Reklama

Policja

Leciwe, ale nadal w służbie. Policyjne Mi-8 bez następcy

Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0
Fot. MSWiA/Flickr, CC BY 2.0

”Decyzje dotyczące zakupu kolejnych (śmigłowców - przyp. red.) są poddawane analizie i będą dokonywane w miarę potrzeb i możliwości” - informuje Maciej Wąsik, sekretarz stanu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, w odpowiedzi na zapytanie dotyczącą wymiany policyjnych śmigłowców Mi-8T. Na razie więc policjanci będą musieli korzystać m.in. z leciwych maszyn Mi-8, które po remontach będą mogły latać jeszcze do 2024 i 2027 roku…

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma na razie konkretnych planów, jeśli chodzi o zakup kolejnych śmigłowców, które trafiłyby na wyposażenie polskiej policji. Jak przypomina, w odpowiedzi na zapytanie poseł Hanny Gill-Piątek sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik, formacja realizuje nadal zakup trzech śmigłowców Bell-407 GXi w celu uzupełnienia floty Lotnictwa Policji po wycofaniu śmigłowców Mi-2, których dalsza eksploatacja jest nieopłacalna ze względu na wysoki koszt remontów i utrudniony dostęp do części zamiennych. Obecnie w służbie pozostaje już tylko jedna taka maszyna, która pełni służbę we Wrocławiu. Wyprodukowany w 1975 roku śmigłowiec powinien pożegnać się z formacją po 28 lutego 2021 roku lub po wyczerpaniu resursu technicznego, kończąc tym samym przygodę polskiej policji z Mi-2.

Maciej Wąsik poinformował również, że policyjnym maszynom Mi-8T, wykorzystywanym do działań Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego "BOA", po remoncie nadano resurs techniczny 8 lat/2000 godzin. "W przypadku pierwszego śmigłowca aktualny okres zdolności użytkowej kończy się w dniu 6 lipca 2024 roku lub wynosi 1386 godzin lotu, natomiast w przypadku drugiego jest to dzień 9 lipca 2027 roku lub 1861 godzin lotu" - zaznaczył polityk.

Jak widać i co podkreślał jeszcze w marcu br. InfoSecurity24.pl, Komenda Główna Policji nie ustaje w wysiłkach, aby utrzymać w służbie te mocno wyeksploatowane już śmigłowce transportowe, które powoli dobijają przecież czterdziestki. Pochodzące z 1983 roku maszyny miały nalot przekraczający grubo 5 tys. godzin. Wysłużone śmigłowce miały zastąpić trzy pozyskane przez Policję, fabrycznie nowe Black Hawki, jednak jak widać Mi-8T pozostaną w służbie jeszcze przez kilka lat, bijąc kolejne rekordy. Co łączy się niestety również z rekordowymi kosztami utrzymania ich w linii. 

Bardzo możliwe, że wiekowe maszyny będą miały niedługo lepsze warunki "noclegowe". W planach jest bowiem realizacja remontu i przebudowy hangarów w bazie Lotnictwa Policji w Warszawie pod kątem przechowywania i serwisowania statków powietrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, które mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Warto jednak podkreślić, że formacja przymierza się do tego już od sierpnia 2019 roku. Wtedy bowiem Komenda Główna Policji opublikowała zapytanie ofertowe dotyczące realizacji programu inwestycji obejmującego opracowanie dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla części obszaru Lotniska Warszawa-Babice. Formacja przymierzała się więc do modernizacji obiektów przy ulicy Radiowej w Warszawie, gdzie znajduje się centralna baza Lotnictwa Policji, a także budowy dwóch nowych obiektów do obsługi policyjnej floty. 

Śmigłowce S-70i Black Hawk na Lotnisku Warszawa-Babice. Fot. InfoSecurity24.pl
Śmigłowce S-70i Black Hawk na Lotnisku Warszawa-Babice. Fot. InfoSecurity24.pl

W dołączonej do ogłoszenia z sierpnia 2019 roku dokumentacji, formacja podkreślała, że opracowaniem objęty ma być teren 9,52 ha, na którym znajdują się trzy budynki, ale w planach jest budowa dwóch nowych obiektów. Dlatego też w programie inwestycji należało uwzględnić wszystkich pięć obiektów. Najnowszy przetarg dotyczący modernizacji lotniska pochodzi z czerwca br., a wymagania formacji zostały trochę obniżone. Tym razem chodzi bowiem dokładnie o opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy hangarów 5 i 6 wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów. 

Oba hangary wybudowano jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. Ich modernizacja obejmować ma kompleksową przebudowę głównej hali hangaru wraz z dociepleniem, pełną wymianą wszystkich instalacji, wykonaniem instalacji nawiewnej c.o., wykonaniem zabezpieczeń p.poż, alarmu, monitoringu, kontroli dostępu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Chodzi również o przebudowę części socjalno-biurowo-magazynowej, okalającej główną halę. We wrześniu przekonamy się, czy tym razem policji uda się zakończyć z powodzeniem kolejną już przymiarkę do realizacji prac. Warto również podkreślić, że na terenie pojawił się jeszcze w zeszłym roku nowy hangar, którego zakupem formacja jednak nieszczególnie się chwaliła. Wykorzystano go jednak do zaprezentowania na początku 2020 roku sprzętu, który KGP udało się zakupić lub odebrać w ramach modernizacji formacji.

Co więcej, zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra Wąsika, w dyspozycji Komendy Głównej Policji na początku sierpnia pozostawały dwa śmigłowce S-70i Black Hawk, natomiast pozostałe statki powietrzne były w trakcie przeglądów okresowych lub oczekiwały na dostawę części zamiennych. Dowiedzieliśmy się również, że "rozważana jest możliwość przekazania śmigłowca Bell-206 z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie do Sekcji Lotnictwa Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi".

Już niedługo w powietrzu?

Zgodnie z informacjami przekazanymi InfoSecurity24.pl przez komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka w czerwcu, maszyny Bell-407 GXi służbę w policji rozpocząć powinny jeszcze w sierpniu br. Pierwsza z maszyn odebrana została co prawda przez formację jeszcze w grudniu 2019 roku, ale wróciła do producenta w celu instalacji głowic optoelektronicznych i reflektorów (szperaczy). Czy formacji faktycznie uda się odebrać maszyny i wprowadzić do służby w tym miesiącu, dowiemy się już niedługo. 

(...) do końca sierpnia odbieramy trzy nowe śmigłowce Bell. Jeden został odebrany pod koniec ubiegłego roku, ale bez optyki – bo ona przygotowywana była do wszystkich trzech maszyn - dlatego ten śmigłowiec wrócił teraz do producenta, jest wyposażany w głowice optyczne i wszystkie trzy, już z zamontowaną optyką, trafią do służby pod koniec sierpnia.

gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, wywiad z czerwca 2020 roku

KGP zakupiła nowe patrolowo-obserwacyjne maszyny typu Bell-407GXi ostatecznie, po kilku nieudanych próbach, na początku 2019 roku, za ponad 60 mln złotych brutto. Ich zakup ma umożliwić realizację jednego z kluczowych elementów programu modernizacji służb mundurowych, którego celem jest odbudowa policyjnego lotnictwa.

Natomiast jeszcze na początku 2020 roku szef KGP informował InfoSecurity24.pl, że zanim MSWiA i policja zdecydują się na zakup kolejnych śmigłowców, to w planach jest sprawdzenie, jak spisywać się będą się nowe maszyny Bell 407GXi. Dopiero wtedy zapadnie decyzja, które śmigłowce są policjantom bardziej potrzebne.

W wyniku podjętych działań prawie połowę statków powietrznych Lotnictwa Policji stanowić będą nowo zakupione śmigłowce. Decyzje dotyczące zakupu kolejnych są poddawane analizie i będą dokonywane w miarę potrzeb i możliwości.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

Jak przypomina Maciej Wąsik, do czasu zakupu trzech śmigłowców S-70i Black Hawk Lotnictwo Policji eksploatowało 11 statków powietrznych różnych typów. Pozostające wówczas w dyspozycji formacji maszyny miały od 13 do 47 lat. "Brak sukcesywnej modernizacji sprzętu oraz planowo realizowanych zakupów nowych śmigłowców dla Policji doprowadziły do sytuacji, w której posiadana przez tę formację flota, pod względem liczby, jakości technicznej oraz możliwości operacyjnych, nie była wystarczająca dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, bowiem wycofane z eksploatacji statki powietrzne nie były zastępowane przez nowe śmigłowce" - podkreślił polityk.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze