Reklama

Policja

Nowe śmigłowce w rękach policji w sierpniu

Fot. InfoSecurity24.pl
Fot. InfoSecurity24.pl

Już w sierpniu służbę w policji rozpoczną trzy maszyny Bell 407GXi, zakupione przez formację na początku 2019 roku - poinformował InfoSecurity24.pl Komendant Głównie Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Pierwsza z maszyn odebrana została co prawda przez formację jeszcze w grudniu 2019 roku, ale wróciła do producenta w celu instalacji głowic optoelektronicznych i reflektorów (szperaczy). 

"(...) do końca sierpnia odbieramy trzy nowe śmigłowce Bell. Jeden został odebrany pod koniec ubiegłego roku, ale bez optyki – bo ona przygotowywana była do wszystkich trzech maszyn - dlatego ten śmigłowiec wrócił teraz do producenta, jest wyposażany w głowice optyczne i wszystkie trzy, już z zamontowaną optyką, trafią do służby pod koniec sierpnia" - poinformował Komendant Główny Policji w wywiadzie dla InfoSecurity24.pl. Formacja zakupiła nowe patrolowo-obserwacyjne maszyny typu Bell-407GXi ostatecznie, po kilku nieudanych próbach, na początku 2019 roku, za ponad 60 mln złotych brutto. Ich zakup ma umożliwić realizację jednego z kluczowych elementów programu modernizacji służb mundurowych, którego celem jest odbudowa policyjnego lotnictwa.

Pierwszy ze śmigłowców trafił do policjantów zgodnie z warunkami umowy jeszcze w grudniu 2019 roku. Dwa kolejne miały zostać przekazane policji do marca 2020 roku. W międzyczasie policja zdecydowała się jednak na instalację na nowych śmigłowcach głowic optoelektronicznych i reflektorów (szperaczy), co miało kosztować ją maksymalnie 14,6 mln zł netto. Jak podkreślano w specyfikacji technicznej, sprzęt ten jest niezbędny, gdyż maszyny będą wykorzystywane przez policjantów do realizacji ustawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego a w szczególności do zadań patrolowych ciągów komunikacyjnych, obserwacji zgromadzeń ludności (w tym meczów), poszukiwania osób zaginionych, pościgach, koordynacji i kierowania zadaniami specjalnymi a także w zapobieganiu, zwalczaniu i ściganiu najcięższych przestępstw. Sprzęt ten będzie również wykorzystywany przy realizacji zadań związanych z ochroną środowiska naturalnego (wykrywanie zanieczyszczeń w ciekach wodnych, uszkodzeń wałów ochronnych, pożarów wielkoprzestrzennych itp.). 

Planowana konfiguracja lotniczego systemu obserwacyjnego od początku była dość bogata. Obejmowała zarówno system obserwacyjny z możliwością transmisji obrazu w czasie rzeczywistym, jak również sprzężony z głowicą optoelektroniczną reflektor-szperacz. Ostatecznie jednak postępowanie to unieważniono w lipcu 2019 roku, gdyż okazało się, że żaden podmiot nie był zainteresowany realizacją instalacji. 

Miesiąc później Komenda Główna Policji poinformowała, za pośrednictwem Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, że zamówienie w trybie z wolnej ręki trafiło do Bell Helicopter Textron Inc. Za instalację sprzętu formacja zapłaciła, zgodnie z planem, 14,6 mln złotych netto, czyli trochę ponad 15 mln złotych brutto. Umowę podpisano na początku lipca 2019 roku.

Wersja GXi, to najnowsza modyfikacja śmigłowca Bell-407, która do produkcji weszła w 2018 roku. Nowa awionika i osiągi mają predysponować te maszyny do wykorzystania do zadań wymagających długotrwałego przebywania w powietrzu z jednoczesnym zapewnieniem niskich kosztów eksploatacji. Zamówione śmigłowce mają dodatkowo posiadać modyfikacje dostosowujące je do wymagań w zakresie zadań realizowanych na rzecz wszystkich służb Policji.

Doposażenie lotnictwa w śmigłowce patrolowo-obserwacyjne pozwoli na zastąpienie wycofanych z eksploatacji, wiekowych i wysłużonych śmigłowców Mi-2. Obecnie w służbie pozostaje już tylko jedna taka maszyna, która pełni służbę we Wrocławiu. Wyprodukowany w 1975 roku śmigłowiec powinien jednak pożegnać się z formacją w tym roku, kończąc tym samym przygodę polskiej policji z Mi-2.

Doposażania policyjnego lotnictwa w kolejne maszyny nie możemy się raczej spodziewać w najbliższym czasie, nie tylko ze względu na pandemię koronawirusa. Jeszcze na początku 2020 roku gen. insp. Jarosław Szymczyk informował InfoSecurity24.pl, że w środkach, którymi formacja dysponuje w ramach programu modernizacji, nie ma pieniędzy np. na dodatkowe Black Hawki. Szef policjantów podkreślał jednak, że formacja została zasilona z budżetu państwa kwotą 900 mln złotych przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji, który pozwolić ma na kolejne dodatkowe zakupy sprzętu. Komendant nie wykluczył, że środki te mogą zostać przeznaczone na nowe wiropłaty. Już wtedy podkreślał jednak, że KGP zamierza sprawdzić najpierw, jak spisywać się będą się nowe maszyny Bell 407GXi, i dopiero wtedy zapadnie decyzja, które śmigłowce są policjantom bardziej potrzebne. Pandemia koronawirusa na pewno te rozważania wydłuży.

Reklama

Komentarze

    Reklama