Reklama

Policja

Pięciu nowych generałów w Policji. Komendant główny z „drugą gwiazdką”

fot. Maciej Biedrzycki/KPRP
fot. Maciej Biedrzycki/KPRP

W Polskiej Policji pojawi się pięciu nowych generałów. Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Policji czterech komendantów wojewódzkich: z Kielc, Szczecina, Opola i Gdańska oraz komendanta CBŚP. Drugą generalską gwiazdkę, a więc awans na stopień generalnego inspektora Policji, otrzymał Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Oficjalnie Prezydent wręczy awanse podczas obchodów Święta Policji 20 maja.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, mianował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie" - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wręczenie przez Prezydenta RP aktów mianowania na stopnie generalskie odbędzie się podczas obchodów Święta Policji 20 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Awans na najwyższy stopień w Polskiej Policji, generalnego inspektora, otrzymał Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Szymczyk szefem KGP jest od 13 kwietnia 2016 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Gliwicach. Tam od 2001 roku był komendantem jednego z komisariatów, a przez rok (2005-2006) zastępcą gliwickiego komendanta miejskiego. Od 2006 do 2007 jako komendant miejski dowodził gliwicką Policją. Po 17 latach służby w Gliwicach, we wrześniu 2007 roku Szymczyk otrzymał awans na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Od kwietnia 2008 pełnił służbę jako wiceszef KWP w Katowicach, skąd w 2012 roku przeniesiony został na stanowisko szefa kieleckiego garnizonu. W 2014 roku Jarosław Szymczyk otrzymał awans na stopień nadinspektora. Od lutego 2015 roku objął funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na początku 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Nadinspektor Szymczyk, szefem Policji został niedługo po głośnym odejściu insp. Zbigniewa Maja. 

Prezydent na stopień nadinspektora awansował też, szefa CBŚP. Inspektor Kamil Bracha Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji jest od listopada 2016 roku. Zastąpił na tym stanowisku insp. Renatę Skawińską, która była pierwszą w historii kobietą na stanowisku szefa CBŚ/CBŚP. Inspektor Bracha, zanim w listopadzie 2016 roku został szefem CBŚP, przez cztery miesiące pełnił, jako zastępca komendanta, obowiązki Komendanta CBŚP. Wcześniej był m.in. naczelnikiem zarządu CBŚP w Katowicach. Insp. Bracha służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku.

„Ma duże doświadczenie, kompetencje, daje gwarancję sprawnego dowodzenia tą niezwykle istotną komórką Policji” – mówił w dniu powołania insp. Brachy na Komendanta CBŚP, Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

Awans na pierwszy stopień generalski, otrzyma także inspektor Jacek Cegieła. Cegieła jest Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie od kwietnia 2016 roku. Służbę w Policji rozpoczął 1 lutego 1991 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji w Wałczu, w Sekcji Ruchu Drogowego. Początkowo pracował na tak zwanej linii - w służbach patrolowych. Później w tej samej sekcji prowadził postępowania w sprawach o wypadki drogowe. Od  2005 roku pełnił funkcję I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu. W 2010 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu. W 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Jest też absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

Generalskie szlify, 20 lipca na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbierze także inspektor Dariusz Augustyniak, który stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach objął 9 czerwca 2016 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1991r. w Komisariacie Policji I w Rudzie Śląskiej. W 1999r. został Naczelnikiem Wydziału Prewencji  KPP w Mikołowie. W latach 2000-2006 służył w KWP w Katowicach, gdzie w lutym zaczął kierować Wydziałem Sztab Policji, początkowo jako zastępca, a od lutego 2008 roku jako naczelnik wydziału. W czerwcu 2010r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a w lutym 2013r. na Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich. Od lipca 2015 r. był szefem garnizonu gliwickiego. 

Jak sam przyznaje, lubi sport. Jeździ na rowerze i ćwiczy na siłowni. Jak mówił, jego hobby jest też jazda na motocyklu.

Na wniosek Joachima Brudzińskiego na pierwszy stopień w korpusie generałów awansowany został też, inspektor Jarosław Rzymkowski. Rzymkowski na stanowisko szefa komendy wojewódzkiej w Gdańsku powołany został w styczniu 2016 roku. W Policji służy od roku 1990. Jest absolwentem Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę zaczynał na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym. Od roku 2002 pełnił stanowiska kierownicze. Był komendantem miejskim w Koninie, a wcześniej przez 5 lat – Komendantem Powiatowym Policji w Kole.

Jest wyróżniony m.in. Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy, na stopień nadinspektora Policji awansowany został również inspektor Jarosław Kaleta. Kaleta Komendantem Wojewódzkim w Opolu jest od maja 2016 roku. Służbę w Policji zaczął w 1992 roku. Swoją drogę w Policji rozpoczynał w komendzie w Mysłowicach, w 1998 roku został wykładowcą w Ośrodku Szkolenia Policji KWP w Katowicach. Tam od 2000 roku był kolejno kierownikiem zakładu prewencji, a od 1 lipca 2006 roku zastępcą komendanta szkoły. 15 czerwca 2011 roku został Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Ukończył wydział techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem na tej samej uczelni. Jest też absolwentem szkoły policyjnej w Szczytnie.

Inspektor Kaleta zastąpił na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Irenę Doroszkiewicz, która jako pierwsza kobieta w historii Polskiej Policji otrzymała awans na stopień nadinspektora. 

Zgodnie z przepisami, na pierwszy (lub kolejny) stopień generalski oficerów Policji, podobnie jak Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służby Ochrony Państwa awansuje Prezydent RP na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama

Komentarze

    Reklama