Reklama

Policja

Nowoczesne "oczy" dla policyjnych śmigłowców patrolowych

Fot. US DoJ
Fot. US DoJ

Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg dotyczący instalacji głowic optoelektronicznych i reflektorów (szperaczy) na zamówionych w styczniu 2019 roku trzech śmigłowcach Bell 407 GXi. Dodatkowe wyposażenie maszyn patrolowo-obserwacyjnych zostanie sfinansowane z rezerwy celowej na zakup środków transportowych. Szacowana wartość zamówienia to 14,6 mln zł netto.

Policja planuje wyposażyć trzy lekkie maszyny Bell 407GXi, które będą dostarczane w latach 2019-2020, w nowoczesne systemy obserwacji lotniczej umożliwiające transmisję obrazu i innych danych do stacji naziemnej lub mobilnych odbiorników znajdujących się na wyposażeniu funkcjonariuszy.

Procedura zakupowa zaplanowana została tak, aby zabudowa systemów zrealizowana została w terminie zbieżnym z harmonogramem dostaw, a więc do końca marca 2020 roku. Wyasygnowano na ten cel 14,63 mln zł netto z rezerwy celowej na zakup środków transportowych. Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2019 roku. Ich ocena będzie realizowana zgodnie z wzorem, w którym 60% stanowi cena, a 40% okres gwarancji.

Przewiduje się zabudowę SOL na śmigłowcach typu Bell-407GXi, które będą wykorzystywane przez Policję do realizacji ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego a w szczególności do zadań patrolowych ciągów komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń ludności (w tym meczów), poszukiwania osób zaginionych, pościgach, koordynacji i kierowania zadaniami specjalnymi a także w zapobieganiu, zwalczaniu i ściganiu najcięższych przestępstw. Sprzęt ten będzie również wykorzystywany przy realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego (wykrywanie zanieczyszczeń w ciekach wodnych, uszkodzeń wałów ochronnych, pożarów wielkoprzestrzennych itp.).

Fragment Specyfikacji Technicznej

Planowana konfiguracja lotniczego systemu obserwacyjnego jest dość bogata. Obejmuje zarówno system obserwacyjny z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym, jak również sprzężony z głowicą optoelektroniczną reflektor-szperacz.

Głowica obserwacyjna ma być stabilizowana żyroskopowo i wyposażona w kamerę telewizyjną wysokiej rozdzielczości, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy, wskaźnik laserowy i laserowy oświetlacza podczerwieni (iluminator), inercyjny układ pomiarowy (IMU), GPS i układ automatycznego śledzenia obiektów (autotracker). Taka konfiguracja pozwala nie tylko na obserwację w każdych warunkach pogodowych w dzień i nocą - sprzężenie laserowego dalmierza z systemem GPS pozwala na dokładne określenie pozycji i prędkości np. śledzonego pojazdu, natomiast laserowy wskaźnik i iluminator podczerwoni pozwalają na wskazanie położenia poszukiwanego pojazdu, czy np. odnalezionej w ciemności osoby, innym funkcjonariuszom. Uzupełnieniem tego wyposażenia jest reflektor lotniczy dużej mocy (tak zwany szperacz), którego sterowanie ma być sprzężone z głowicą obserwacyjną.

Obsługa systemu ma być realizowana przez drugiego pilota śmigłowca lub też wyspecjalizowanego operatora zajmującego miejsce w kabinie pasażerskiej. Taki operator będzie miał nie tylko możliwość sterowania głowicą i reflektorem, ale również zbierania i przetwarzania danych dotyczących położenia maszyny i obserwowanych osób lub obiektów dzięki sprzężeniu systemów obserwacyjnych z ruchomą mapą oraz pozycjonowaniem GPS. Do dyspozycji będzie mieć dwa ekrany o przekątnych nie mniejszych niż 19” i 15” oraz system łączności DMR i TETRA, jak również łącze umożliwiające transmisję obrazu i danych w czasie rzeczywistym. Również drugi pilot będzie posiadał wielofunkcyjny monitor o przekątnej nie większej niż 14”, dzięki któremu możliwa będzie realizacja przez niego części zadań operatora.

Zapis obrazu i innych informacji z systemów obserwacyjnych ma być realizowany stale na pokładzie maszyny (nie mniej niż 50 godzin zapisu), ale dane te mogą być również transmitowane do znajdującego się w Warszawie stacjonarnego odbiornika lub przenośnych, walizkowych odbiorników, które mogą znajdować się w pojazdach lub na stanowisku dowodzenia operacją policyjną. Zasięg transmisji do urządzeń przenośnych to minimum 10 km, a do stacji stałej 60 km.

Zabudowa systemów pokładowych wymienionych powyżej ma zostać zrealizowana przed dostarczeniem śmigłowców Bell 407GXi do Policji. Do tego czasu musi również zostać wyszkolonych co najmniej 10 operatorów. Wymagane jest także zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, obejmującej wszelkie awarie i usterki, również wynikające ze zużycia komponentów.

Doposażenie śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych Bell 407GXi w wymienionej powyżej systemy uczyni z nich maszyny dostosowane do standardów stosowanych w europejskich formacjach porządku publicznego. Ich możliwości będą obejmowały szeroki zakres działań, związanych z możliwością wykrywania, śledzenia i wskazywania innym jednostkom powietrznym lub naziemnych policji poszukiwanych przestępców czy pojazdów, ale również działania ratownicze i poszukiwanie osób o każdej porze dnia i nocy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze