Reklama

Policja

Miotacze pieprzu dla Policji

Fot. Policja
Fot. Policja

Komenda Główna Policji opublikowała ogłoszenie o zamówieniu ręcznych miotaczy pieprzu oraz mieszanki pieprzowej. Policja planuje kupić nawet ponad 10 tys. ręcznych miotaczy pieprzu i 1000 litrów mieszanki pieprzowej. Przetarg zakłada, że dostawy nastąpią jeszcze w tym roku.

Komenda Główna Policji wskazuje w ogłoszeniu, że jego przedmiotem jest dostawa ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml i o pojemności 1000 ml oraz mieszanki pieprzowej w podziale na trzy zadania. Zadanie nr 1 obejmuje dostawę 8700 sztuk miotaczy pieprzu o pojemności 75 ml (z opcją na dodatkowe maksymalnie 1300 sztuk); zadanie nr 2 obejmuje dostawę 485 sztuk ręcznych miotaczy pieprzu o pojemności 1000 ml i zadanie nr 3 to dostawa mieszanki pieprzowej w ilości 1000 litrów.

W przypadku zadań nr 1 i 2 stosowane będą następujące kryteria udzielenia zamówienia: termin gwarancji (waga 15) i cena (waga 85). W przypadku zadania numer trzy jedynym kryterium udzielenia zamówienia jest cena. Dostawa w ramach pierwszego zadania musi zostać wykonana do 30 października 2019 r., dostawy w ramach zadania nr 2 i 3 muszą zostać wykonane do dnia 30 września 2019 r.

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z procedurą otwartą, termin składnia ofert minie 17 maja 2019 r. o godz. 9:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00 w Biurze Finansów KGP w Warszawie. Oferent będzie związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od dnia 17 maja 2019 r.

Funkcjonariusze mogą używać miotaczy gazu pieprzowego w roli jednego z indywidualnych środków przymusu bezpośredniego, szczególnie w sytuacji wystąpienia zagrożenia ze strony osób znajdujących się pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Atutem miotaczy jest fakt, że działanie substancji czynnej jest w pełni odwracalne i nie wywołuje trwałych skutków u osoby, wobec której użyto miotacza. Zakłada się przy tym, że po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej ustąpi po czasie nie dłuższym niż ok. 2,5 godziny.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze