Reklama

Policja

Oficerowie na poprawkę. W policyjnej szkole ponad połowa absolwentów nie zdała egzaminu na podkomisarza

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Jak informuje portal tvn24.pl, ponad połowa absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oblała egzamin oficerski kończący czteroletnie studia. Na 327 absolwentów egzamin zdały zaledwie 143 osoby. Jak przekonuje rzecznik WSPol, „w historii uczelni zdarzały się egzaminy o większej lub mniejszej zdawalności”, a każdy mundurowy ma prawo do egzaminu poprawkowego. Ten, jak dowiedzieli się dziennikarze tvn24.pl, ma odbyć się miedzy 4 a 6 września.

Aby zostać oficerem policji należy spełnić szereg wymogów formalnych, jednym z których jest posiadanie stosownego wykształcenia. Po pierwsze, trzeba być policjantem i to w służbie stałej. Po drugie, trzeba być mianowanym albo powołanym na stanowisko, dla którego jest określony policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji – co jak podkreślają sami mundurowi jest zazwyczaj wymogiem najtrudniejszym do spełnienia. Po trzecie, należy ukończyć szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych albo studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czyli posiadać kwalifikacje wyższe zawodowe. Trzeba również uzyskać pozytywną opinię przełożonego oraz złożyć, z wynikiem pozytywnym, egzamin oficerski.

Przypadek opisywany przez tvn24.pl dotyczy właśnie absolwentów studiów. Jak informują dziennikarze, ostatni egzamin oficerski zdać miało niecałych 44 proc. absolwentów. Niedoszli oficerowie nie dali sobie rady z testem wiedzy obejmującym zagadnienia z prawa karnego, cywilnego, wykroczeń, ruchu drogowego czy przestępczości zorganizowanej. By zdać egzamin trzeba poprawnie odpowiedzieć na 42 z 60 pytań, a to udało się tylko 143 z 327 absolwentów. Po teście wiedzy, kolejnego dnia policjanci przystępują do ćwiczeń praktycznych i te zdali już wszyscy, którym udało się dzień wcześniej zaliczyć test. 

Łatwiej o podkomisarza

W policyjnym systemie kształcenia w ostatnim czasie zaszły też niemałe zmiany. Zgodnie z zapowiedziami, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie ruszył kierunek nauka o Policji. Studia trwać będą 4 lata i będą prowadzone w formie stacjonarnej. Absolwenci po ich ukończeniu otrzymają tytuł zawodowy licencjata, a także możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie podstawą do mianowania na pierwszy stopień oficerski (podkomisarza policji). Zgodnie z założeniami studentów-policjantów ma być 120, a limit miejsc dla poszczególnych komend wojewódzkich (stołecznej) określać będzie Komendant-Rektor WSPol, proporcjonalnie do stanu etatowego poszczególnych garnizonów.

Zmiany jakie w rozporządzeniu wprowadza MSWiA, mają też na celu zwolnienie policjanta, który ukończył studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z konieczności spełnienia warunku mianowania albo powołania na stanowisko, dla którego jest określony stopień etatowy w korpusie oficerów policji.

tvn24.pl/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze