Reklama

Policja

Od lipca łatwiej o policyjny mundur. Będzie więcej kandydatów?

Fot. Podlaska Policja, Twitter
Fot. Podlaska Policja, Twitter

Resort spraw wewnętrznych i administracji uznał, że zaszła konieczność „dostosowania procesu doboru do służby w Policji do stale zmieniających się potrzeb tej formacji i zapewnienia skutecznego realizowania jej ustawowych zadań”. Jak podkreśla sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik, w odpowiedzi na poselskie zapytanie, dostosowanie przepisów powinno „przyczynić się do wzrostu liczby kandydatów do służby, a tym samym uzupełnienia wakujących stanowisk” w formacji.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji zostało opublikowane 21 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP. Jak tłumaczy Maciej Wąsik, w "rozporządzeniu dokonano w szczególności zmiany zakresu tematycznego testu wiedzy celem jego dostosowania do wymogów, które winny być stawiane przed kandydatami do służby w Policji". Jak informował InfoSecurity24.pl jeszcze w marcu br., ma on obejmować zasady funkcjonowania Policji. "Zatem zasadne jest, aby test sprawdzał wiedzę kandydata właśnie z tego zakresu, co potwierdzi jego motywację do pojęcia służby w Policji, a także przybliży mu zagadnienia związane z jej funkcjonowaniem" - czytamy jeszcze w uzasadnieniu do projektu, opublikowanego przez resort na początku roku. Wiedza uzyskana podczas przygotowywania się do tego testu ma być weryfikowana, utrwalana oraz pogłębiana podczas odbywania szkolenia zawodowego podstawowego, na które każdy nowo przyjęty funkcjonariusz kierowany jest od razu po przyjęciu do służby w Policji. Obecnie test wiedzy przeprowadza się z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 

Co więcej, przyjęto, że w przypadku uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z etapów postępowania kwalifikacyjnego będzie mógł on szybciej ponownie przystąpić do postępowanie, gdyż skrócono okresy karencji. Modyfikacji uległ także system punktowy stosowany podczas oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia i umiejętności.

Wprowadzono jednocześnie zmiany dotyczące testu psychologicznego, które polegają na zwiększeniu liczby metod badawczych stosowanych na etapie "test psychologiczny". Powyższe pozwoli na poszerzenie oceny psychologicznej o pomiar dodatkowych cech oraz kompetencji, czego skutkiem będzie bardziej szczegółowa i wielostronna opinia psychologiczna. Umożliwi to pełniejszą ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydatów do służby w Policji.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

Zmianom uległy również przepisy dotyczące wykorzystania przez komisje lekarskie opinii przygotowywanej przez psychologów policyjnych na etapie testu psychologicznego. Wydłużono również okres ważności opinii pozytywnych z tego testu, co pozwolić ma na efektywniejsze wykorzystanie potencjału osób spełniających wymagania do ww. służby w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przypomnijmy, że rekrutacja do policji to cztery etapy, czyli test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Największe kandydatów ma żegnać się z szansą na założenie policyjnego munduru na etapie testu psychologicznego. Zgodnie z danymi przekazanymi przez rzecznika Komendy Głównej Policji, insp. Mariusza Ciarkę, to właśnie na tym etapie odpadać ma nawet 70 proc. kandydatów. 

W opinii MSWiA, wszystkie zmiany dokonane w rozporządzeniu to odpowiedź na aktualne potrzeby i wymagania Policji. Ich celem jest uproszczenie postępowania kwalifikacyjnego do formacji, co ma przełożyć się na wzrost liczby kandydatów do służby i uzupełnienie wakatów. A wakaty te stanowią dla formacji, szczególnie w bieżącym roku, spory problem. Zgodnie z danymi na 1 lipca 2020 r. jest ich już ponad 7800. Uzupełnianie braków utrudniła znacząco trwająca pandemia koronawirusa i wstrzymanie naborów do formacji na początku roku. 

To nie jedyna próba walki z rosnącą liczbą wakatów w policji, którą w tym roku podjął resort spraw wewnętrznych i administracji. Lekarstwo stanowić ma również wprowadzenie dwustopniowych dodatków motywacyjnych. Zgodnie z rządową propozycją funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dokumenty wprowadzające to rozwiązanie czekają już na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze