Reklama

Policja

Jak policja dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego? NIK kończy kontrolę

Fot. KMP w Gdyni
Fot. KMP w Gdyni

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków pokontrolnych po dokonaniu oceny działalności policji w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - poinformował rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. Policja podsumowała też 2020 r. na polskich drogach - było mniej wypadków. Jak poinformowała formacja zginęło też mniej osób i mniej zostało rannych.

Inspektor Mariusz Ciarka poinformował, że policja w ostatnich latach uczestniczyła w licznych kontrolach Najwyższej Izby Kontroli. Kontrole te dotyczyły bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Ostatnio zakończyła się w policji kolejna kontrola NIK, w związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze działalności policji, NIK nie sformułował uwag ani wniosków pokontrolnych" - zaznaczył rzecznik KGP.

"To wskazuje, że strategiczne kierunki działań policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wyznaczone właściwie i adekwatnie do zdiagnozowanych obszarów zagrożeń. Liczne programy działań w sferze nadzoru ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, w tym zwłaszcza pieszych i rowerzystów, jak również szereg przedsięwzięć edukacyjno–profilaktycznych miało istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na polskich drogach" - tłumaczył policjant.

 W kwestii nadzoru nad ruchem drogowym, bezpieczeństwo pieszych, w tym zwłaszcza na przejściach dla pieszych, oraz egzekwowanie przekraczania dopuszczalnej prędkości to priorytetowe obszary działania policji. Także w tym zakresie policja dokonała modyfikacji gromadzonych danych, w wyniku której możliwe będzie bieżące monitorowanie uzyskiwanych efektów pracy policjantów.

Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy komendanta głównego policji

Zaznaczył przy tym, że jest to tylko jeden z przyjętych elementów dalszej intensyfikacji działań policji ukierunkowanych na egzekwowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami wobec pieszych. "Zagrożenie, jakie powodują kierowcy naruszając prawa pieszych jest bezsprzeczne, dlatego też policja będzie zwracać szczególną uwagę, aby działania funkcjonariuszy były skierowane do właściwej grupy(...), a efektywność prowadzonych działań była adekwatna do występującego zagrożenia" - poinformował.

Mniej wypadków

Z kolei kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazał PAP podsumowane dane w zakresie wypadków drogowych za 2020 roku. "Działania grup SPEED, częste kontrole prędkości, nadzór miejsc szczególnie niebezpiecznych to tylko niektóre z podejmowanych aktywności policji, które zarówno w minionym 2020 roku jak i pierwszym miesiącu tego roku przyczyniły się do istotnego spadku liczby wypadków, ofiar i kolizji w całej Polsce" - powiedział komisarz. Według policyjnych danych w 2020 r. doszło do 23 540 wypadków (2019 r. - 30 288), w których zginęło 2 491 osób (2019 r. - 2 909) a 26 463 zostały ranne (2019 r. – 35 477). "Istotnie zmniejszyła się także ilość kolizji drogowych. W ubiegłym roku odnotowano ich 382 046 (2019 r. – 455 454). Zwiększyło się też bezpieczeństwo pieszych. W tej grupie uczestników ruchu drogowego odnotowano o 162 ofiary mniej niż w 2019 roku (631 w 2020 r.) i 1 661 mniej osób rannych niż w 2019 r. (2020 r. - 4 700)" - podał kom. Robert Opas. 

Policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał także, że w 2020 r. policjanci zatrzymali 98 941 nietrzeźwych kierujących. "Choć ta liczba jest nieco mniejsza niż w roku 2019 (110 971) to nadal istotna" - podkreślił. "Przypominamy, że nawet niewielka dawka alkoholu wpływa na koncentracje i refleks kierującego. Liczne działania prowadzone przez policjantów wymierzone przeciwko nietrzeźwym kierującym, coraz surowsze kary i publikacje wyroków sądowych przyczyniły się do spadku tej liczby" - dodał.

Komisarz podał też dane podsumowujące bezpieczeństwo na drogach w styczniu 2021 roku. "Na polskich drogach wydarzyło się w tym czasie 1 255 wypadków, to jest o 749 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadła także liczba zabitych o 43 (2021 r. - 148) i rannych o 830 (2021 r. - 1 422)" - powiedział.

Mniejsza liczba zdarzeń drogowych i ich ofiar to wspólny sukces nas wszystkich, zarówno służb kontrolnych jak i uczestników ruchu drogowego. W zakresie poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach wiele zależy od zmiany mentalności wielu kierowców, zmiany agresywnego stylu jazdy, dotarcia do świadomości, uświadomienia sobie jak tragiczne mogą być skutki brawury i nieodpowiedzialności za kierownicą. Wielu kierowców uważa, że wypadki dotyczą wszystkich innych, ale nie ich samych. Działania profilaktyczne, spotkania z kierowcami, udział w programach i akcjach propagujących bezpieczeństwo ma uświadomić istniejące zagrożenie, skłonić do właściwej refleksji.

Kom. Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego KGP
Reklama
Reklama

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze