Reklama

Policja

Piloci Black Hawków gotowi do działania

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Dotychczas zostało wyszkolonych ośmiu pilotów Lotnictwa Policji (w ramach kontraktu na zakup dwóch pierwszych śmigłowców - sześciu, a w ramach zakupu trzeciego śmigłowca - dwóch pilotów) - informuje sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w odpowiedzi na interpelację dotyczącą policyjnych maszyn Black Hawk. 

"W odpowiedzi na interpelację numer 31697 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie policyjnych śmigłowców typu Black Hawk, w oparciu o stanowisko przekazane przez Komendę Główną Policji (KGP), informuję, że śmigłowce S-70i służą realizacji ustawowych zadań formacji" - podkreśla wiceszef MSWiA. Sekretarz stanu odpowiada w ten sposób na zawarte w interpelacji posła Marka Wójcika pytanie dotyczące tego, kiedy znajdujące się na wyposażeniu Policji śmigłowce Black Hawk będą mogły być wykorzystywane do prowadzonych przez formację zadań.

Jak podkreśla dalej Zieliński, umowa na zakup śmigłowców obejmowała również pakiet szkolenia pilotów. Do tej pory udało się wyszkolić ośmiu pilotów Lotnictwa Policji. Sześciu z nich zrealizowało kurs w ramach pierwszej podpisanej przed formację umowę na zakup dwóch Black Hawków, natomiast kolejnych dwóch pilotów przeszło szkolenie zorganizowane w ramach drugiej umowy na zakup jednego śmigłowca tego samego typu.

Nie oznacza to jednak końca nauki. "Nadal trwa szkolenie specjalistyczne i jest realizowany trening ciągły pilotów" - informuje wiceszef MSWiA. W planach jest również przeprowadzenie szkolenia dla czterech kolejnych pilotów. Daje to średnio po czterech pilotów na każdą maszynę znajdującą się już na wyposażeniu Polskiej Policji. Co więcej, Zieliński informuje, że kontrakty obejmowały również przeprowadzenie szkolenia dla dwóch instruktorów Lotnictwa Policji, którzy realizują szkolenia specjalistyczne z ich wykorzystaniem.

"Śmigłowce S-70i Black Hawk są używane do transportu osób zgodnie z zarządzeniem nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji" - dodaje Jarosław Zieliński, lakonicznie odpowiadając na pytanie posła Wójcika, który chciał wiedzieć, czy policyjne śmigłowce Black Hawk od momentu wejścia do służby były wykorzystywane do transportu osób niebędących funkcjonariuszami Policji.

We wskazanym przez Zielińskiego dokumencie znajdziemy zasady dotyczące kwalifikowania personelu lotniczego LP oraz tryb ich potwierdzania, badań lotniczo-lekarskich i sprawności psychofizycznej członka personelu lotniczego LP, czasu pełnienia czynności lotniczych przez członka personelu lotniczego LP, wyposażenia załogi lotniczej statku powietrznego LP w czasie lotu, zdatności do lotów statków powietrznych LP, a także użycia statków powietrznych LP. Nie znajdziemy tam jednak szczegółowej listy zadań, które realizować moją maszyny Lotnictwa Policji. Zgodnie z zarządzeniem jednak, dopuszcza się użycie statków powietrznych LP do realizacji zadań lotniczych na rzecz centralnych organów państwa, jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz prokuratury i sądów. "W takich przypadkach poniesione przez Policję wydatki są refundowane na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji lub porozumieniach zawartych przez zainteresowane podmioty" - czytamy. 

Wiadomo jednak, że śmigłowce S-70i Black Hawk mają być wykorzystywane m.in. przez jednostki antyterrorystyczne, które potrzebują sprzętu do szybkiego desantu, ewakuacji i sprawnego przemieszczania się po kraju. Są także wykorzystywane w razie klęsk żywiołowych i do poszukiwania osób zaginionych.

Poseł Marek Wójcik pytał również w interpelacji, czy policyjne śmigłowce Back Hawk od momentu wejścia do służby były wykorzystywane do tworzenia nagrań audiowizualnych, np. spotów wyborczych, klipów promocyjnych. Jak pisze Zieliński, "Komenda Główna Policji poinformowała, że z udziałem ww. statków powietrznych były trzykrotnie realizowane nagrania audiowizualne o charakterze informacyjnym, przygotowywane przez dziennikarzy m.in. stacji TVP, TVP INFO, TVN24 oraz Superstacji".

Należy podkreślić, że Policja jest służbą apolityczną, której funkcjonariusze i pracownicy rzetelnie wykonują obowiązki, służąc społeczeństwu niezależnie od ich poglądów politycznych. Nie jest możliwe wykorzystywanie posiadanego przez formację sprzętu do celów innych niż ustawowe zadania Policji.

Jarosław Zieliński, w odpowiedzi na interpelację w sprawie policyjnych śmigłowców typu Black Hawk

Jeśli wierzyć deklaracjom przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i administracji, to już niedługo na wyposażeniu formacji pojawią się kolejne maszyny Black Hawk z Mielca. Parę dni temu Jarosław Zieliński zapowiedział w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl kontynuację programu modernizacji sprzętu polskich służb, a jego częścią ma być m.in. zakup dwóch kolejnych śmigłowców tego typu.

Policja kupiła do tej pory łącznie trzy śmigłowce S-70i Black Hawk. Dwa z nich dostarczono w listopadzie zeszłego roku, a wartość zamówienia opiewała na ponad 140 mln złotych. Umowa na trzecią maszynę podpisana została 19 listopada 2018 roku, i jak informowaliśmy koszt jej zakupu to prawie 65 mln złotych. Trzeci śmigłowiec również trafił już w ręce policyjnych pilotów.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze