Reklama

Policja

NIK skontrolowała realizację programu modernizacji w Policji

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Jak poinformowała Komenda Główna Policji, w formacji zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy sprawdzili realizację Programu Modernizacji Służb Mundurowych w okresie 2017-2018. „Zakupy, inwestycje, modernizacje, przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. NIK wysoko oceniła nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją Programu” - czytamy w policyjnym komunikacie.

Badany okres obejmował cały rok 2017 i 2018. Kontroli podlegały wszystkie wymiary Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Zakupy sprzętu, uzbrojenia, wyposażenia, środków łączności i sprzętu teleinformatycznego, środków transportu, budowy lub modernizacji budynków komend i komisariatów, przetargi i nadzór nad realizacją Programu.

Kształt Programu Modernizacji Służb Mundurowych (w zakresie dotyczącym Policji) to wynik wspólnych ustaleń pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwem Policji. Program stanowi odpowiedź na realne potrzeby formacji. Jak pisze Policja, „oprócz wydatków rzeczowych podzielonych na grupy: inwestycje budowlane, sprzęt transportowy, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy dostrzeżono także konieczność wzmocnienia systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy oraz podniesienia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Łącznie na realizację Programu przewidziano kwotę ponad  9 mld złotych z czego Policja jako największy beneficjent otrzyma blisko 6 mld zł.

W wystąpieniu pokontrolnym można przeczytać: „w ocenie NIK, Komendant Główny Policji prawidłowo zorganizował prace przygotowujące Program modernizacji Policji, a zgłoszone przedsięwzięcia, wpisane bez zmian do ustawy modernizacyjnej, wynikały z autentycznych potrzeb jednostek terenowych Policji oraz miały na celu zmodernizowanie formacji”.

Analizie podlegały m.in. przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym te o najwyższej wartości: zakup 2 śmigłowców, dostawa 6 samochodów do przewozu ładunków wybuchowych wyposażonych w gazoszczelny pojemnik oraz dostawę Mobilnych Terminali Noszonych. "Wszystkie kontrolowane postępowania przeprowadzone zostały prawidłowo i nie stwierdzono naruszeń ustawy o zamówieniach publicznych oraz obowiązujących w KGP regulacji wewnętrznych w tym zakresie" - informuje Policja.

Policja/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze