Reklama

Policja

Małopolskiej policji broni nie brakuje, ale są "przejściowe trudności" z sukcesywną wymianą

Fot. Małopolska Policja/Facebook
Fot. Małopolska Policja/Facebook

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zaprzecza, że w jej magazynach brakuje broni krótkiej. Rzecznik prasowy Małopolskiej Policji, młodszy inspektor Sebastian Gleń, skomentował w ten sposób udostępnione w sieci pismo z 4 października 2019 roku, podpisane przez zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie, który zalecił zdawanie broni przez policjantów planujących przejście na emeryturę i pozostających w związku z tym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Miało to być związane właśnie z brakami broni dla funkcjonariuszy, którzy zakończyli przeszkolenie podstawowe. Jak zapewnił redakcję InfoSecurity24.pl rzecznik, „nie ma zagrożenia, że policjanci nie będą wyposażani w broń służbową”, ale pojawiają się „przejściowe trudności w realizowaniu zadania związanego z sukcesywną wymianą (…) broni palnej krótkiej na nowoczesne modele”.

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie polecił "przeprowadzić analizę oraz dokonać zdania do komórki organizacyjnej jednostki zaopatrującej broni palnej indywidualnej wraz z amunicją, tych policjantów którzy pozostają na długotrwałym zwolnieniu lekarskim w związku z planowanym odejściem ze służby". Analiza i zdawanie broni związane są z brakami, jakich w magazynie uzbrojenia Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Krakowie dopatrzyło się kierownictwo. Okazało się bowiem, że komenda - jak wynikało z pisma - ma problem z dostępnością 9 mm pistoletów o zwiększonej pojemności magazynka (P-99, Glock), które przeznaczone są na wyposażenie policjantów rozpoczynających służbę po ukończonym przeszkoleniu podstawowym. Jak jednak poinformował InfoSecurity24.pl młodszy inspektor Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiego komendanta, "w magazynie nie brakuje broni palnej krótkiej". 

Zgodnie z tabelami należności każdy funkcjonariusz jest wyposażany w broń palną krótką. W chwili obecnej nie ma zagrożenia, że policjanci nie będą wyposażani w broń służbową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie można tu mówić zatem o brakach w uzbrojeniu, a jedynie o przejściowych trudnościach w realizowaniu zadania związanego z sukcesywną wymianą (tak jak w jednostkach Policji całego kraju) broni palnej krótkiej na nowoczesne modele.

mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik KWP w Krakowie

Rzecznik podkreśla, że do tej pory w wojewódzkie małopolskim "nowoczesne jednostki broni trafiły do rąk 7448 policjantów", ale do pełnego zaspokojenia potrzeb funkcjonariuszy służących pod tą komendą "potrzebnych jest jeszcze 536 jednostek nowoczesnej broni, tj. 7 proc. ogólnej liczby sztuk broni (wynikającej z norm należności)". Oznaczałoby to, jak deklaruje inspektor, że "proces wymiany broni palnej krótkiej na jednostki technologicznie nowoczesne, jest na ukończeniu".

"Nowoczesne pistolety o zwiększonej pojemności magazynka są sukcesywnie przekazywane do KWP w Krakowie, w wyniku realizowanych w KGP przetargów na dostawy uzbrojenia dla Policji" - podkreśla rzecznik. Pistolety typu P-99, Glock i Rex Zero zasilane amunicją 9 mm Parabellum zastępują konstrukcje z lat 60. i 80. ubiegłego stulecia, tj. pistolety P-64 i P-83 zasilane amunicją 9 mm Makarow. Jak przekazał mł. insp. Gleń InfoSecurity24.pl, w 2017 roku KWP w Krakowie otrzymała 110 szt. 9 mm pistoletów P-99, a w roku 2019 otrzymano 65 szt. 9 mm pistoletów Rex Zero. Jeszcze w tym roku mają zostać zrealizowane kolejne dostawy zakupionej broni, ale ilość przydzielanej broni pozostaje w gestii Biura Logistyki Policji KGP.

Nowa broń dla "młodych"

Młodszy inspektor Gleń zaznaczył również, że omawiana sytuacja dotyczy ogólnie policjantów służących w województwie małopolskim, a nie jedynie tych, którzy kończą przeszkolenie podstawowe.

Przy czym w KWP w Krakowie podjęto decyzję by z uwagi na proces wyszkolenia strzeleckiego prowadzony w szkołach policyjnych z wykorzystaniem pistoletów o zwiększonej pojemności magazynka zasilanych amunicją 9 mm Parabellum (P-99, Glock, Rex Zero), wszyscy funkcjonariusze po zakończonym przeszkoleniu podstawowym otrzymali na wyposażenie nowoczesne jednostki broni, czyli takie, z jakimi mieli do czynienia w jednostkach szkoleniowych.

mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik KWP Kraków

Zgodnie z opinią małopolskiej komendy, wdrożenie i realizacja takiej procedury ma bezpośredni wpływ na adaptacje zawodową "młodych" funkcjonariuszy w jednostce Policji oraz wspieranie procesu przystosowania się do nowych warunków samodzielnej służby. Celem działań opisywanych w podpisanym przez zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie piśmie, jak deklaruje rzecznik, jest "utrzymanie przyjętej zasady i praktyki wyposażania policjantów rozpoczynających służbę w jednostkach terenowych w nowoczesną broń". Do 16 października br., w odpowiedzi na pismo z początku października, do magazynu trafić miało 47 jednostek przedmiotowej broni.

Rzecznik w rozmowie z InfoSecurity24.pl zdementował również doniesienia, że policjantom rozpoczynającym służbę po ukończonym przeszkoleniu podstawowym wydawana jest stara broń, nieodpowiednio przechowywana i nieodpowiednio konserwowana - a przynajmniej w KWP w Krakowie. "W magazynie uzbrojenia Wydziału GMT KWP w Krakowie broń przechowywana jest w sposób odpowiedni" - podkreślił. Jak tłumaczył, każda jednostka broni zdawana z użytkowania do magazynu uzbrojenia zawsze trafia w pierwszej kolejności do warsztatu rusznikarskiego by dokonać przeglądu przez mechaników-rusznikarzy. "Policjant do użytkowania otrzymuje w pełni sprawną jednostkę broni" - dodał mł. insp. Gleń. 

Małopolski rzecznik skomentował również informacje dotyczące dostaw pistoletów P-99, które do Policji trafiać miały bez pudełek i wyciorów. Jak zaznaczył, 9 mm P-99 dostarczane były komendzie w takim ukompletowaniu, jakiego wymagała formacja w dokumentacji przetargowej. Do każdego pistoletu dołączone były przyrządy do czyszczenia i konserwacji (wycior). Pierwsze dostawy P-99 realizowane były w tekturowych pudełkach, które jednak zużyły się i nie są wymieniane na nowe. Obecnie 9 mm pistolety o zwiększonej pojemności magazynka dostarczane są w pudełkach plastikowych. 

Wyposażenie pistoletu w pudełko transportowe nie ma jednak większego wpływu na użytkowanie broni palnej przez policjantów. Powyższe wynika z faktu, iż w większości broń palna krótka przechowywania jest zbiorowo w jednostkach Policji, przez służbę dyżurną, w specjalnych metalowych szafach wyposażonych w stojaki do broni krótkiej. Natomiast w czasie wykonywania czynności służbowych policjanci noszą broń palną krótką w futerałach lub kaburach.

mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik KWP Kraków

Funkcjonariuszu, oddaj broń

W piśmie, podpisanym przez zastępcę komendanta, powołuje się on na Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z 21 lipca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów. Niewątpliwie chodzi jednak o zarządzenia z 2015 roku, do którego szef KGP wprowadzał zmiany w 2017 roku, 2018 roku i 2019 roku. Warto zaznaczyć, że precyzowały lub dostosowywały one jedynie dokument z 2015 roku, a dotyczyły przyznawania broni palnej policjantowi, który oddelegowany został do wykonywania zadań służbowych poza granicami kraju, wejściem w życie przepisów ustawy wprowadzającej służbę kontrterrorystyczną oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Małopolska Policja powołuje się jednak na zapis dotyczący tego, że broń policjanta np. zawieszonego w czynnościach służbowych lub tymczasowo aresztowanego, musi zostać niezwłocznie zdana. 

Broń palną indywidualną wraz z amunicją policjanta zawieszonego w czynnościach służbowych, tymczasowo aresztowanego lub którego zachowanie budzi uzasadnione podejrzenie, że może użyć broni palnej niezgodnie z przepisami lub doprowadzić do jej utraty, albo w innych uzasadnionych przypadkach przełożony o którym mowa w § 4 ust. 1, albo osoba przez niego upoważniona, zdaje niezwłocznie w jednostce zaopatrującej, która ją wydała.

Zarządzenie nr 24 komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

W opinii komentujących sprawę funkcjonariuszy, zapis ten nie dotyczy jednak wspomnianych w dokumencie "policjantów, którzy pozostają w długotrwałym zwolnieniu lekarskim w związku z planowanym odejściem ze służby". Jednocześnie podkreślają również, że skoro funkcjonariusze ci zamierzają odejść na emeryturę, to ich broń faktycznie nie jest wykorzystywana, a nowo przyjętym policjantom wydawane są takie pistolety, jak wiekowe P-83.

Ogólnie, zgodnie z omawianym rozporządzeniem, broń palną indywidualną przyznaje się policjantowi, który uzyskał kwalifikacje zawodowe podstawowe. Oczywiście wydaje się ją "na czas wykonywania zadań służbowych do użytkowania policjantom, którzy ukończyli szkolenie dotyczące obsługi i użycia danego typu broni palnej". W tym samym dokumencie czytamy, że broń, oprócz wspomnianego przez KWP w Krakowie przypadku, policjant zdaje (wraz z amunicją) w przypadkach: zwolnienia ze służby; przeniesienia do pełnienia służby w innej jednostce lub innej miejscowości (chyba, że chodzi o czasową delegację lub mają one te same jednostki zaopatrujące); udzielenia urlopu wychowawczego lub bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni. 

Pisemną decyzję o wydaniu lub wydawaniu policjantowi broni palnej i amunicji przydzielonej jednostce Policji albo komórce podejmuje kierownik tej jednostki Policji albo komórki, albo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba upoważniona przez kierownika tej jednostki Policji albo komórki, uwzględniając rodzaj wykonywanych przez policjanta zadań służbowych.

Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

Zgodnie z Decyzją nr 253 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji, na liście wykorzystywanych przez formację wzorów i typów pistoletów samopowtarzalnych - obok wspomnianych już P-99 i Glocków (17 - we wszystkich odmianach, 19 i 26) - znajdziemy: P-64, CZ-75 (we wszystkich odmianach), CZ-85, HK USP (we wszystkich odmianach), Beretta 950 B i Taurus PT 51. W listopadzie 2018 roku, Komendant Główny Policji dokumentem zmieniającym decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji, dodał do listy "REX Zerol - we wszystkich odmianach" (pisownia oryginalna).

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama