Reklama

Policja

Jak reagować na zagrożenia terrorystyczne? Polska Policja szkoli mołdawskie służby

<p><g class="gr_ gr_4 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="4" data-gr-id="4">Fot</g><span>. Policja</span></p>
<p><g class="gr_ gr_4 gr-alert gr_spell gr_inline_cards gr_run_anim ContextualSpelling ins-del multiReplace" id="4" data-gr-id="4">Fot</g><span>. Policja</span></p>

W ramach Programu Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego, polscy i francuscy funkcjonariusze szkolili mołdawskie służby. W ramach zajęć w Kiszyniowie omawiane były zagadnienia dotyczące zabezpieczenia przestrzeni publicznej podczas imprez masowych przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Przeprowadzone zostały również ćwiczenia sił policyjnych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionie „Zimbru Chisinau”.

Program Współpracy Policyjnej z Państwami Partnerstwa Wschodniego, którego Polska jest liderem, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i dotyczy czteroletniego cyklu szkoleń z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej dla organów ścigania Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Fundacji Fundusz Współpracy.

Jednym z realizowanych w ramach programu obszarów było wsparcie Policji Republiki Mołdawii w zakresie przygotowania do ochrony bezpieczeństwa publicznego w przypadku zagrożeń o charakterze terrorystycznym podczas imprez masowych ("Protection of public order in case of terrorist threats during mass events"). Do pełnienia roli wiodącej w tym działaniu wytypowano policyjnych ekspertów z Polski i Francji.

[GALERIA_2894]

Projekt poprzedzony m.in. przygotowaniem programu szkoleń i zaplanowaniem działań składał się z trzech seminariów, które odbyły się w Mołdawii. Trzej polscy policyjni eksperci z Zespołu Minersko – Pirotechnicznego Wydziału do walki z aktami terroru CBŚP, Głównego Sztabu Policji i Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, wraz z kolegą z Francji dzielili się swoimi doświadczeniami, przedstawili swoją wiedzę i praktyki, pozostawiając gospodarzom decyzje co do tego z jakich rozwiązań chcą skorzystać, które z nich są możliwe do zaaplikowania przy obowiązującym w Mołdawii stanie prawnym.

Pierwszy moduł, teoretyczny, polegał na wymianie informacji, pomiędzy polską Policją a przedstawicielami mołdawskiego MSW, dotyczących zagrożeń terrorystycznych i zabezpieczenia imprez masowych. Przedstawiono stronie rozwiązania prawne, formalne i taktyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych walki z zagrożeniami terrorystycznymi.

W module drugim projektu polscy policyjni eksperci, wspólnie ze specjalistą z Francji, omawiali elementy bezpośrednio przygotowujące do samodzielnego zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń zgrywających służb na wypadek ataku terrorystycznego. W obydwu seminariach wzięli udział specjaliści i eksperci m.in. z jednostki specjalnej "Fulger", pirotechnicy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego mołdawskiej policji, funkcjonariusze odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Podczas odbywających się seminariów każdy z polskich policyjnych koordynatorów odpowiedzialny był za inną część merytoryczną: mł. insp. Mirosław Wypych - Z-ca Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP - za koordynację działań jednostki specjalnej, mł. insp. Dariusz Wójcik - radca Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP - za część dotyczącą organizacji operacji zabezpieczającej oraz radca Zespołu minersko-pirotechnicznego CBŚP za sprawy dotyczące terroryzmu, śledztwa, dochodzenia i sprawy operacyjne. Swoim doświadczeniem dzielił się także komisarz Ronan Peres z Dyrekcji Porządku Publicznego Aglomeracji Paryskiej.

Moduł trzeci - samodzielne przeprowadzenie ćwiczeń stanowiło największe wyzwanie w sensie organizacyjnym. Na tym etapie m.in. omówiono i podsumowano przedsięwzięcia przygotowujące do ćwiczeń, zapoznano uczestników z ogólnym założeniem do symulacji, a przede wszystkim - zapewniono odpowiedni poziom ich bezpieczeństwa. Polscy policjanci uczestniczyli w manewrach w charakterze obserwatorów, zwracając uwagę zarówno na aspekty merytoryczne jak i organizacyjne.

Operacja przeprowadzona została 14 marca br. w Kiszyniowie, a scenariusz ćwiczeń był złożony i trudny do przeprowadzenia, gdyż zakładał atak terrorystów na kibiców podczas odbywającego się na stadionie meczu piłki nożnej.

Terroryści używając broni zaatakowali stadion i wzięli ponad 30 zakładników, wśród których również znalazły się osoby ranne. Terroryści ogłaszając, że stadion jest zaminowany, wysunęli żądania otrzymania środka transportu, a także sumy 1 mln dolarów za każdego uwolnionego zakładnika. Rozpoczęły się negocjacje, w wyniku których terrorystom, w zamian za dobrowolne zwolnienie jednego zakładnika bez okupu, udało się uzyskać autobus z policyjną eskortą w celu dostania się na lotnisko. Część napastników wraz z 10 zakładnikami udała się w tym kierunku, podczas gdy pozostali agresorzy wraz z resztą zakładników pozostali na stadionie.

W trakcie transportu na lotnisko nastąpił planowany, skoordynowany szturm na dwa obiekty – autobus i stadion, w wyniku którego służby zatrzymały terrorystów (kilku ze sprawców poniosło śmierć podczas interwencji) i odbiły zakładników. Technicy bombowi z laboratorium kryminalistycznego niezwłocznie sprawdzili stadion, a także sprawnie przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady.

W trwających kilka godzin ćwiczeniach wzięło udział blisko 350 osób – sił policyjnych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Mołdawii. Były to pierwsze w historii Mołdawii ćwiczenia na taką skalę, o takiej tematyce, zorganizowane według dostarczonych przez polskich ekspertów założeń. Stanowiły one unikalną platformę koordynacji i współpracy w celu wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy służbami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa.

Policja/jr

Reklama

Komentarze

    Reklama