiowozy zostaną rozdzielone między wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji. Na oferty jednostka czeka do 5 lutego br. 

Natomiast kielecki garnizon nadzoruje przetarg dotyczący zawarcia umowy ramowej, ważnej do końca 2022 roku, na dostawę fabrycznie nowych, z 2021 roku, samochodów osobowych segmentu "C" w policyjnej wersji nieoznakowanej - sedan, hatchback lub liftback. Chodzi o zakup, w części gwarantowanej, 130 ich sztuk, jednakże formacja zastrzega, że liczba ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaoferowanych cen. Policja przewiduje również możliwość skorzystania z prawa opcji, która zakłada zwiększenie podstawowego zamówienia o nawet 120 samochodów. Także te pojazdy rozdysponowane zostaną między wszystkie komendy wojewódzkie oraz KSP. Na oferty kielecki garnizon czeka do 2 lutego.

Podpisywanie umów ramowych może ułatwić pracę policji i usprawnić zakup nowych pojazdów. Są to przecież zamówienia powtarzające się, a w formacji trwa wymiana wyeksploatowanej floty. Celem samej umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielenia zamówień publicznych, jakie mogą zostać zlecone w danym okresie - w przypadku omawianych przetargów do końca 2022 roku. Z założenia jednak umowa ramowa nie jest zobowiązująca. Jest to deklaracja chęci podpisania umowy wykonawczej, którą można złożyć, w ramach tego samego postępowania, więcej niż jednemu potencjalnemu wykonawcy. By zrealizować konkretne zamówienie niezbędne jest późniejsze podpisanie umowy wykonawczej. Dochodzi do tego jednak sprawniej, gdyż wykonawcy zostali już wcześniej zweryfikowani.

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze